Ing.

Jiří Špinka

FEEC, UETE – Assistant professor

+420 54114 6145
spinka@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Špinka

Creative activities

  • ŠPINKA, J.: měřič vlhkosti; Měřič vlhkosti při nízkých tlacích 50- 2000 Pa. UETE laboratoř elektronové mikroskopie. (funkční vzorek)
    Detail

  • ŠPINKA, J.: Regulátor 16619; Systém chlazení a nastavení teploty, plus držák vzorku pro ESEM využívající Peltierův článek. UPT AV ČR Brno. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.