doc. Ing.

Karel Kulísek

CSc.

FCE – Associate professor

+420 54114 7504
kulisek.k@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Karel Kulísek, CSc.

Publications

 • 2018

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. p. 439-444. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K. Study of hydration process of ternesite clinker. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdoms: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D. The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 264-269. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L. The potential use of the FBC ash for the preparation of blended cements. In Procedia Engineering - Special Issue. Procedia Engineering. AMSTERDAM: Elsevier, 2017. p. 1298-1305. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K. Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publishing Ltd., 2017. p. 21-25. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K. Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 319-324. ISSN: 1877-7058.
  Detail

 • 2016

  MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M. Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour. In Ecology and new building materials and products 2016. Procedia Engineering. Černá Hora: Elsevier, 2016. p. 94-99. ISBN: 978-1-5108-2855-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M. The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 168-172. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K. Belit Cement Based on Concrete Recyclate. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 2016. p. 163-167. ISBN: 978-3-0357-1079- 3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K. Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, vol. 2016, no. 30, p. 1-7. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M. Burnt hydraulic binder on the basis of FBC ashes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 68-72. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D. Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement, by FBC Ash. In Ekologie a nové stavební hmoty. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 31-36. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. FBC – ash as principal constituent of mixed hydraulic binder. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 73-77. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

 • 2014

  MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K. Proposal and testing masonry cement. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 13-16. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; HLAVINKOVÁ, E.; HAVLÍČKOVÁ, K. MOŽNOSTI VYUŽITÍ CEMENTÁŘSKÝCH ODPRAŠKŮ JAKO ZDROJ SOLI PRO TVORBU ROZTOKU NA VÝROBU alfa- SÁDRY. In Construmat 2014. 1. Ostrava: VŠB, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MAGRLA, R. The Use of FBC Ash for Preparation of Types of Hydraulic Binders Similar to Portland Cement. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 11, p. 753-756. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O. Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production. In Special concrete and composites 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 168-172. ISBN: 978-3-03835-317-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MASÁROVÁ, A.; HAVLÍČKOVÁ, K. Synthetic preparation of ettringite. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 55-58. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  VENHODOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Metodika pro zkoušení popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách. In Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 238-242. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

 • 2012

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 512- 515, p. 3003-3006. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu. In CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. p. 119-121. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K. Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik. In 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL". Weimar: Bauhaus- Universität Weimar, 2012. p. 1295-1303. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J. Příprava síranového pojiva z chemosádrovce. In Maltoviny 2012. Brno: VUT Brno, 2012. p. 37-42. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 11-17. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

 • 2011

  ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu. In Recycling 2011 - Možnosti a perpektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 70-75. ISBN: 978-80-214-4253- 5.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu. In 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. p. 111-116. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

  DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, 2011. p. 200-205. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland. Cemento Hormigón, 2011, vol. 82, no. 944, p. 30-42. ISSN: 0008- 8919.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
  Detail

 • 2010

  FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K. Výzkum kinetiky belitického cementu. In Construmat 2010. 1. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. p. 25-27. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 19-20. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

 • 2009

  KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V. MOŽNOSTI TEPELNÉ ÚPRAVY ANTRACITICKÝCH POPÍLKŮ PRO VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ. Stavebné hmoty, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 28-33. ISSN: 1336- 6041.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku. In Materiálové inženýrství. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 63-66. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V. Building Materials from Energetic Wastes and Suitable ecological Ways of their Utilization. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 29, p. 54-65. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Firing proces of hydrailic lime based on FBC ash. In Ecology and new building materials and products. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. p. 148-155. ISBN: 978-80-254-2029- 4.
  Detail

 • 2007

  BROŽOVSKÝ, J.; KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J. QUALITY PARAMETERS OF AGGREGATES BASED ON RECYCLED BRICK DEBRIS. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 43-44. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  VEHOVSKÁ, L.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K. Utilization of composite binders based on fluid bed combustion ash. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. první. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. p. 66 ( p.)ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; WAGNER, Š. Směsné hydraulické vápno na bázi fluidního popílku jako pojivo suchých maltových směsí. In Sborník Vápno, cement, sádr. 1. Praha: VUMO Praha, 2007. p. 156-161.
  Detail

  VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Využití FBC- popílku ve stavenictví. In Construmat 2007. první. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 164-168. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  KULÍSEK, K.; ŠTĚPÁNEK, R. Some Knowledge from the Development and Operation of Technological Equipments for the Production of Fly Ash Stabilizers. In -. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 11-11.
  Detail

  WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. NÁVRH SKLADBY SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU. In silichem 2007. brno: VUT Brno, 2007. p. 253-263.
  Detail

  WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. OPTIMALIZACE PÁLICÍHO PROCESU VYPALOVANÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU. In maltoviny 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 231-234.
  Detail

  KULÍSEK, K.; ŠTĚPÁNEK, R. Příspěvek k otázkám využití popílků ve stavebnictví. In -. Praha: KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, 2007. p. 275-279.
  Detail

  ZLÁMAL, P.; KULÍSEK, K. Studium tvorby Alfa sádry s využitím odpadu z cementářské výroby. In 2. Ročník symposia odpadové fórum 2007. 1. Milovy: Odpadové fórum, 2007. p. 3241-3245. ISBN: 978-80-02-01894- 0.
  Detail

 • 2006

  FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Směsné cementy s fluidním popílkem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. p. 223-238. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Příprava směsných cementů s fluidním popílkem. In Vápno, cement, ekologie. 1. Skalský Dvůr: VÚMO Praha, 2006. p. 171-178.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln. In 16 ibausil. 1. 2006. p. 1135-1142. ISBN: 3-00-018263- 2.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; BRAUNER, J. Utilization of Recycled Concrete Materials in the Cement Industry. Cemento Hormigón, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 20-36. ISSN: 0008- 8919.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Vývoj stínicích barytových omítek. In construmat 2006. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. p. 47-50. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. Výroba směsného hydraulického pojiva s fluidním popílkem. In Maltoviny 2006. 1. VUT Brno, 2006. p. 226-229. ISBN: 80-214-3322- 1.
  Detail

  DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Možnosti využití fluidních popílků pro přípravu pojiv. In Speciální betony, vlastnosti-technologie- aplikace. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. p. 200-207. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

 • 2005

  FRIDRICHOVÁ, M., VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. p. 116-120. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Kvantifikace hydratačního procesu cementu s obsahem fluidního popílku. In Maltoviny 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 185-193. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. Keramický zpravodaj, 2005, vol. 21/ 2005, no. 6, p. 10-11. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K. Využití stavebních recyklátů v betonu - současný stav a trendy. In 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie- aplikace. Praha: Sekurkon, 2005. p. 91 ( p.)ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. Využití recyklátů jako součást vstupních surovin pro výpal alitického slinku. In Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 48-52. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J. Vybrané technické požadavky na recykláty z minerálních stavebních odpadů. In sborník. Brno: ARSM, 2005. p. 164-169. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  RAK, J.; KULÍSEK, K. Zakládací listina projektu managementu. In Jakost 2005. Ostrava: DTO Ostrava, 2005. p. 25-29. ISBN: 80-02-01729- 3.
  Detail

  KULÍSEK, K.; WAGNER, Š. Optimalizace reaktivity surovinové moučky pro výpal alitického slinku. In sborník. Skalský dvůr, Lísek: VUMO Praha, 2005. p. 83-88.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. p. 141-145. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

 • 2004

  FRIDRICHOVÁ, M., OSTRADECKÝ, I., KULÍSEK, K. Zkrácené zkoušky trvanlivosti síranových pojiv. In XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. p. 97 ( p.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod. In 13. Mezinárodní konference JAKOST- QUALITY 2004. Ostrava: DT Ostrava, 2004. p. J14 ( p.)ISBN: 80-02-01645- 9.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Teorie zkrácených zkoušek síranových pojiv. In VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  SEBÖK, T.; STRÁNĚL, O.; KULÍSEK, K. Wear resistance of polymer- impregnated mortars and concrete. Cement and Concrete Research, 2004, vol. 34, no. 1, p. 1853-1858. ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J. Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí. In RECYCLING 2004. Brno: VUT v Brně, ARSM, 2004. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Příprava anhydritových maltovin s vnějším buzením výpalem v rotační peci. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 260 ( p.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Náhrada písku recyklátem a škvárou v sádrové samonivelační podlahové směsi. In CONSTRUMAT 2004. Košice: TU v Košiciach, 2004. p. 99 ( p.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

 • 2003

  BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Příspěvek k problematice kvalitativních parametrů kameniva ze stavebních recyklátů. In Mezinárodní konference JAKOST- QUALITY 2003. Ostrava: Společnost pro jakost, 2003. p. 30 ( p.)ISBN: 80-02-01558- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K. Náhrada části hrubého kameniva v betonu teplárenskou struskou. In Recykling 2003 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: ASTM+ VUT Brno, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2309- 9.
  Detail

  SEBOK, T.; KULÍSEK, K.; ŠIMONÍK, J. The influence of organic additives on solidified FBC- P parameters. Environment Protection Engineering, 2003, vol. 29, no. 1, p. 53-63. ISSN: 0324- 8828.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M.; OSTRADECKÝ, I. Einige Aspekte der Flugaschenutzung im Bauwesen. In H-B. 15. ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar: F. A. Fingre Institut Bauhausuniversität wEIMAR, 2003. p. 397 ( p.)ISBN: 3-00-010932- 3.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; KULÍSEK, K. Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal termickou analýzou. In Sborník přednášek VII. konference " Nové stavební hmoty a výrobky". 1. Brno: VUSTAH Brno, 2003. p. 56-59. ISBN: 80-239-1010- 8.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví. In Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie". Praha: Výzkumný ústav stavebních hmot Praha, 2003. p. 156 ( p.)
  Detail

 • 2002

  DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M. Anhydritové maltoviny. In Informační zpravodaj Výzkumného ústavu maltovin Praha. Praha: Výzkumný ústav maltovin, 2002. p. 135 ( p.)ISBN: 80-.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K. využití energosádrovce a popílků pro výrobu anhydritových maltovin. In Inorganic pigment and binders. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o., 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-238-9507- 9.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., NOVÁK, J. Potash water glass as hydration activator of anhydrite binder. In Non Traditional Cement & Concrete. Brno: Technická univerzita Brno, 2002. p. 106-113. ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., KULÍSEK, K. Kvantifikace hydratovaných fluidních popílků. In Sborník přednášek VI. konference " Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. p. 172-176. ISBN: 80-.
  Detail

  KULÍSEK, K. Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami. In Zborník príspevkov zo VII.vedeckej konferencie s mezin. účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. p. 151 ( p.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  MENCL, V., NECKAŘ, I., KULÍSEK, K. Metodika stanovení kvalitativních parametrů stavebních materiálů z odpadních surovin. In Jakost 2002(sborník přednášek). Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. p. D28 (D30 p.)ISBN: 80-02-01494- 4.
  Detail

  KULÍSEK, K. Studium přípravy alfa- sádry. In sborník. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. p. 135-140. ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: VUT v Brně, FSI, ARSM ČR, 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: -, 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŘIČÁNEK, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Tepelné ošetření alfa- sádry po utoklávové dehydrataci. In Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: VUT FAST, 2002. p. 200 ( p.)ISBN: -.
  Detail

  NOVOTNÝ, B., KULÍSEK, K. Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami. In Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta stavebná, 2002. p. 151 ( p.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recykling 2002. Brno: Společnost pro recyklaci, 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  KULÍSEK, K. Možnosti využití popílku, energosádrovce a strusky pro stabilizaci podkladních vrstev vozovek. In Speciální betony. Praha: SEKURKON Praha, 2002. p. 119 ( p.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

 • 2001

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V. Modifikace vlastností energosádry. In Silchem 2001. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o., 2001. p. 73 ( p.)ISBN: 80-238-7851- 4.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M. Některé aspekty tvorby alfa sádry. In Sborní konference VÚSH. Brno: VÚSH, 2001. p. 105 ( p.)
  Detail

  NOVÁK, J., KULÍSEK, K., DVOŘÁKOVÁ, V. Modifikace vlastnosti energosádry. In Informační zpravodaj VUMO. Skalský Dvůr: VUMO, 2001. p. 72-76.
  Detail

  KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Příspěvek k problematice recyklace sádrových výrobků. In Recycling 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s ARSM v ČR, 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-1848- 6.
  Detail

  KULÍSEK, K. Problematika přípravy alfa sádry. In Construmat 2001 - Conference about structural material. Brno, Moravec: 2001. p. 121-124. ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Construction Material Recycling - Securing of Quality and Ecology Standards. In Tagungsband 11.RCL- Interforum 2001. RCL Management GmbH, Berlin, Prag: Internationale Vereinigung Baustoff- Recycling, RCL Management GmbH, Berlin/ Deutschland, 2001. p. 81 ( p.)
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N. Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 154 ( p.)
  Detail

  SEBOK, T., KULÍSEK, K. The compressive strength of samples containing fly ash with high content of calcium sulfate and calcium oxide. Cement and Concrete Research, 2001, vol. 31, no. 1, p. 1101-1107. ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  SEBOK, T.; KULÍSEK, K. Leaching of Pollutants from solidified Flying Ash with high Content of Calcium Sulphate and Calcium Oxide. Environment Protection Engineering, 2001, vol. 27, no. 1, p. 49-57. ISSN: 0324- 8828.
  Detail

  MENCL, V.; KULÍSEK, K. Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů. In Jakost 2001. Sborník přednášek. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2001. p. E4 ( p.)ISBN: 80-02-01423- 5.
  Detail

  MENCL, V., ŠTARHA, P., KULÍSEK, K. Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů. In Jakost 2001. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., 2001. p. E- 4 ( p.)ISBN: 80-02-01423- 5.
  Detail

  KULÍSEK, K. Recyklace stavebních odpadů. Odpadové fórum, 2001, vol. 1, no. 2, p. 10 ( p.)ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  SEBOK,T., VONDRUŠKA,M., KULÍSEK, K. Influence o MSFC-type dispersant composition on the performance of soluble anhydrite binders. Cement and Concrete Research, 2001, vol. 31, no. 11, p. 1593-1599. ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M. Některé aspekty tvorby alfa sádry. In sborník. Brno: VUSH Brno, 2001. p. 105-109.
  Detail

  NOVÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, V.; KULÍSEK, K. Modifikace vlastností energsádry. In sborník. Lísek, Skalský Dvúr: VUMO Praha, 2001. p. 72-76.
  Detail

 • 2000

  KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Environment a jakost recyklovaných stavebních materiálů. In Recycling 2000. Brno: ARSM, 2000. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-1557- 6.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R. The study of alfa- gypsum formation. In sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2000. p. 41-41. ISBN: 80-214-1643- 2.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R. Studium tvorby alfa- sádry. In SILICHEM. Brno: FAST VUT v Brně, 2000. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-1643- 2.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R. The study of alfa- gypsum formation. In X.Silichem. Symposium on Science and Research in The Chemistry and Technology Application. Brno: Ústav chemie VUT, 2000. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-1643- 2.
  Detail

  KULÍSEK, K.; NOVÁK, J.; LEBER, P. The utilization of industrial wastes in cellular concrete manufacture. In 14.ibausil-Internat. Baustofftagung. Weimar: Weimar: F.A.Finger Institut Bauhaus-Univ. Weimar, 2000. p. 899 ( p.)
  Detail

  KULÍSEK, K. Rohstoffquellen zur Entwicklung der Gipsproduktion in der Tschechischen Republik, Stand und Aussichten. In přednáška. Weimar: 2000.
  Detail

  KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Jakost a ekologie při zpracování druhotných surovin. In Jakost 2000. Ostrava: DTO Ostrava, 2000. p. E24 ( p.)ISBN: 80-02-01350- 6.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J.; KULÍSEK, K. Draselné vodní sklo jako budič hydratace anhydritových maltovin. In Vodní sklo výroba, strutura, vlastnosti a použití. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o, Ústí nad Labem, 2000. p. 92 ( p.)ISBN: 80-902278-4- 8.
  Detail

 • 1999

  KULÍSEK, K. K některým otázkám energosádrovců pro stavebnictví. In neuvedeno. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1999. p. 133 ( p.)
  Detail

  KULÍSEK, K. Možnosti zlepšení vlastností popílkového pórobetonu. In XI. Mezinárodní vědecká konference sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 1999. p. 161-164. ISBN: 80-214-1438- 3.
  Detail

  KULÍSEK,K., NOVOTNÝ,B. Jakost v recyklaci stavebních materiálů. In 8. Mezinárodní konference JAKOST 99. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 1999. p. E16 (E23 p.)ISBN: 80-02-01301- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.