Ing.

Jozef Hrabovský

Ph.D.

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 4906
hrabovsky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D.

Projects

  • 2011

    Intenzifikace přenosu tepla, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
    Detail

  • 2010

    Možnost zvýšení intenzity přenosu tepla z povrchů pod vrstvou kapaliny, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
    Detail