Ing.

Jitka Veselá

Ph.D.

FBM – External Pedagogue

Send BUT message

Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Publications

 • 2018

  ZICH, R.; SVOBODOVÁ, K.; VESELÁ, J. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 12, p. 111-124. ISSN: 1802-8527.
  Detail

 • 2015

  VESELÁ, J.; ZICH, R. The country-of-origin effect and its influence on consumer' s purchasing decision. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 2, p. 667-673. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  VESELÁ, J.; MALAČKA, L. Use of the wine tourism in the region development: The comparative study. In DOKBAT 2015 - 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 1. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015. p. 275-286. ISBN: 978-80-7454-475- 0.
  Detail

 • 2013

  ZICH, R.; VESELÁ, J. Competitive space demands accelerator and its impacts on importance and sustainability of competitive advantages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 2, p. 529-538. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  VESELÁ, J. Vliv efektu země původu na nákupní rozhodnutí spotřebitele: Případová studie vinařského průmyslu. In Brno: VUT Brno, 2013.
  Detail

  ZICH, R.; VESELÁ, J. Aplikace technik založených na focus group a skupinové diskuzi při výzkumu vnímání vztahu image a úspěchu podniku: potenciál a limity využití. In Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe. 2013. p. 221-229. ISBN: 978-5-7526-0597- 0.
  Detail

 • 2012

  MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Brand Image Developed in Co- creation Concept on the Level of Product and Corporate Competition. In Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 114-127. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, vol. 6, no. 12, p. 114-127. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2011

  VESELÁ, J. Creating the national image-tool to better promote the country?. In International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference. Brno: VUT Brno, 2011. p. 119-125. ISBN: 978-80-214-4257- 3.
  Detail

  VESELÁ, J. Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku. In Aktuálne pohl'ady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Nové výzvy. Bratislava: EKONÓM, 2011. p. 539-543. ISBN: 978-80-225-3200- 6.
  Detail

  VESELÁ, J.; PŘIBYL, M. National aspect as a part of corporate identity. Economics and management- 2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 446-451. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  VESELÁ, J.; KOUDELKOVÁ, P. MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4348- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.