prof. Dr. Ing.

Jiří Marek

Ph.D., DBA

FME, IPMSR DPM – professor

+420 54114 2465
marek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

Creative activities

  • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
    http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, number of downloads: 2
    Detail

  • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; MAREK, J.; FRKAL, V.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOSHULIN #10-2015 (Aplikace imerzní virtuální reality pro vývoj a analýzy stroje PowerTurn). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VCSVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.