Ing.

Josef Kotlík

CSc.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9434
kotlik@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Josef Kotlík, CSc.

Publications

 • 2020

  KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; KOTLÍKOVÁ, D.; PAPÍREK, J.; MONTEIRO, A. MOŽNOSTI LIKVIDACE A RECYKLACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ V ČR. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice 2020: Česká elektrotechnická společnost, 2020. p. 59-63. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail | WWW

  VALÍČKOVÁ, J.; KOTLÍKOVÁ, D.; VLČNOVSKÁ KOTLÍKOVÁ, S.; KOTLÍK, J. SCHISANDRA CHINENSIS – SROVNÁVACÍ ANALÝZA ÚČINNÝCH LÁTEK V POTRAVINOVÝCH DOPLŇCÍCH. SITUATION IN ECOLOGICALLY LOADED REGIONS OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE. Hrádok 2020. Košice 2020: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2020. p. 103-108. ISBN: 978-80-89883-11-0.
  Detail

 • 2019

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ. In XXVIII. Vedecké sympózium. Hrádok 2019. Košice 2019: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. p. 90-95. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J. The stability of water molecular bridges in ombrotrophic peatland soil. In Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Kyushu: Chikushi Campus of Kyushu University, 2019. p. 12-15. ISSN: 2434-1436.
  Detail | WWW

  KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; VALÍČKOVÁ, J. VODA NAD ZLATO?. In XXVIII. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Hrádok 2019. Košice 2019: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. p. 85-89. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P.; PŮČKOVÁ, H. HIGH DENSITY ADSORPTION HEAT ENERGY STORAGE IN ENERGY MANAGEMENT FOR RENEWABLE SOURCES OF ENERGY BALANCING. In 40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. 53-56. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail | WWW

  LEVEK, P.; KOTLÍK, J. EFEKTIVITA PROJEKTŮ NA ÚSPORU VODY. In 40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. VCémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. 69-72. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail | WWW

 • 2018

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S.; ČÁSLAVSKÝ, J. Environmental aspect of fast growing trees. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 47-47. ISBN: 987-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  LEVEK, P.; KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Efektivita projektů na úsporu vody. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. p. 73-77. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  KOTLÍK, J. Nové metody využívání OZE ve světě a jejich efektivita. 2018. p. 1-10.
  Detail

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; VALÍČKOVÁ, J. Akumulace vody a energie v prostředí rychlerostoucích dřevin. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. p. 68-72. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; MIYAZAKI, T. Environmentally friendly water adsorptive materials for high density thermal energy storage systems. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. p. 62-67. ISBN: 978-80-89883-08-0.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; SKOLIL, J.; PŮČKOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; MIYAZAKI, T; KAČÍRKOVÁ, M. Viscosities, Densities, and Refractive Indices of Aqueous Propane-1,3-diol. Journal of Chemical & Engineering Data, 2018, vol. 63, no. 12, p. 4350-4367. ISSN: 1520-5134.
  Detail | WWW

  LEVEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S. System of efficient use of heat, water and electricity in family houses. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 41-41. ISBN: 987-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S. Possibilities of water and energy storage in the environment of fast growing trees. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 39-39. ISBN: 987-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  MIKŠÍK, F.; MIYAZAKI, T.; KOYAMA, S.; KOTLÍK, J. Adsorption and desorption of water on mesoporous silica for energy storage. Thermal Engineering. JSME Thermal Engineering Division. Tokyo, Japan: ISHPC, 2017. ISSN: 2185-372X.
  Detail | WWW

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.;. Environmental aspects of fast growing trees. 2017. p. 1 (1 s.).
  Detail

  MIKŠÍK, F.; SKOLIL, J.; KOTLÍK, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; MIYAZAKI, T.; KOYAMA, S.; PŮČKOVÁ, H.; LEVEK, P. Antifreeze heat transfer fluid based on Propane-1,3-diol. In Proceedings of International Exchange and Innovation Conference on Engineering & Sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Fukuoka, Japan: Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 2017. p. 117-120. ISSN: 2434-1436.
  Detail | WWW

  LEVEK, P.; KOTLÍK, J. Involvement of photovoltaic panels and heat pumps for family houses and their subsequent regulations to obtain maximum energy self- sufficiency. VUT FCH v Brně: VUT FCH v Brně, 2017. p. 1 (1 s.).
  Detail

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P.; VÁVROVÁ, M.; MIYAZAKI, T.; KOYMA, S. Accumulation of water and energy in environment by short rotation coppice plantations. In Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Fukuoka, Japan: Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 2017. p. 75-78. ISSN: 2434-1436.
  Detail | WWW

 • 2016

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. p. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4.
  Detail

 • 2015

  PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; MIKŠÍK, F. Rychlerostoucí dřeviny a životní prostředí. In XXIV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2015: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2015. p. 44-48. ISBN: 978-80-970034-8- 7.
  Detail

 • 2014

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation and corrosion inhibitors for heat transfer fluids based on polyols. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Brno (Czech Republic): Masaryk University, 2014. p. 182-182. ISBN: 987-80-210-7159- 9.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Teplonosné kapaliny na bázi glykolů v životním prostředí. In XXIII. VEDECKÉ SYMPÓZIUM - ZBORNÍK - HRÁDOK 2014. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2014. p. 73-77. ISBN: 978-80-970034-7- 0.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; STRACHOVÁ, M. Vliv fotovoltaických elektráren na krajinný ráz. In XXIII. VEDECKÉ SYMPÓZIUM - ZBORNÍK - HRÁDOK 2014. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2014. p. 83-87. ISBN: 978-80-970034-7- 0.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation of glycol based heat transfer fluids. 2014.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Degradation of glycol based heat transfer fluids. EMEC15 Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

 • 2013

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Perspektivy využití kombinovaných solárních systémů v rodinných domech. Energetika, 2013, vol. 63, no. 01, p. 30-32. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy v RD - energeticky rovnovážná soustava. Energetika, 2013, vol. 63, no. 12, p. 716-719. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy v RD - energeticky rovnovážná soustava. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. p. 104-109. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. TR ekoenergie. 2013. p. 1-10.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. Classic fluid média. Purkyňova 118, Brno: VUT v Brně, 2013. p. 1-10.
  Detail

 • 2012

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. Životnost LED světla Karolina. Purkyňova 118, Brno: VUT v Brně, 2012. p. 1-12.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy a jejich řízení v rodinných domech. In 33. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. p. 21-26. ISBN: 978-80-02-02372- 2.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. Teplonosné kapaliny na bázi propan-1,3- diolu pro termické solární systémy. In XXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2012. p. 70-73. ISBN: 978-80-970034-4- 9.
  Detail

  MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J. Kombinované solární systémy a jejich řízení v rodinných domech. Elektrotechnický magazín, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 18-20. ISSN: 1210- 5422.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F. Analýza Karla. Brno,Purkyňova 118, Brno: VUT v Brně, FCH, 2012. p. 1-7.
  Detail

 • 2011

  KOTLÍK, J. Studie možnosti restrukturalizace a reengineeringu podnikových procesů společnosti K4 a.s. Brno: K4 a.s., Brno, 2011. p. 1-30.
  Detail

 • 2010

  KOTLÍK, J. Využití alternativní energie. Purkyňova 118, Brno: VUT v Brně, FCH, 2010. p. 1-53.
  Detail

  KOTLÍK, J. Inovace technologie sterilace. Purkyňova 118, Brno: VUT v Brně, FCH, 2010. p. 1-76.
  Detail

  KOTLÍK, J. Modernizace přístrojové techniky pro výuku analytických instrumentálních metod. ARVŠ,José Martího 31, Praha: UK v Praze, 2010. p. 1-2.
  Detail

  KOTLÍK, J. Vztah státní správy a neziskových organizací. Brno: MU FSSp, 2010. p. 1-6.
  Detail

  KOTLÍK, J. Studie možnosti použití nového distribučního kanálu a obchodních partnerů s přímým ovlivněním strategie prodeje. Brno: Ultrasport s r.o., Svitavy, 2010. p. 1-28.
  Detail

  KOTLÍK, J. Korozní změny mikromanipulačních nástrojů. Brno: VUT Brno, 2010. p. 1-38.
  Detail

  KOTLÍK, J. Studie ekonomické, technické a technologické možnosti použití nových textilních materiálů jejichž surovinovou základnou jsou OZE. Brno: Ultrasport s r.o., Svitavy, 2010. p. 1-38.
  Detail

 • 2009

  KOTLÍK, J. Organizace a financování neziskových organizací. Brno: MU FSSp, 2009. p. 1-6.
  Detail

 • 2008

  ONDRUŠKA, V.; MÁROVÁ, I.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; KOTLÍK, J. Vliv modifikovaných biokompozitů na produkci Aureobasidum Pullans. In Zem v pasci? 2008. Vyhne, Zvolen: Technical University in Zvolen, 2008. p. 534-535. ISBN: 978-80-228-1848- 3.
  Detail

  HATLOVÁ, M.; KOTLÍK, J.; SKEŘIL, R. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Jihomoravském kraji. In Brno: FCH VUT, 2008. p. 1-6.
  Detail

  KOTLÍK, J. Projekt vizualizace solárních systémů na Fakultě chemické. Události na VUT v Brně, 2008, vol. 2008, no. 6, p. 18-19. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MATYÁŠ, J. Měření globálního záření SNG. Brno: STRC, 2008.
  Detail

  KOTLÍK, J.; ONDRUŠKA, V.; SKOLIL, J. Stabilita teplonosných kapalin v solárních systémech. In Zem v pasci? 2008. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2008. p. 294-297. ISBN: 978-80-228-1848- 3.
  Detail

 • 2007

  KOTLÍK, J.; KOTLÍK, T. Expertizní analýza barevných změn PC způsobená širokopásmovými zářiči. Brno: CMA Chemie, 2007. p. 1-7.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Increasing solar gains by using hot water for needs small home appliance. Brno , CZ: STRC, 2007.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Technology measurement global solar radiation in the area 320 - 1150nm. meteo. Washington D.C., USA: Davis Instruments, Hayward, CA, 2007. p. 1-10.
  Detail

  KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. HLC 10 visualizer. Brno , CZ: STRC, 2007.
  Detail

  KOTLÍK, J. Inovace laboratorních cvičení z ochrany životního prostředí. ARVŠ,José Martího 31, Praha: UK v Praze, 2007. p. 1-3.
  Detail

 • 2006

  KOTLÍK, J. Vizualizace solárních energetických systémů. 2006. p. 1-6.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Vizualizace a on- line přístup k solárním systémům. In Biotechnology 2006. České Budějovice 2006: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006. p. 549-552. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  KOTLÍK, J.; STRACHOVÁ, M.; CACEK, J. DeTren 0. 5. Brno: MU FSpS, 2006.
  Detail

  KOTLÍK, J.; CACEK, J.; STRACHOVÁ, M. TreDen 1. 0. Brno: MU FSpS, 2006. p. 46-74.
  Detail

  KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul SH8 a příklady řízení kombinovaných systémů. Vracov: VZSČČK Vracov, 2006.
  Detail

  KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H. Inteligentní dům. Vracov: VZS ČČK Vracov, 2006. p. 1-4.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MATYÁŠ, J. Com scanner 1. 0. Vracov: VZS ČČK Vracov, 2006.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Popis a využití programu ComScanner. In Biotechnology 2006. České Budějovice 2006: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006. p. 503-504. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  KOTLÍK, J. Sterilizace polymerů III. Brno: 2006. p. 1-6.
  Detail

  KOTLÍK, J. Detekce těžkých kovů s využitím tlustovrstvých senzorů a nového analytického zařízení. 2006. p. 1-3.
  Detail

 • 2005

  KOTLÍK, J. Interaktivní klíč k určování polymerů. 2005. p. 1-2.
  Detail

  KOTLÍK, J. Sterilizace polymerů pro veterinární transferové sety. Brno: CMA Chemie, 2005. p. 1-7.
  Detail

  KOTLÍK, J. Sterilizace polymerů II. Brno: 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J.; MATYÁŠ, J. Regulace reálných solárních systémů jednotkou HLC. přednáška. Ried im Inkreis , A: 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J. Inovace studijních předmětů FBI v oblasti nebezpečných látek. 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Modul HLC, vyzualizace systému. Bratislava, Pasívne domy o.s.: 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J. Výuková laboratoř diskontinuálních polymerních procesů. 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J. Internetová forma výkladového slovníku inženýrské ekologie pro studenty. 2005.
  Detail

  KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul HLC a příklady řízení solárních systémů. Brno , CZ: VZS ČČK Vracov, 2005.
  Detail

 • 2004

  KOTLÍK, J. VZS v rámci Integrovaného záchranného systému. In Sborník IV. Mezinárodní odborný seminář, FTVS KU. Praha: FTVS KU Praha, Editor I. Cechovska, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-903285-3- 9.
  Detail

  KOTLÍK, J. Celoroční počítačem řízený solární systém pro přípravu TUV a vytápění. zpráva. Vracov: 2004.
  Detail

 • 2003

  KOTLÍK, J. Možnosti sterilizace mikromanipulačních nástrojů v humánní medicíně IVF. Brno: Microtech IVF s r.o., 2003. p. 1-9.
  Detail

 • 2002

  KOTLÍK, J. posudek projektu kompletování osvětlovacích systémů Ovale. Brno: EMi spol. s r.o., 2002. p. 1-15.
  Detail

  KOTLÍK, J. K - Ton. Hradec Králové ČR: Kulich RNDr., 2002. p. 1-15.
  Detail

 • 2001

  KOTLÍK, J. Argoton B. Bratislava: Tatra Alpine a.s., 2001. p. 1-36.
  Detail

 • 2000

  KOTLÍK, J. Expertizní analýza změn přirozeným stárnutím PC a PMMA pro osvětlovací systémy Ovale. 1. Brno: CMA Chemie, 2000.
  Detail

  KOTLÍK, J. Testování garantovaných parametrů ČOV Dubňany. Brno: K.C.A. Orbit a.s., 2000. p. 1-14.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.