doc. Ing.

Jiří Malášek

Ph.D.

FME, ITE DHBM – Associate professor

+420 54114 2428
malasek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.

Publications

 • 2017

  MALÁŠEK, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-6 rok 2016. Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky. 2017. p. 1-15.
  Detail

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Whirling Turbine. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 242-250. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

 • 2016

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Half-Flap. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1364-1370. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  MALÁŠEK, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-6 rok 2015. Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky. Brno, Technická 2896/2, 616 69 Brno, CZ: VUT v Brně, 2016. p. 1-8.
  Detail

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Development and Production of Prototype Model of Axial Fan. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 436-444. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

 • 2015

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; MALÁŠEK, J.; ŘEZNÍČEK, M. DEM simulace procesu vyprazdňování korečku s použitím konvexních mnohostěnů. In 41. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. p. 12-17. ISBN: 978-80-7494-196- 2.
  Detail

 • 2014

  MALÁŠEK, J. Ventilační turbíny - tepelné ztráty. 5. TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY - http://www.top-expo.cz/konference/tee-2014/. 1. Praha: TOP EXPO CZ, 2014. p. 1-11. ISBN: -.
  Detail | WWW

  MALÁŠEK, J. Partikulární materiály - aplikace výpočtů. In sborník xl mezinárodní konference kateder. 1. VŠB - TU Ostrava: Institut dopravy VŠB TU, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

 • 2012

  JONÁK, M.; MALÁŠEK, J. POPISY TOKŮ A DEFORMACÍ NEHOMOGENNÍCH HMOT. In XXXVIII. Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. p. 47-50. ISBN: 978-80-261-0141- 3.
  Detail

 • 2011

  MALÁŠEK, J. Flows out of silos - vector fields of velocities. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd., Chennai, India: Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 2011. p. 249-253. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2009

  MALÁŠEK, J. Description of Flow Intensities in Non- Homogeneous Materials. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. -. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd., Chennai, India: Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, 2009. p. 37-42. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Napjatost, deformace a proudění některých nehomogenních materiálů. In XXXV. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. p. 44-51. ISBN: 978-80-553-0242- 3.
  Detail

 • 2008

  MALÁŠEK, J. Vector fields of velocities of flows and deformations in non- continuous materials. In Hydrodynamics Processes, 18th International Congress CHISA 2008, Summaries 3. Praha: Process Enginering Publisher, 2008. p. 776-777. ISBN: 978-80-02-02050- 9.
  Detail

 • 2007

  MALÁŠEK, J. Mixing - Physical Description of Mass Element. In SBORNÍK 1 CHISA 2007 SBORNÍK 2 CHISA 2007. 1. Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68: Ćeská společnost chemického inženýrství, 2007. p. 67-67. ISBN: 80-86059-47- 2.
  Detail

  MALÁŠEK, J. By- pass rotační cementářské pece. Stavební technika, 2007, vol. 2007, no. 3, p. 50-51. ISSN: 1214- 6188.
  Detail

  MALÁŠEK, J. State of stress identification of transformed - deformed particular materials. In Engineering Mechanics 2007. 1. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, 2007. p. 173-174. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Non- linear affinity in Mohr s plane. In Engineering Mechanics 2007. 1. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, 2007. p. 171-172. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Technological Process Identification in Non- Continuous Materials. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Heidelberg, Leipzig: Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 2007. p. 426-430. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

 • 2006

  MALÁŠEK, J. Mathematical possibilities images processing of reshaped particulate substances. In Hydrodynamics Processes, 17th International Congress CHISA 2006, Summaries 3. Praha: Process Engineering Publisher Ing. Jan Novosad, Krohova 75/2212, 160 00 Praha, 2006. p. 673 ( p.)ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Adjustments and regulation of interactions between working mechanisms and transformed materials. In Simulation and Modelling of Mechatronics Systems II. 1. Brno, CZ: Brno University of Technology, 2006. p. 183-191. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Orientation of stress tensors in transformed matters. In Engineering Mechanics. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2006. p. 224 ( p.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

 • 2005

  MALÁŠEK, J. Analysis of border conditions state of stress to regulate developments of deformation processed matters as a mechatronic method. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. A1, p. 157 ( p.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; MALÁŠEK, J.; KAŠPÁREK, J. Interaction of working mechanisms and reshaped substances. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONICS SYSTEMS I. mechatronics. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 85-93. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Návrh měřícího stendu napjatosti v partikulárních látkách. In Sborník anotací a příspěvků na CD XXXI semináře kateder a institutů dopravy a manipulace. Liberec: Katedra strojů průmyslové dopravy, TU v Liberci, 2005. p. 64 ( p.)ISBN: 80-7083-965- 1.
  Detail

 • 2004

  MALÁŠEK, J. Různost konvencí při popisu napjatosti pevných těles a partikulárních látek. In TRANSFER 2004. Slovensko, Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004. p. 303 ( p.)ISBN: 80-8075-030- 0.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Rozbor prostorové napjatosti v konvencích partikulárních látek. In XXX. seminár katedier a inštitútov transportných, stavebných a poľnohspodárskych strojov. Technická universita v Košiciach: Technická universita v Košiciach, Strojnicka fakulta, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-8073-164- 0.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Die Verformung der Partikulärstoffe. BAUMASCHINENTECHNIK 2004, Forschung, Entwicklung, Innovation. 1. Magdeburg: Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e. V. 60528 Frankfurt/ Main, 2004. p. 253-256.
  Detail

 • 2003

  MALÁŠEK, J. Rozbor napjatosti partikulárních látek při mísení a kompaktování. In XXIX. seminár katedier dopravnej a manipulačnej techniky. Zvolen: Technická universita vo Zvolene, 2003. p. 120-126. ISBN: 80-228-1266- 8.
  Detail

  MALÁŠEK, J. Analysis cubic state of stress at mixing and compacting. In CHISA 2003. Praha: Nakladatelstrví Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství., 2003. p. 44 ( p.)ISBN: 80-86059-36- 7.
  Detail

 • 1995

  MALÁŠEK, J. Speciální mechanizmy v manipulační technice. MM Průmyslové spektrum. Technicko- ekonomický dvouměšíčník, 1995, vol. 3, no. 1, p. 18-19. ISSN: 1211- 6653.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.