Ing.

Karel Němec

Ph.D.

FME, IMSE DMDM – assistant professor

+420 54114 3124
nemec.k@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Karel Němec, Ph.D.

Projects

  • 2004

    Vliv creepového zatěžování na strukturu lité niklové superslitiny Inconel 713 LC, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
    Detail

  • 2000

    Vliv zbytkových pnutí na únavové charakteristiky svaru trubek ze slitiny Ti-3Al-2,5V, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
    Detail