doc. Ing.

Karel Dvořák

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7511, +420 54114 8067
dvorak.k@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Studium kinetiky krystalizace různých polymorfů trikalcium silikátu, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  HYDROXYAPATITE FOAM DEVELOPMENT, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Processing and characterization of plate-like nano-crystalline beta tricalcium phosphate ceramics to design cell instructive materials, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vliv geneze a typu vápence na proces dekarbonatace a sintrace CaO, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Studium laboratorní přípravy, struktury a stability trikalcium silikátu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Effects of mechano-chemical activation on the process of formation, structure and stability of selected clinker minerals, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Syntéza čistých fází Portlandského slínku , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Synthesis, processing and characterization of advanced BaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a candidate for near-future thermal and environmental barrier coatings, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2017

  Sledovanie vlastností vápencov pri tepelnom zaťažovaní metódou DKTA, DSC a HT-XRD., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Štúdium vplyvu vlastností vápencov a výpalu na vlastnosti vápna, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  GA15-08755S, Studie vlivu přípravy vzorků na výsledné vlastnosti anorganických pojiv, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2012

  Možnosti využití alternativních přístupů pro přípravu síranových pojiv, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Využití druhotných surovin pro přípravu vysokopevnostní sádry beztlakovou metodou., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  GP103/08/P231, Sdružená výroba portlandského cementu a alfa sádry , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail