Ing.

Josef Petruš

Ph.D.

CEITEC, RG-2-03 – Researcher

+420 54114 9835
josef.petrus@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Josef Petruš, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ČERNÝ, M.; PETRUŠ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; CHAMRADOVÁ, I.; KUPKA, V.; KUČERA, F.; POLÁČEK, P. A new approach to the structure-properties relationship evaluation for porous polymer composites. SN Applied Scences, 2020, vol. 2, no. 4, p. 1-12. ISSN: 2523-3963.
  Detail | WWW

  ČÁSTKOVÁ, K.; KAŠTYL, J.; SOBOLA, D.; PETRUŠ, J.; ŠŤASTNÁ, E.; ŘÍHA, D.; TOFEL, P. Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 6, p. 1-19. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KUPKA, V.; DVOŘÁKOVÁ, E.; MANAKHOV, A.; MICHLÍČEK, M.; PETRUŠ, J.; VOJTOVÁ, L.; ZAJÍČKOVÁ, L. Well-Blended PCL/PEO Electrospun Nanofibers with Functional Properties Enhanced by Plasma Processing. Polymers, 2020, vol. 12, no. 6, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VALOVÁ, K.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; PETRUŠ, J.; GINEBRA, M.; ČELKO, L.; KAISER, J.; VOJTOVÁ, L. Využití biodegradabilního kopolymeru jako pojiva pro 3D tisk kompozitních kostních náhrad. Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2020. p. 193-193. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; BÁLKOVÁ, R.; JANČÁŘ, J. Solid‐state grafting of maleic anhydride onto polypropylene: The influence of morphology of polypropylene on heterogeneous reaction. Polymer Engineering and Science, 2020, vol. 60, no. 5, p. 1076-1082. ISSN: 0032-3888.
  Detail | WWW

 • 2019

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Online monitoring of reactive compatiblization of poly(lactic acid)/ polyamide 6 blend with different compatibilizers. Journal of Applied Polymer Science, 2019, vol. 136, no. 39, p. 1-13. ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; JANČÁŘ, J. The structure-hydrolysis relationship of poly(3-hydroxybutyrate). POLYMER TESTING, 2019, no. 80, p. 1-9. ISSN: 0142-9418.
  Detail | WWW

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Controlled reactive modification of polypropylene with maleic anhydride via solvent-free technique. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2019, no. 168, p. 1-8. ISSN: 0141-3910.
  Detail | WWW

 • 2018

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Real-time monitoring of radical grafting of poly(lactic acid) with itaconic anhydride in melt. European Polymer Journal, 2018, no. 103, p. 378-389. ISSN: 0014-3057.
  Detail | WWW

 • 2017

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; MATLÁKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J. Itaconic anhydride homopolymerization during radical grafting of poly(lactic acid) in melt. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2017, no. 116, p. 49-56. ISSN: 1381-5148.
  Detail | WWW

 • 2016

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Post-polymerization modification of poly (lactic acid) via radical grafting with itaconic anhydride. European Polymer Journal, 2016, no. 77, p. 16-30. ISSN: 0014-3057.
  Detail

 • 2015

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Modifikace poly(mléčné kyseliny) radikálovým roubováním pro aplikace v pokročilých polymerních materiálech. Czech chemical society symposium series. 2015. p. 31-31. ISSN: 2336- 7202.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Preparation of poly(lactic acid) grafted with itaconic anhydride via radical grafting in melt. Chemistry & Life 2015 Book of abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 182-182. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of Poly(Lactic Acid) by Radical Grafting for Application in Advanced Polymeric Materials. In Proceeding of 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2014. p. 309-315. ISBN: 978-80-86238-61- 6.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. 2014. p. 197-197. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. 1st. 2014. p. 309-315. ISBN: 978-80-86238-64- 7.
  Detail

 • 2011

  PETRUŠ, J. Kyselina polymléčná nejen jako biodegradabilní polymer. 2011.
  Detail | WWW

  PETRUŠ, J. Polymerní materiály a technologie zpracování polymerů. 2011.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.