Ing.

Jiří Tůma

Ph.D.

FME, IPMSR DPM – Assistant professor

+420 54114 2466
tuma.j@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Creative activities

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, number of downloads: 2
  Detail

 • HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: VOT v1.0; Software pro vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.: ZJ-1/2/500; Jednoosá zatěžovací jednotka. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; AUGSTE, J.: SimJedn-VR-1; Zkušební jednotka pro testování virtuální reality ve výrobním procesu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1383. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1383, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPEHUS_1; Rotační osa experimentálního zubního rentgenu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1381. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1381, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPHEUS 2; Kinematika zkušebního zařízení pro dentální medicínu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1378. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1378, number of downloads: 1
  Detail

 • TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPHEUS 3; Software pro řízení experimentální kinematiky zubního rentgenu. ÚVSSR. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.