Ing.

Jiří Chmelík

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6617
chmelikj@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Chmelík, Ph.D.

Publications

 • 2020

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Learning–based vertebra localization and labeling in 3D CT data of possibly incomplete and pathological spines. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 183, no. 105081, p. 1-9. ISSN: 0169-2607.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘ, R. Cell Segmentation in Quantitative Phase Images with Improved Iterative Thresholding Method. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings vol. 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 233-239. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; CHMELÍK, J. A Tool for Automatic Estimation of Patient Position in Spinal CT Data. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 51-56. ISBN: 978-3-030-64610-3. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  NEMČEK, J; JAKUBÍČEK, R..; CHMELÍK, J. Localization and Classification of Intracranial Hemorrhages in CT Data. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 767-773. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

 • 2019

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Deep-learning-based fully automatic spine centerline detection in CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. p. 2407-2410. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; CHMELÍK, J.; ZUMBERG, I.; ČMIEL, V.; POLÁKOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells. MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 7, p. 1192-1209. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NEMČEK, J.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J. Detekcia intrakraniálnych hemoragií s využitím konvolučných neurónových sietí. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; WALEK, P.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Iterative machine learning based rotational alignment of brain 3D CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. p. 4404-4408. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Detekce polypů v kolonoskopických snímcích s využitím regionální konvoluční neuronové sítě. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

  JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; OUŘEDNÍČEK, P. From Classical Medical Image Analysis to Deep Learning Based Diagnosis Support. In Trendy v biomedicínskom inženierstve. 1. Žilina (SK): Žilinská universita, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Využití parametrických obrazů ze spektrálního CT. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Spine Localisation and Vertebra Segmentation in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 223-226. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Segmentation and Classification of Spinal Metastatic Lesions in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 155-158. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Modern semi-automatic set-up for testing cell migration with impact for therapy of myocardial infarction. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 155-159. ISBN: 978-981-10-9022-6. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

 • 2018

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully automatic CAD system for segmentation and classification of spinal metastatic lesions in CT data. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering, Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: 2018. p. 231-232.
  Detail

  JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; OUŘEDNÍČEK, P.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Spine lesion analysis in 3D CT data – Reporting on research progress. In AIP Conference Proceedings vol. 1956. AIP conference proceedings. 1. Melville, New York: AIP Publishing, 2018. p. 11-14. ISBN: 978-0-7354-1657-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Deep convolutional neural network-based segmentation and classification of difficult to define metastatic spinal lesions in 3D CT data. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 2018, vol. 49, no. C, p. 76-88. ISSN: 1361-8415.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; NECKÁŘ, J.; KOLÁŘ, R. Automatic Segmentation of Myocardial Infarction in Rats Subjected to Regional Ischemia. In Computing in Cardiology 2018. Computing in Cardiology. Maastricht, Netherlands: Computing in Cardiology, 2018. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

 • 2017

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Spine lesion analysis in 3D CT data - reporting on reseach progress. 6th Int. Conference on Biotechnology and Bioengineering 2017 Abstract book. 1. Offenburg (Germany): Offenburg University of Applied Sciences (Germany), 2017. p. 10-10.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Vertebrae segmentation in 3D CT data: a review of methods and evaluation approaches. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, vol. 14, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1573-4056.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; CHMELÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Fluorescence method for measuring cell proliferation by image analysis of cell confluency. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. p. 47-48. ISBN: 978-80-210-8580- 0.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Tumorous Spinal Lesions: Computer Aided Diagnosis and Evaluation Based on CT Data – A Review. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, vol. 14, no. 5, p. 686-694. ISSN: 1573-4056.
  Detail | WWW

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

 • 2016

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-MOHSEN, A.; CHMELÍK, J.; ZIKMUND, T.; BRTNÍKOVÁ, J.; JAKUBÍČEK, R.; ZUBAL, L.; JAN, J.; KAISER, J. Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, vol. 27, no. 6, p. 1-18. ISSN: 0957-4530.
  Detail

 • 2015

  BAIAZITOVA, L.; CHMELÍK, J.; ČMIEL, V.; ČERVENÝ, J.; PROVAZNÍK, I. Cell nuclei localization and 3D reconstruction of plant cell cultures from confocal images. Book of Abstracts CEITEC PhD Retreat. 1. Valtice, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2015. p. 35-35. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Characterisation of cells migration through cardiac tissue using advanced microscopy techniques and Matlab simulation. In Computing in Cardiology 2015. Compuing in Cardiology 2013. Nice, France: Computing in Cardiology 2015, 2015. p. 1125-1128. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 2325-8861.
  Detail

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. p. 118-127. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře. In Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015. Bratislava, Slovak republic: NEXSYS, Ltd., Bratislava, 2015. p. 107-117. ISBN: 978-80-972051-0- 2.
  Detail

  JAN, J.; NOVOSADOVÁ, M.; DEMEL, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Combined bone lesion analysis in 3D CT data of vertebrae. In IEEE EMBC 2015 Proceedings Milano (It). Proceedings IEEE EMBC. IEEE. NEW YORK: IEEE, 2015. p. 6374-6377. ISBN: 978-1-4244-9270-1. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Could it be possible to distinguish bending and crossing fibers in diffusion MRI data?. Clinical Neurophysiology. Netherlands: Elsevier B.V., 2015. p. e46 (e46 p.)ISSN: 1388- 2457.
  Detail | WWW

  JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Micro CT 3D visualization and analysis of collagen scaffolds. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 481-485. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

 • 2014

  CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D LUNG SEGMENTATION SEGMENTATION USING MARKOV RANDOM FIELDS. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA, 2014. p. 217-221. ISBN: 978-80-214-4924- 4.
  Detail

  LABOUNEK, R.; MIKL, M.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: UBMI, VUT v Brně, 2014. p. 37-46. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAN, J. 3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: ÚBMI, VUT v Brně, 2014. p. 16-25. ISBN: 978-80-214-5049- 3.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. 3D Imaging of Biopolymeric Scaffolds Using X-Ray Computed Micro- Tomography and Stereoscopy. CEITEC anual conference "Frontiers in Materials and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. p. 243-243. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; ABDEL-LATTIF, A.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; KAISER, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; ZUBAL, L.; JAN, J. Stereoscopic analysis of collagen scaffolds in real 3D volume. Polymery 2014, sborník abstraktů. Praha: Ústav Makromolekulární chemie, 2014. p. 98-99. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; KAISER, J. 3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT. Brno: 2014. p. 36-36.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro- tomografie. In Programová brožura konference: VIII. česko- slovenská konference Polymery. 1. Praha: ÚMCH AVČR, 2014. p. 23-25. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

 • 2013

  CHMELÍK, J.; WALEK, P. AFFINE REGISTRATION OF NATIVE AND CONTRAST- ENHANCED CT BRAIN IMAGES. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. p. 164-166. ISBN: 978-80-214-4694- 6.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.