Ing.

Jiří Kovář

Ph.D.

FME, IPMSR DPSVR – assistant professor

+420 54114 2488
kovar@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Projects

 • 2017

  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2011

  Možnosti propojení programu National Instruments LabVIEW a databáze, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Virtuální kurz k programu Microst Access ve výuce technicky zaměřených bakalářských studijních programech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail