Ing.

Jiří Špinka

FEEC, UETE – Assistant professor

+420 54114 6145
spinka@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Špinka

Projects

 • 2011

  Materiály a technologie pro elektrotechniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0794, Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1271, Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  IBS2065107, Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2004
  Detail