prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7602
vala.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Creative activities

  • ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; VALA, J.; KOPKÁNĚ, D.: Omítka 094; Sanační omítka tepelně izolační 094. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
    http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 2
    Detail

  • ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; VALA, J.; NOVÁČEK, J.; KOPKÁNĚ, D.: drolenka; Podkladní podlahový a výplňový tepelně izolační drolenkový beton na bázi odpadního pěnového polystyrénu. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav THD, místnost D239. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.