Ing.

Jiří Kříž

Ph.D.

FBM – Vice-dean

+420 54114 3729, +420 54114 3720
kriz@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KMEC, J.; GOMBÁR, M.; HARNIČÁROVÁ, M.; VALÍČEK, J.; KUŠNEROVÁ, M.; KŘÍŽ, J.; KADNÁR, M.; KARKOVÁ, M.; VAGASKÁ, A. The Predictive Model of Surface Texture Generated by Abrasive Water Jet for Austenitic Steels. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  NOVOTNÁ, V.; KŘÍŽ, J.; BYCHKOV, O.; SUPRUN, O. On the Issue of Stability of Hybrid Automata by a Part of Variables. Journal of automation and information sciences, 2019, vol. 50, no. 9, p. 23-30. ISSN: 1064-2315.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, J.; KMEC, J. Operačný manažment. Operačný manažment. Stalowa Wola: Wydawnictvo Szafeta, 2019. ISBN: 978-83-63767-99-0.
  Detail

  KMEC, J.; HARNIČÁROVÁ, M.; VALÍČEK, J.; KUŠNEROVÁ, M.; KŘÍŽ, J.; CRISTINA, B.; BORZAN, M. Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material. In MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING (MTEM 2019). MATEC Web of Conferences. Cluj: EDP Sciences, 2019. p. 1-8. ISBN: 978-2-7598-9083-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  KŘÍŽ, J.; DOHNAL, M. EQUATIONLESS QUALITATIVE MODELS OF BUSINESS INTELLIGENCE TASKS BASED ON COMMON SENSE HEURISTICS. In 4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia: STEF 92, 2017. p. 371-384. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2015

  ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; KŘÍŽ, J. Comparison of data mining algorithms: Prediction for insurance companies. In INNOVATION VISION 2020: FROM REGIONAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY TO GLOBAL ECONOMIC GROWTH. Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 1782-1791. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  MELUZÍN, T.; DOHNAL, M.; KŘÍŽ, J.; ZINECKER, M.; SMOLÍKOVÁ, L. Equationless Model of Knowedge Management and Scientific Parks. In Proceedings Paper of 12th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM). Bangkok, THAILAND: 2015. p. 81-89. ISBN: 978-1-910810-74- 3.
  Detail

  KŘÍŽ, J.; SMOLÍKOVÁ, L.; KŘÍŽ, J. Agile Reporting Process as a Part of Data- Driven Decision Support System. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Economics and Tourism. Sofia, Bulgaria: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference, 2015. p. 17-23. ISBN: 978-619-7105-48- 3.
  Detail

 • 2014

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. The Development of a Business Information System in the company of a Bathroom Equipment Manufacturer: A Case Study. In The 23th IBIMA conference on Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development and Global Competitiveness, Proceedings of The 23th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Valencia, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 1984-1992. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Implementation of the ERP Concept in a Process-Managed Commercial Company: A Case Study. In The 23th IBIMA conference on Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development and Global Competitiveness, Proceedings of The 23th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Valencia, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 1974-1983. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

 • 2013

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. ICT Support for Creative Teaching of Mathematic Disciplines. Interdisciplinary Studies Journal, 2013, vol. 2, no. 3, p. 89-101. ISSN: 1799- 2710.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. The Implementation of an ERP System at the Largest Manufacturer of Garage Doors in the Czech Republic: A Case Study. In The 21th IBIMA conference on Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, Proceedings of The 21th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. p. 376-384. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

 • 2012

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Industrial Fittings as a Complete Service and Support of its Implementation in the ERP System: A Case Study. Systémová integrace, 2012, vol. 19, no. 4, p. 57-68. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; KŘÍŽ, J. THE IMPACT OF ICT LEVEL ON THE VALUE OF REGIONAL GDP THE IMPACT OF ICT LEVEL ON THE VALUE OF REGIONAL GDP IN THE REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In Innovation Vision 2020. Barcelona: Ibima publ., 2012. p. 516-526. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. Využití informačních a komunikačních technologií jako efektivního nástroje pro terciární vzdělávání. In Sborník z mezinárodní v Znalosti pro tržní praxi 2012 Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. Olomouc: UP v Olomouci, 2012. p. 229-236. ISBN: 978-80-87533-04- 8.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J. Systémové inženýrství a informatika na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. In Informatika XXV/ 2012. Informatika XXV/ 2012. 2012. p. 63-64. ISBN: 978-80-7375-628- 4.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; KŘÍŽ, J.; LUHAN, J. Software solution of delay differential equations. In Proceedings of the 2012 3rd World Congress on Software Engineering. X. Wuhan; China: Wuhan University of Technology, 2012. p. 194-197. ISBN: 978-0-7695-4863- 0.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Process Standardization and Use of Advanced Production Planning Based on Genetic Algorithms in Wood Processing Industry: A Case Study. In Innovation and Sustainable Economic Competitive Advantage, Proceedings of The 18th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Istanbul, Turkey: International Business Information Management Association (IBIMA), 2012. p. 1280-1288. ISBN: 978-0-9821489-7- 6.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky. Systémová integrace, 2012, vol. 19, no. 2, p. 42-50. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Branch and Process Solutions in ERP Systems. Systémová integrace, 2012, vol. 19, no. 1, p. 15-25. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; KŘÍŽ, J. Názory studentů FP VUT v Brně na využití ICT v předmětech matematika a statistika. In Internationa colloquium on the Management of educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-7231-865- 0.
  Detail

  KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P. Audiovizuální a datové konvergence. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. 469 p. ISBN: 978-80-7204-784- 0.
  Detail

 • 2011

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. The Analysis of the Czech Business Intelligence Market in Period 2005- 2010. In Innoviation and Knowledge Management - A Global Competitive Advantage, Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Kuala Lumpur, Malaysia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. p. 1266-1274. ISBN: 978-0-9821489-5- 2.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Realizace ERP projektů: Výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace. Systémová integrace, 2011, vol. 18, no. 4, p. 37-46. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Řízení majetku a správa kritických aktiv: Teoretická východiska, přehled českého trhu a praktické použití. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, vol. 5, no. 9, p. 90-98. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Implementation of the ERP System under Economic Crisis and Assessment of its Benefits: A Case Study. In Creating Global Competitive Economies: A 360-Degree Approach, Proceedings of The 17th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. p. 802-809. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. The Czech ERP market has distinctly slowed down; is stagnancy on the way?. Systémová integrace, 2011, vol. 18, no. 3, p. 7-16. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.; KŘÍŽ, J. Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace. Systémová integrace, 2011, vol. 18, no. 2, p. 7-16. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  KŘÍŽ, J.; KLČOVÁ, H.; SODOMKA, P. The Use of Business Intelligence Tools for Prediction and Decisionmaking Processes in the Academic Environment: A Case Study. In Innoviation and Knowledge Management - A Global Competitive Advantage, Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Kuala Lumpur, Malaysia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. p. 1259-1265. ISBN: 978-0-9821489-5- 2.
  Detail

  DOSTÁL, P.; KŘÍŽ, J. Simulation Model for Decision Making: Build up a New Warehouse. Systémová integrace, 2011, vol. 18, no. 1, p. 64-69. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

 • 2010

  KŘÍŽ, J.; BUDÍK, J. Decision Making System for Financial Time Series. Systémová integrace, 2010, vol. 6., no. 6., p. 81-88. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  KŘÍŽ, J.; DOSTÁL, P. Database System and Soft Computing. Systémová integrace, 2010, vol. 17, no. 4, p. 17-26. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 p. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  DOSKOČIL, R.; KŘÍŽ, J.; KOCH, M. Fuzzy Logic as a Support of Manager Decision Making. Center for Investigations into Information Sytems, 2009, vol. 5., no. 2., p. 1-9. ISSN: 1214- 9489.
  Detail

 • 2007

  CHVÁTALOVÁ, Z., ONDRÁK, V., KŘÍŽ, J. Výuka matematických disciplín a ekonometrie užitím Maple. In Sborník 6. matematický workshop s mezinárodní účastí. Brno, CR: FAST VUT v Brně, 2007. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  KŘÍŽ, J. SQL Server 2005 použití analytických nástrojů pro hledání souvislostí v datech. In V.International Scientific Conference Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. Brno: 2007. p. 50-56. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

 • 2006

  DOSTÁL, P.; KŘÍŽ, J. Databázové systémy. 2006. ISBN: 80-214-3064- 8.
  Detail

  LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. E- COMMERCE STRATEGY FOR COMPANIES. In BUSINESS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE NEW EUROPEAN AREA. Vilnius, Lithuania: Vilnius university, Faculty of Economics, 2006. p. 246-250. ISBN: 9986-19-936- 0.
  Detail

  LUHAN, J.; KŘÍŽ, J. E- COMMERCE IN CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS (IV. International Scientific Conference). BRNO, CZECH REPUBLIC: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

 • 2005

  DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J.; DVOŘÁK, J. Rozvoj informačních a komunikačních technologií a krizové řízení. In Sborník Krizový management. 2005. p. 22-27. ISBN: 80-7194-783- 0.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J. Krizové řízení a informační a komunikační systémy. In Sborník Krizový management. 2005. p. 15-22. ISBN: 80-7194-783- 0.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J.; DVOŘÁK, J. Možnosti elektronického bankovnictví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Evropské finanční systémy". 2005. p. 34-38. ISBN: 80-210-3753- 9.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J. Trendy rozvoje elektronického obchodování a vzdělávání úředníků ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference "Vzdělávání úředníků ve veřejné správě". 2005. p. 22-28. ISBN: 80-244-1142- 3.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J. Potenciál elektronického marketingu. In DEVELOPING REGIONS THROUGH FAMILY BUSINESSES AND TOURISM. 2005. p. 46-50. ISBN: 84-472-1018- 9.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KŘÍŽ, J. Výuka předmětu Elektronický obchod. In Sborník příspěvků z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. 2005. p. 45-49. ISBN: 80-7302-083- 1.
  Detail

 • 2004

  DYDOWICZ, P.; KOCH, M.; KŘÍŽ, J.; ONDRÁK, V. Inovace otevřené laboratoře výpočetní techniky. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  KŘÍŽ, J.; KOCH, M. THE EVALUATION OF THE INFORMATION SYSTEMS AS ONE METHOD OF DECREASING RISK. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. Sevilla - Španělsko: 2003.
  Detail

 • 2002

  DYDOWICZ, P., KOCH, M., ONDRÁK, V., KŘÍŽ, J. Vybavení učebny audiovizuálním datovým projektorem. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu FRVŠ 0044/ 2001. Brno: VUT FP, 2002.
  Detail

 • 2001

  KŘÍŽ, J. Problematika typologie a vyváženosti informačních systémů. 2001.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Relevant Questions to the Non Effectivity of Information Systems in Little Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic integration into Wider Europe. Sborník konference. Brno: VUT FP, 2001. p. 237- 240 ( p.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  KŘÍŽ, J., ONDRÁK, V. Elektronický obchod - možnost pro rozvoj regionu. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikání. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2001. ISBN: 80-225-1382- 2.
  Detail

 • 2000

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Některé problémy řízení a plánování výroby zrušit. In Small Business in Transforming Economies. Sborník. Blansko: Nottingham Trend University, FP VUT Brno, 2000. p. 305 ( p.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Stabilita výrobního plánu v operativním řízení výroby - zrušit. In Quantitative Methods in Business and Management. Sborník. Bratislava: Fakulty of Economic Informatics, University of Econ, 2000. p. 84 ( p.)ISBN: 80-8044- 04.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Některé problémy řízení a plánování výroby. In Small Business in Transforming Economies. Sborník. Blansko: Nottingham Trend University, FP VUT Brno, 2000. p. 35 ( p.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Stabilita výrobního plánu v operativním řízení výroby. In Quantitative Methods in Business and Management. 1. Bratislava: Fakulty of Economic Informatics, University of Econ, 2000. p. 84 ( p.)ISBN: 80-8044- 04.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Počítačová podpora celoživotního vzdělávání. Zpráva. Brno: VUT FP, 2000.
  Detail

  KOCH, M., ONDRÁK, V., DYDOWICZ, P., KŘÍŽ, J., HAJKR, J. Počítačová podpora celoživotního vzdělávání. 1. Brno: MŠMT, Fakulta podnikatelská VUT Brno, 2000.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.