Ing.

Jiří Kříž

Ph.D.

FBM – Vice-dean

+420 54114 3729, +420 54114 3720
kriz@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Modelování a optimalizace podnikových procesů v podmínkách digitální transformace , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  TL01000349, Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru, zahájení: 02.02.2018, ukončení: 31.01.2021
  Detail

  Informační a znalostní management v éře Průmyslu 4.0, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Využití ICT a matematických metod při řízení podniku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Informační podpora proveditelnosti inovací, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  Multimediální studijní opora pro předmět "Elektonický obchod", zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail