Ing.

Josef Kotlík

CSc.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9434
kotlik@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Josef Kotlík, CSc.

Projects

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Tvorba multimediálních textů předmětu Chemie ovzduší, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace předmětu Technologie obnovitelných zdrojů energie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  Zavedení předmětu Chemie ovzduší, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace trenérsko-metodických praxí studentů oboru Tělesná výchova a sport, zahájení: 02.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Tvorba multimediálních textů předmětu Technologie ochrany ovzduší, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Vizualizace solárních energetických systémů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Inovace předmětu Technologie ochrany ovzduší, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Počítačem řízené solární systémy, zahájení: 23.01.2004, ukončení: 23.12.2004
  Detail