doc. Ing.

Karel Kulísek

CSc.

FCE – Associate professor

+420 54114 7504
kulisek.k@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Karel Kulísek, CSc.

Creative activities

 • DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.: KAREAMAL 001; Sádrová omítka hlazená KERAMALT 001. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.: KERAMALT 002; Sádrová omítka točená KERAMALT 002. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.: Gipstmel; Univerzální sádrový tmel GIPSTMEL. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.: unimix 01; Pojivový premix UNIMIX 01. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.: sadrotvar; Sádrová tvarovka pero-drážka. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
  Detail

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: Sádrová tvarovka; Výroba sádrových tvarovek. Rosomac s.r.o., laboratoř ÚTHD, dokumentace na obou pracovištích. (poloprovoz)
  Detail

 • FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: B-HEMI-FR-TI2/653; Technologie výroba sádry z průmyslově vyráběného sádrovce. THD. (ověřená technologie)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.