prof. Ing.

Jindřich Melcher

DrSc.

FCE – Professor

+420 54114 7300
melcher.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Publications

 • 2019

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; BALÁZS, I. On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Flexural Buckling of Structural Glass Columns. Initial Geometrical Imperfections as a Base for Monte Carlo Simulation. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2019, vol. 18, no. 1, p. 12-17. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. On Problem of Torsional Characteristics of Thin-walled Steel Beams with Web Openings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  PILGR, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální analýza skutečného působení vláknocementových desek. In Zborník prednášok zo 44. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií konaného v Bardejovských Kúpeľoch. Košice: TU, 2019. p. 139-146. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Experimental investigation of flexural buckling of sandwich panels with steel facings. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019. London: CRC Press, 2019. p. 133-138. ISBN: 978-0-3673-3503-8.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; CEH, O. Experimental verification of shear connection of thin-walled steel built-up members. In Stability and Ductility of Steel Structures 2019: Proceedings of the international colloquia on stability and ductility of steel structures, Prague, Czech Republic, September 11-13, 2019. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. p. 508-514. ISBN: 978-0-429-32024-8.
  Detail

  SOLTANALIPOUR, M.; FERRER, M.; MARIMON CARJAVAL, F.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Shear transfer behavior in composite slabs under 4-point standard and uniform-load tests. Journal of Constructional Steel Research, 2019, vol. 164 (2020), no. 105774, p. 1-15. ISSN: 0143-974X.
  Detail | WWW

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; PEŠEK, O. On Problem of Efficient Determination of Elastic Critical Moment of Beams with Selected Types of Cross-Sections. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2018

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. Konstrukce, 2018, vol. 17, no. 2, p. 50-52. ISSN: 1213-8762.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I. Příklady aktuálních odborných aktivit Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. In Zborník prednášok zo 43. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Bešeňová: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. p. 89-94. ISBN: 978-80-89838-07-3.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Lateral-Torsional Buckling of Structural Glass Beams. Experimental, Theoretical and Numerical Analysis. International Journal of Strucutral and Civil Engineering Research, 2018, vol. 7, no. 4, p. 323-330. ISSN: 2319-6009.
  Detail | WWW

 • 2017

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 70-77. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels. Procedia Engineering, 2017, no. 190, p. 35-42. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams. Procedia Engineering, 2017, vol. 195, no. 1, p. 48-55. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; BALÁZS, I. Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 245, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Lateral-torsional buckling of beams of monosymmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry: Theoretical analysis. ce/ papers, 2017, vol. 1, no. 2- 3, p. 1086-1095. ISSN: 2509-7075.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimental setups for the measurement of the rotational restraint provided to cold-formed Z- purlins by sandwich panels. ce/ papers, 2017, vol. 1, no. 2- 3, p. 1677-1686. ISSN: 2509-7075.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Experimental Analysis of Lateral Torsional Buckling of Beams with Selected Cross-Section Types. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Procedia Engineering. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. p. 56-61. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Lateral-torsional buckling of beams of double symmetrical and mono-symmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry - Experimental verification. ce/ papers, 2017, vol. 1, no. 2- 3, p. 1417-1426. ISSN: 2509-7075.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2017, vol. 17, no. 1, p. 159-168. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; PEŠEK, O. Torsional Restraint Problem of Steel Cold-Formed Beams Restrained by Planar Members. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 245, no. 3, p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno. In XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. p. 143-150. ISBN: 978-80-227-4734- 9.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. In 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2017. p. 3-6. ISBN: 978-80-02-02730-0.
  Detail

  BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Different Cross-Section in Lateral- Torsional Buckling. ce/ papers, 2017, vol. 1, no. 2- 3, p. 4704-4711. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

 • 2016

  SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P. Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT, 2016. p. 378-385. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  PEŠEK, O.; HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Experimental Verification of the Buckling Strength of Structural Glass Columns. Procedia Engineering, 2016, no. 161, p. 556-562. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J. Verification of experiment of vacuum loading on slab. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Tatranské Matliare, Slovak: CRC Press, 2016. p. 201-206. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A. Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Procedia Engineering. 2016. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 818-824. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Sborník 54. Celostátní konference OK. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2016. p. 3-8. ISBN: 978-80-02-02648- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; PEŠEK, O.; BRODNIANSKÝ, J. Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes. In Procedia Engineering; World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 549-555. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Lateral Torsional Buckling of Steel Thin- Walled Beams with Lateral Restraints. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, no. 6, p. 3268-3273. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Stability of Thin- Walled Beams with Lateral Continuous Restraint. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2015, vol. 15, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1804-4824.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Measuring and Evaluation of the Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members. WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 253-259. ISSN: 2224- 3429.
  Detail | WWW

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja. Oščadnica: Žilinská univerzita v Žilině, 2015. p. 229-234. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimental verification of torsional restraint given to thin- walled members by sandwich panels. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Oščadnica, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2015. p. 23-28. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fatigue Resistance and Durability of New Mechanical Connections of Currently Developed Temporary Steel Footbridges and Railway Bridges. Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 114, p. 667-675. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů. In 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2015. p. 3-5. ISBN: 978-80-02-02601- 3.
  Detail

  VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J. Application of fuzzy set theory to the serviceability limit state of a steel beam under bending. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2015. p. 91-96. ISBN: 978-3-03835-485- 7. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot) bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. p. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2- 2.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 48-55. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí. Žilina: Miroslav Gibala, KNM, 2015. p. 133-138. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

 • 2014

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. On problem of stabilization of steel thin- walled beams in bending by sandwich panels. In 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures. Praha: CI-Premier Conference Organisation, Singapore, 2014. p. 159-164. ISBN: 978-981-09-0077- 9.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 2014, no. 590, p. 363-367. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sklo jako konstrukční materiál staveb. Praha: ČKAIT Praha, 2014. p. 60-72.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Experimental verification of the actual behaviour of laminated glass element under out of plane loading. In EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures. Neapol: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. p. 951-952. ISBN: 978-92-9147-121- 8.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Stabilization of steel beams by sandwich panels: Influence of beam supports. In EUROSTEEL 2014: 7th European Conference on Steel and Composite Structures. Neapol, Itálie: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-92-9147-121- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes - Finite Element Analysis and Experimental Verification. In EUROSTEEL 2014 Proceedings of 7th European Conference on Steel and Composite Structures. Napoli: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014. p. 439-440. ISBN: 978-92-9147-121- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. 1. Santorini: WSEAS, 2014. p. 264-269. ISBN: 978-1-61804-241- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 425-430. ISBN: 978-3-03785-949-0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J. Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória. In Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách. Bratislava: STU, 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-227-4257- 3.
  Detail

  VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J. Application of fuzzy set theory to serviceability limit state of steel beam under bending. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-4259- 7.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 78-83. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Initial Imperfections of Steel and Steel- Concrete Circular Columns. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 27-34. ISSN: 1991- 8747.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Characteristic and Nominal Values of Steel Yield Strength and Their Influence on Design Resistance of Steel Structural Members. Materials Research Society symposia proceedings, 2014, vol. 2014, no. 1611, p. 61-67. ISSN: 0272-9172.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Desky z vrstveného konstrukčního skla. Numerická a experimentální analýza. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, vol. XIV, no. 2, p. 9-18. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

 • 2013

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre- Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 320-325. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Numerical analysis of behaviour of compression members made of laminated structural glass. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2013, vol. XIII, no. 2, p. 117-126. ISSN: 1804-4824.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Numerické modelování tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla. In Modelování v mechanice 2013. 1. Ostrava: Vysoká skola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 38-54. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Geometricky nelineární analýza ocelových tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k ose symetrie. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-14. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VÍTEK, L. Diagnostics of existing steel roof structures of sport stadiums. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, Singapore, 2013. p. 987-992. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load- carrying civil constructions. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, 2013. p. 993-998. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro- cement panels. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7(2013), no. 2, p. 145-153. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Glass-Fibre- Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 58-62. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 368- 370, p. 1503-1506. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Lateral- Torsional Buckling of Glass Members. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 82, p. 430-437. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Stabilization of Steel Beams of Monosymmetric Thin-Walled Cross- Section by Trapezoidal Sheeting. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 82, p. 328-335. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2014, no. 467, p. 1-6. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Numerická analýza působení tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, vol. XIII, no. 2, p. 63-72. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J. Geometricky nelineární numerická analýza tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k rovině symetrie. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, vol. 13, no. 2, p. 1-10. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification and Design of glass- FRP composite grids. Advanced Materials Research, 2013, vol. 664, no. 1, p. 696-701. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Torsion Stiffness of Thin- walled Steel Beams with Web Holes. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG'12). Cambridge, UK: WSEAS Press, 2012. p. 103-108. ISBN: 978-1-61804-071- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. Mathematical Definitions and Experimentally Verification of the Torsion Characteristics of Perforated Steel Beams. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference onMATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE '12). Sliema: WSEAS Press, 2012. p. 91-96. ISBN: 978-1-61804-117- 3.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Influence of Shear Forces on Deformation of Structural Glass Beams. In Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 240-245. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M. Stabilisation of Beams by Trapezoidal Sheeting: Parametric Study. In Proceedings of the 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12). Advances in Mathematical and Computational Methods. Paříž, Francie: WSEAS Press, 2012. p. 223-227. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; PILGR, M. Numerical Analysis of Hybrid Steel- Glass Beam. In Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 234-239. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load- Carrying Structure of Historical Building Construction. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 249- 250, no. 1, p. 1103-1108. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti- Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 268- 270, no. 1, p. 28-31. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement- Based Materials. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement- Based Materials. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Structural glass in metal load- carrying systems of building constructions. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, 2012. p. 591-595. ISBN: 978-0-415-64342- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. On problems of torsion analysis of steel members. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 262-267. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre- Reinforced Concrete Slab. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing services. Singapore, 2012. p. 435-442. ISBN: 981-07-2615- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability. In Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 441-446. ISBN: 978-1-61804-110- 4. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 162-165. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Verification of steel-to- concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 247-252. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure. Advanced Materials Research, 2012, vol. 651, no. 1, p. 274-279. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 281, no. 1, p. 585-588. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro- Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I. Design Bending Resistance of Thin-Walled Steel Beams with Respect to Lateral Torsional Buckling – Methods of Calculation. In Proceedings of the 3rd European Conference on Civil Engineering (ECCIE '12). Paris: WSEAS Press, 2012. p. 254-259. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J. Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 9, p. 363-368. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2011

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J. St. Venant Torsion Stiffness of Thin- walled Beams with Holes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Hungary: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 141-146. ISBN: 978-92-9147-103- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J. Fibre- reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams. Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures "ICCS16". I. Porto: University of Porto, 2011. p. 527-527.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M. Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce. In Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou. Bratislava: SvF STU v Bratislave, 2011. p. 129-134. ISBN: 978-80-227-3583- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high- strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247- 0.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high- strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103- 4.
  Detail

 • 2010

  KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Stability Problems of Steel- Concrete Members Composed of High Strength Materials. Journal of civil engineering and management, 2010, vol. 16, no. 3, p. 352-362. ISSN: 1392- 3730.
  Detail

  MELCHER, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení nosných kovových pásů pro uchycení telekomunikačních antén. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: KNM, 2010. p. 141-144. ISBN: 978-80-970171-5- 6.
  Detail

 • 2009

  ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov. In Ocelové konstrukce a mosty 2009. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. p. 315-320. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816- 112X.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L. Material and Geometrical Characteristics of Structural Steels Based on Statistical Analysis of Metallurgical Products. Journal of civil engineering and management, 2009, vol. 15, no. 3, p. 299-307. ISSN: 1392- 3730.
  Detail

  KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z. Theoretical Investigation of steel palted girder resistance. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 38, no. 2, p. 765-767. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816- 112X.
  Detail

 • 2007

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J. Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. In Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí. Hustopeče: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. p. 31-32. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů. In Sborník příspěvků česko- slovenské konsference Experiment 07. Brno: CERM Brno, 2007. p. 171-176. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J. Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy. Silniční obzor, 2007, vol. 2007, no. 6, p. 150-153. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie. Košice: TU, 2007. p. 169-174. ISBN: 978-80-8073-802- 0.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Expertizní činnost a experimentální ověřování nosných konstrukcí - ilustrativní příklady. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Hustopeče: CERM, 2007. p. 49-50. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; VESELÝ, J. Dynamické tuhosti antivibračních rohoží. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Hustopeče: CERM, 2007. p. 51-52. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; LEDERER, V. The influence of physical effects on behaviour of structural components made of fibre- glass concrete. In Proc. of International Conference of Research Institute of Building Materials. JSC: Res. Inst. of Building Materials, 2007. p. 295-299. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J. K problematice experimentální verifikace fyzikálně- mechanických charakteristik nosných prvků a dílců. In Sborník Česko-Slovenské konference EXPERIMENT ´ 07. Brno: CERM, 2007. p. 321-326. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; ROZLÍVKA, L.; KARMAZÍNOVÁ, M. Současné metody analýzy spolehlivosti ocelových konstrukcí. In Zborník z XXXIII. Aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty". Bratislava: SSOK, 2007. p. 109-112. ISBN: 978-80-969161-5- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Statistical and sensitivity analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. In Proceedings of the 6th International Conference "Steel and Aluminium Structures ICSAS '07". Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 309-315. ISBN: 978-0-9556254-0- 4.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. The design and experimental verification of actual behaviour of the structural glass in roofing and facade systems. In Proceedings of the 3rd International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. p. 657-658. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FILIP, M. On design and experimental verification of actual behaviour of selected all- FRP structural components for civil engineering. In Proceedings of the Asia-Pacific Conference on FRP in Structures - APFIS 2007. Hong Kong: The University of Hong Kong / Int. Institute for FRP in Construction, 2007. p. 453-458. ISBN: 978-962-8014-14- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verification and transparency of the reliability level resulting from the specified criteria for steel member design. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing, 2007. p. 419-424. ISBN: 978-981-05-9366- 7.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Informace o periodických ocelářských konferencích v zahraničí. In Sborník 45. celostátní konference OK "Hustopeče 2007". Hustopeče: ČSVTS, 2007. p. 24-31. ISBN: 978-80-02-01959- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Actual Behaviour and Load- carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing Services - Singapore, 2007. p. 671-676. ISBN: 978-981-05-9366- 7.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour. In Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07. Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 401-408. ISBN: 978-0-9556254-0- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Behaviour of expansion anchors to concrete. In Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: IBIDEM- VERLAG, 2007. p. 279-290.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z. Load-carrying Capacity of post- installed steel anchors to concrete subjected to shear. In Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07. Manchester: University of Manchester, 2007. p. 449-454. ISBN: 0-415-45141- 8.
  Detail

  BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M. Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. p. 19-20. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

 • 2006

  SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L. Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy. Nová železniční technika, 2006, vol. 14, no. 4, p. 12-16. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PILGR, M.; MELCHER, J. Problematika skutečného chování styčníků s krátkou čelní deskou. In Zborník prednášok zo seminára mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR "Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií". Bratislava: STU, 2006. p. 77-78. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A. Note to the Transparency of the Reliability Level of Limit States Criteria for Stability Design. In SDSS 2006. Lisbon, Portugal: 2006. p. 1147-1152. ISBN: 972-8469-61- 6.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A. K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů. In Ocelové konstrukce a mosty 2006. Bratislava, SR: 2006. p. 27-32. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fastening systems load- carrying capacity based on the reliability approach applied for the test results evaluation. In Proceedings of the International Conference. 1. Sofia: VSU Sofia, 2006. p. 188-193. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  MELCHER, J. Aktuální problém rozvoje metod navrhování a realizace ocelových konstrukcí. Konstrukce, 2006, vol. 6, no. 2, p. 74 ( p.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Steel space roofing and building structures: From monitoring long exercised systems to new projects. In Proceedings of the 8th Int. Conference on Steel, Space and Composite Structures "ISSCS 2006" held in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: 2006. p. 127 ( p.)ISBN: 981-05-5559- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K problémům působení ocelových kotevních prvků v betonu při opakovaném namáhání. In Sborník přednášek z I. konference s mezinárodní účastí "Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. p. 221-228. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K metodice navrhování na základě zkoušek z hlediska dosažené úrovně spolehlivosti. In Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí "Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. p. 117-124. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální ověřování sklovláknobetonových prvků fasádních obkladů. In Sborník X. konference VUSTAH Brno "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" konané v Telči, 2006. 2006. p. 347 ( p.)ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelových nevyztužených plechů průmyslových podlah. In Sborník příspěvků VIII. konference ocelových konstrukcí 2006. Čeladná: 2006. p. 131 ( p.)ISBN: 80-86604-25- X.
  Detail

  MELCHER, J. Ferdinand Lederer - 100. výročí narození. Konstrukce, 2006, vol. 5, no. 6, p. II ( p.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  MELCHER, J. Ferdinand Lederer - 100. výročí narození. In Sborník 44. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2006". Hustopeče: 2006. p. 3 ( p.)ISBN: 80-02-01857- 5.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D. Srovnávání výsledků statistické analýzy materiálových charakteristik rakouských a českých konstrukčních ocelí. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A. K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D. A comparison of the statistical analysis off material characteristics of the austrian and czech structural steel. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A. Note to the transparency of the reliability level of limit state design criteria. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ÚČINKY VIBRACÍ OD DOPRAVY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICH ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ. In Technické listy 2005. CIDEAS. Praha: CIDEAS, 2006. p. 2.5.2.1- 2 (2.5.2.1-2 p.)ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

 • 2005

  KALA, Zdeněk. Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, vol. 10, no. 1, p. 65-75. ISSN: 1392- 5113.
  Detail

  KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; MELCHER, Jindřich. Coupled Instabilities in Steel Plate Girders with Fatigue Behaviour. In 1. 1. Santorini Island, Greece: M. Papadrakakis, 2005. p. 1-6. ISBN: 84-95999-71- 4.
  Detail

  MELCHER, Jindřich. CE-DEFENSE - Aktuální součát rozvoje metod navrhování a realizace ocelových konstrukcí. In Sborník 43. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2004". Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2005. p. 12 ( p.)ISBN: 80-02-01742- 0.
  Detail

  KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M. The Influence of the Web Initial Shape Curvature upon the Member Stress State in the Crack- Prone Areas. In Proc. CMCPSE. Barcelona, ES: 2005. p. 918-921. ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel expansion anchors to concrete under shear loading. In Sborník Mezinárodní konference VSU 2005. Sofia: VSU Sofia, 2005. p. 188-193. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla. Konstrukce, 2005, vol. 2005, no. 4, p. 21-24. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem. In Sborník konference VUSTAH 2005. Telč: VUSTAH Brno, 2005. p. 204-208. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K. Prvky kovových konstrukcí. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

  MELCHER, J., PUCHNER, J. Kovové konstrukce I. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Steel Expansion Anchors To Concrete Under Shear Loading. In Dokladi - Naučna konferencija s meždunarodno učastije VSU 2005. Sofia: VSU, 2005. p. II - 188 ( p.)ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V. Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 1. Brno: 2005. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J., NOVÁK, D. Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2005, vol. 3, no. 1, p. 43 ( p.)ISSN: 1685- 6368.
  Detail

  MELCHER, J. Discussion on the simplified torsion analysis of a member with open cross section. In Eurosteel 2005. Maastricht, The Netherlands: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, 2005. p. 1.2- 1 ( p.)ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  MELCHER, Jindřich; KARMAZÍNOVÁ, Marcela. The experimental verification of actual behaviour of the glass roofing structure under uniform loading. In Eurosteel 2005. Maastricht, The Netherlands: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, 2005. p. 2.4- 1 ( p.)ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures. In ICASS 05. Kidlington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2005. p. 1091 ( p.)ISBN: 0-08-044637- X.
  Detail

  MELCHER, J., KALA, Z. Deliberation on safety concepts applied in design procedures of steel structures. In ICASS 05. Kidlington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2005. p. 1305 ( p.)ISBN: 0-08-044637- X.
  Detail

  MELCHER, J., ŠKALOUD, M., KARMAZÍNOVÁ, M. Experiment - a powerful tool applied in the solution of two important problems of the limit states of structures. In AESE 2005. Nagoya: Nagoya University, 2005. p. 83 ( p.)ISBN: 4-901887-18- 1.
  Detail

 • 2004

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POKORNÝ, R.; ŠTRBA, M. Materiálové parametry sklovláknobetonu. In Sborník konference VUSTAH 2004. Telč: VUSTAH Brno, 2004. p. 53-56.
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J. On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches. In Proc. of the VI. Slovak National Conference with Abroad Participation „Statics and Physics Problems of Structures“. Tatranská Lomnica (SR): Tatranská Lomnica, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-232-0230- 8.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. SborníkČesko- slovenské konference EXPERIMENT 04. EXPERIMENT 04. Berno: CERM, s.r.o., 2004. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Navrhování na základě testů - stanovení odolnosti s využitím výsledků experimentů. In Sborník EXPERIMENT 04. Brno: CERM, s.r.o., 2004. p. 171-176. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): Jyväskylä, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

  MELCHER, J. K aktuálním problémům konverze ENV na EN. In Sborník 42. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2004". Hustopeče: Hustopeče, 2004. p. 3 ( p.)ISBN: 80-02-01679- 3.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální výzkum na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně - od historie k současnosti. In Sborník česko-slovenské konference "EXPERIMENT 04". Brno: VUT v Brně, 2004. p. 315 ( p.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Konstrukční sklo v systémech zastřešení budov. In Sborník příspěvků 2. mezinárodní konference "Zastřešení budov". Brno: VUT v Brně, 2004. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla. In Sborník a CD-ROM z VIII. konference "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" pořádané v Telči. Telč: VÚSTAH Brno, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The analysis of composite steel-and- concrete compression members with high strength concrete. In Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Long Beach. Long Beach: University of Missouri Rolla / SSRC, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 1-879749-71- 8.
  Detail

  MELCHER, J., KALA, Z., ROZLÍVKA, L. Design characteristics of structural steels based on statistical analysis of metallurgical products. Journal of Constructional Steel Research, 2004, vol. 60, no. 5, p. 795 ( p.)ISSN: 0143- 974X.
  Detail

  SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D. Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy. In Experiment 04. Brno, ČR: Cerm s.r.o., 2004. p. 511 ( p.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J. On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches. In Staticko- konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Tatranská Lomnica (SR): 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-232-0230- 8.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

 • 2003

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice ověřování pevnostních a deformačních charakteristik konstrukcí prostřednictvím experimentů. In Sborník ze 41. celostátní konference OK Hustopeče 2003. Hustopeče: Mostárna, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-02-01596- 7.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., ŠMAK, M. Zastřešení velkých rozpětí - tradice a perspektivy vycházející z brněnské školy ocelových prostorových prutových konstrukcí. In Sborník Mezinárodní konference "Zastřešení budov". Brno: VUT, 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P. Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců. In Sborník VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči. Brno: VÚSTAH, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 80-239-1009- 4.
  Detail

  MELCHER, J. Vysokohodnotné betony a ocelové konstrukce s vysokohodnotnými betony. In Sborník ze VII. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči, část 2. Brno: VÚSTAH, 2003. p. 176 ( p.)ISBN: 80-239-1010- 8.
  Detail

  MELCHER, J. Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů. Beton TKS, 2003, no. 1, p. 10 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  MELCHER, J. Využití vysokopevnostních betonů v ocelobetonových konstrukcích. In Proceedings of the 2nd International Symposium on Fibre Concrete and High Performance Concrete held in Malešovice. Ostrava / Praha: VŠB-TU of Ostrava / SEKURKON Praha, 2003. p. 80 ( p.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  MELCHER, J., KALA, Z. To Probabilistic Verification of Structural Stability Design Procedures. In Proceedings of 2003 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Baltimore. Baltimore: University of Missouri Rolla / SSRC, 2003. p. 577 ( p.)ISBN: 1-879749-68- 8.
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J. Use of Fuzzy sets in Dimensioning of Structural Elements and Analysis. In Zborník z V. konferencie "Staticko-konštručné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií" konanej v Tatranskej Lomnici. Košice: TU v Košiciach, 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-232-0221- 9.
  Detail

  MELCHER, J. The verification of structural design kriteria using the probabilistic approaches. In Sborník 20. česko-slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2003". Praha: ČVUT, 2003. p. 599 ( p.)ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

  MELCHER, J. Navrhování ocelových konstrukcí. Stavitel, 2003, no. 1, p. 61 ( p.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  MELCHER, J. Konverze předběžných norem na evropské normy. Stavitel, 2003, no. 1, p. 60 ( p.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí. In Sborník 33. mezinárodní konference „Defektoskopie 2003“ konané v Ostravě. Ostrava: ČNDT, 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P. Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců. In Sborník VII. konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2003“ konané v Telči. Brno: VUSTAH, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 80-239-1009- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The analysis of composite steel-and- concrete compression members with high strength concrete. In Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held Long Beach. Rolla: University of Missouri Rolla / SSRC, 2003. p. 223 ( p.)ISBN: 1-879749-71- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí. In Sborník 33. mezinárodní konference "Defektoskopie 2003" konané v Ostravě. Ostrava: ČNDT, 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální ověřování únosnosti tlačených ocelových prutů vyplněných betonem vysoké pevnosti. In Sborník 20. česko- slovenské konference Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: ČVUT, 2003. p. 647 ( p.)ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

 • 2002

  KALA, Z., MELCHER, J. Problematika prokazování kvality produkce ocelových výrobků. In VII. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita Košice, 2002. p. 89 ( p.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

  FAJKUS, M., MELCHER, J., HOLICKÝ, M., ROZLÍVKA, L., KALA, Z. Design characteristics of structural steels based on statistical analysis of metallurgical products. In International Colloquium, Eurosteel 2002. Coimbra: cmm Associaco Portuguesa de Construcao Metalica e Mista, 2002. p. 1541 ( p.)ISBN: 972-98376-3- 5.
  Detail

  KALA, Z.; MELCHER, J. Problems of Statistical Steel Grade Definition. In International Colloquium, Eurosteel 2002, Coimbra. Coimbra (Portugal): Antonio Lamas, 2002. p. 1571 ( p.)ISBN: 972-98376-3- 5.
  Detail

  MELCHER, J., FILIP, M., PILGR, M. Experimentální ověření a anylýza skutečného působení pochůzných roštů a poklopů z kompozitních profilů vyztužených skelným vláknem. In Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno, Česká rebublika: VÚSTAH, 2002. p. 140 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., KNĚZEK, J. Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem. In Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno, Česká republika: VÚSTAH, 2002. p. 52 ( p.)
  Detail

  KALA, Z., MELCHER, J. Problems Of Statistic Steel Grade Definition. In Proceedings of Third European Conference on Steel Structures, Volume II. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2002. p. 1571 ( p.)ISBN: 972-98376-3- 5.
  Detail

  FAJKUS, M., MELCHER, J., HOLICKÝ, M., ROZLÍVKA, L., KALA, Z. Design Characteristics Of Structural Steels Based On Statistical Analysis Of Metallurgical Products. In Proceedings of Third European Conference on Steel Structures, Volume II. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2002. p. 1541 ( p.)ISBN: 972-98376-3- 5.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The Analysis And Behaviour Of Compression Steel Members Filled By High Strength Concrete. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2002. p. 490 ( p.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  MELCHER, J. On Some Problems Of Analytical And Probability Approaches To Structural Design. In Advances In Steel Structures, Volume II. Hong Kong, China: Elsevier Sc. Ltd., 2002. p. 1185 ( p.)ISBN: 0-08-044017- 7.
  Detail

  MELCHER, J. Konstrukční sklo - principy dimenzování a experimentálního ověřování. In Zborník prednášok zo VII. vedeckej konferencie TU v Košiciach, 8. sekcia. Košice, Slovensko: TU Košice, Stavebná fakulta, 2002. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

  MELCHER, J. The Problems Of Probabilistic Approaches To Structural Stability. In Proceedings of the 15th ASCE Engineering Mechanics Conference. New York, USA: Columbia University, 2002. p. 448 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J., KALA, Z. Problematika prokazování kvality produkce ocelových výrobků. In Zborník prednášok zo VII. vedeckej konferencie TU v Košiciach, 8. sekcia. Košice, Slovensko: TU Košice, Stavebná fakulta, 2002. p. 89 ( p.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

 • 2001

  MELCHER, J., KALA, Z. K problematice návrhové pevnosti oceli v návaznosti na konverzi norem ENV na EN. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Dům techniky Ostrava: Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, 2001. p. 51 ( p.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  MELCHER, J. Die Entwicklung des Stahlhochbaues in der Tschechischen Republik - Beispiele und Erfahrungen. Stahlbau, 2001, vol. 94, no. 9/ 10, p. 36 ( p.)ISSN: 0038- 9145.
  Detail

  MELCHER, J. Sklo a kov - soudobé materiály občanských staveb. In Sborník celostátní konference OK Hustopeče ' 2001. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2001. p. 28 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K problematice dimenzování a experimentálního ověřování konstrukce skleněných fasád. In Sborník z mezinárodní konference "Sustainable Building and Solar Energy". Brno: Technologické centrum AV ČR, 2001. p. 162 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K problematice návrhové pevnosti oceli v návaznosti na konverzi norem ENV a EN. In Sborník z konference "Spolehlivost konstrukcí". Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2001. p. 51 ( p.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  MELCHER, J. Stability research and design code developments - The SSRC 2001 Corresponding Member Report. In Proceedings of the SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Forth Lauderdale. Forth Lauderdale: University of Florida - SSRC, 2001. p. 568 ( p.)ISBN: 1-879749-68- 8.
  Detail

  MELCHER, J. K problematice pravděpodobnostního přístupu při navrhování ocelových konstrukcí. In Sborník ze semináře "Rozvojové tendencie v odbore oceľových konštrukcií" konaného v Jahodné. Košice: TU Košice - Stavebná fakulta, 2001. p. 191 ( p.)ISBN: 80-7099-664- 1.
  Detail

  MELCHER, J. The analysis of fastener strength using the limit state approach. In Proceedings of the International Symposium "Connections between Steel and Concrete". Stuttgart: RILEM, 2001. p. 212 ( p.)ISBN: 2-912143-26- 8.
  Detail

  MELCHER, J. Některé problémy začlenění stavebních objektů do krajiny. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství". Brno: Dům techniky Brno, 2001. p. 139 ( p.)
  Detail

 • 2000

  MELCHER, J., KALA, Z., KALA, J. The Analytical and Statistical Approaches to Lateral Beam Buckling. In Structurel Stability Research Council. University of Florida: University of Florida, 2000. p. 246 ( p.)ISBN: 1-879749-67- X.
  Detail

  CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z. Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. p. 109 ( p.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  MELCHER, J. Význam materiálových zkoušek při ověřování spolehlivosti ocelové konstrukce. In Sborník konference "Spolehlivost konstrukcí". Ostrava: Dům techniky, 2000. p. 79 ( p.)ISBN: 80-02-01344- 1.
  Detail

  MELCHER, J. K problémům polopravděpododbnostního přístupu při navrhování ocelových konstrukcí. In Zborník 19. Českej a Slovenskej medzinárodnej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty 2000" konanej vo Vysokých Tatrách. Košice: EXPO EDUC - Dom techniky ZSVTS, 2000. p. 49 ( p.)ISBN: 80-232- 0189.
  Detail

  MELCHER, J. K problému navrhování nosných konstrukcí na základě experimentů. In Zborník 19. Českej medzinárodnej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty 2000" konanej vo Vysokých Tatrách. Košice: EXPO EDUC - Dom techniky ZSVTS, 2000. p. 39 ( p.)ISBN: 80-232-0189- 1.
  Detail

  MELCHER, J. Experimentální ověření střešního pláště pavilonu "V" v areálu BVV. In Sborník celostátní konference OK Hustopeče 2000. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2000. p. 19 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Problematika konverzí norem ENV na normy EN v souvislosti s ocelovými nosníky řešenými s vlivem klopení. In Sborník XXVI. aktivu pracovníků oboru ocelových konstrukcí "Konštrukcie a mosty - Súčasný stav a perspektívy rozvoja" konaného va Rájeckých Teplicích. Rájecké Teplice: Rájecké Teplice, 2000. p. 25 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Návrhová únosnost tlačeného ocelového prutu. Roczniki inžynierii budowlanej, 2000, no. 1, p. 246 ( p.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  MELCHER, J. The Analytical and Statistical Approaches to Lateral Beam Buckling. In Proceedings of the SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Memphis. Memphis: University of Florida, 2000. p. 246 ( p.)ISBN: 1-879749-66- 1.
  Detail

  MELCHER, J. EUROCEDE 3 - skladba, vývoj, současný stav a konverze na EN. In Sborník "Navrhování ocelových konstrukcí - EUROKÓD 3". Praha: ČSSTN, 2000. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7283-020- 1.
  Detail

 • 1999

  MELCHER, J., KALA, Z. Statistical study of column buckling curves. In Eurosteel 1999. Praha: Czech Technical University Prague, 1999. p. 669 ( p.)ISBN: 80-01-01963- 2.
  Detail

  MELCHER, J. Kippen von Tragern als Stabilitatsproblem zweier Gruppen von Querschnittypen. Stahlbau, 1999, no. 1, p. 24 ( p.)ISSN: 0038- 9145.
  Detail

  MELCHER, J., KALA, Z. Ultimate Strength and Design Limit State of Compression Members in the Structural System. In Structural stability research council. USA University of Florida: USA University of Florida, 1999. p. 13 ( p.)ISBN: 1-879749-66- 1.
  Detail

  MELCHER, J. Testing glass wall using acoustic emission method - Analysis of amplitude of acoustic emission signals. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference Fakulty stavební VUT v Brně. Brno: CERM, 1999. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  MELCHER, J. K problémům navrhování kompozitních konstrukcí z prvlů vyztužených skelnými vlákny. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference Fakulty stavební VUT v Brně. Brno: CERM, 1999. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  MELCHER, J. Základní materiály - trend k používání ocelí vyšších a vysokých pevností. In Sborník celostátní konference OK Hustopeče 99. Hustopeče: Česká spol. pro ocelové konstrukce, 1999. p. 15 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Statistical study of column buckling curves. In Proc. of the 2nd European Conference on Steel Structures EUROSTEEL 99. Praha: ČVUT, 1999. p. 669 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Mezní únosnost a zatěžovací zkoušky plovoucích podlah. In Sborník ze 3. sympozia se zahraniční účastí "Údržba, rekonstrukce a modernizace staveb". Brno: VA, 1999. p. 31 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Stahlkonstruktionen des Verwaltungs- und Leitungszentrum der Sudmahrischen Gas - AG. Stahlbau, 1999, no. 1, p. 30 ( p.)ISSN: 0038- 9145.
  Detail

 • 1998

  MELCHER, J. Ultimate strength and design limit state of compression members in the structural system. In Proc. of the 1998 SSRC Annual Technical Session held in Atlanta. Atlanta: SSRC, 1998. p. 13 ( p.)ISBN: 1-879749-66- 1.
  Detail

  MELCHER, J. Experiment - významný zdroj rozvoje spolehlivých metod navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. In Sborník mezinár. sympózia Navrhovanie a rekonštrukcie oceľových konštrukcií. Bratislava: STU, 1998. p. 196 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Skleněná dvorana - mezinárodní fórum v Tokiu. In Fórum architektury a stavitelství. Praha: Praha, 1998. p. 44 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Experimentální výzkum - inspirace ze zahraničních zkušeností. In Sborník celostátní konference OK Hustopče 98. Hustopeče: Česká spol. pro ocel. konstrukce, 1998. p. 4 ( p.)
  Detail

 • 1997

  MELCHER, J. Full-Scale Testing of Steel and Timber Structures: Examples and Experience. In Structural Assessment - The Role of Large and Full Scale Testing. London: E& FN SPON, 1997. p. 301 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Actual Behaviour and Design Limit State of Compression Member. In Proc. of the 5th Int. Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures. Nagoya: Nagoya University, 1997. p. 601 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Loading Tests of the Flooring Construction Assembled by Dry Process. In Proc. of WORKSHOP 97. Praha: ČVUT, 1997. p. 539 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K problému návrhového mezního stavu tlačených prutů. In Sborník z jednání 18. Česko - Slovenské mezinárodní konference "Ocelové konstrukce a mosty". Brno: CENTA, 1997. p. 2-61. ISBN: 80-02-01166- X.
  Detail

  MELCHER, J. Ocelové konstrukce v areálu JmP - Radlas. In Sborník z jednání 18. Česko - Slovenské mezinárodní konference "Ocelové konstrukce a mosty". Brno: CENTA, 1997. p. 7-57.
  Detail

 • 1996

  MELCHER, J. Design Limit States: Reality or (Science) Fiction?. In Proc. of Int. Conference on Advances in Steel Structures. Hong- Kong: Pergamon/ Elsevier Science, 1996. p. 579 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K dimenzování ocelových mostů ve smyslu evropského dokumentu ENV 1993- 2. In Zborník "Kovoé konštrukcie a mosty - súčasný stav a perspektívy rozvoja". Žilina: VŠDS, 1996. p. 153 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Steel Tubular Structures: From History to Present at the TU of Brno. In Proc. of 7th Int. Symposium on Tubular Structures. Rotterdam: A.A. Balkema, 1996. p. 45 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K problémům navrhování, realizace a rozvoje v oboru ocelových konstrukcí. In Sborník celostát, konference OK - Hustopeče 96. Hustopeče: Mostárna Hustopeče, 1996. p. 27 ( p.)
  Detail

 • 1995

  MELCHER, J. Návrh, experimentální ověření a realizace nosné dřevěné konstrukce rodinných domů. In Sborník V. mezinárodního sympozia Drevo v stavebných konštrukciách - Kočovce 95. Bratislava: STU, 1995. p. 315 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Torsion: from Theory to Practice. In Proc. of the Int. Conference on Structural Stability and Design. Rotterdam: A.A. Balkema, 1995. p. 201 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. The Implementation of European Design Rules for Lateral Buckling. In 9th. Int. Conference "Metal Structures". Krakow: Prelim. Rep., 1995. p. 293 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K aktuálním otázkám činnosti ECCS a CEN v oboru ocelových konstrukcí. In Sborník celostátní konference OK - Hustopeče 95. Hustopeče: Mostárna Hustopeče, 1995. p. 14 ( p.)
  Detail

 • 1994

  MELCHER, J. Acoustic Emission from Statically Loaded Timber Panels. In Proceedings of Workshop 95. Praha: ČVUT, 1994. p. 103 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. K připravovaným dokumentům pro navrhování a realizaci ocelových konstrukcí a mostů. In Sborník celostát. konference OK "Hustopeče 94". Hustopeče: MěKS, 1994. p. 6 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Ocelové konstrukce v areálu Boby centra. In 17. česko-slovenská medzinárodná konferencia "Oceľové konštrukcie a mosty". Bratislava: STU, 1994. p. 83 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Harmonizace česko- slovenských a evropských norem pro ocelové konstrukce. In Zborník referátov 17. česko-slovenskej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty". Bratislava: STU, 1994. p. 365 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Note to the Buckling of Beams with Monosymmetric Section Loaded Transversely to its Plane of Symmetry. In Proceeding of Annual Technical Session. Bethlehem: SSRC- Lehigh University, 1994. p. 61 ( p.)
  Detail

 • 1993

  MELCHER, J. The Progress of Work on Eurocode 3 in CEN/TC 250/ SC 3. In Technical Report "Making the New Generation Familiar with Steel Construction: Steel Design and Eurocodes. Budapest: TU, 1993. p. 29 ( p.)
  Detail

  MELCHER, J. Eurocode 3. Současný stav a perspektivy dalšího vývoje. In Sborník celostátní konference OK "Hustopeče 93". Hustopeče: MěKS, 1993. p. 5 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.