doc. Ing.

Jiří Kozumplík

CSc.

FEEC, UBMI – Department Finantial Officer

+420 54114 6669
kozumplik@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

Projects

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Analýza chování řidičů s vybraným neurologickým onemocněním , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Komplexní analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na reakční dobu řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Komplexní analýza reakční doby řidiče pomocí eyetrackingu a snímání biosignálů, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Filtrace biologických signálů s využitím vlnkové transformace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GD102/09/H083, Informační technologie v biomedicínském inženýrství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Využití vlnkové transformace při zpracování biologických signálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  GA102/07/1473, Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  Detekce rizika náhlé srdeční smrti s využitím mapování alternací vlny T v signálu EKG, zahájení: 25.04.2005
  Detail

  Detekce Alternací T vlny v signálech EKG, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 24.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA102/04/0472, Optické snímání akčních potenciálů s vysokým rozlišením pro analýzu alternancí T-vlny EKG signálu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Multimediální učebnice medicínské informatiky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1494, Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  EuroConference BIOSIGNAL 2000, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 30.06.2001
  Detail

 • 1999

  GA102/99/1228, Analýza a interpretace obrazových dat ultrazvukové tomografie, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail