Ing.

Jiří Fialka

Ph.D.

CEITEC, RG-2-02 – researcher

jiri.fialka@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Fialka, Ph.D.

Projects

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Laboratorní úloha Měření magnetického pole, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Měření náklonu a úhlové rychlosti ve dvou osách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail