prof. Ing.

Jindřich Melcher

DrSc.

FCE – Professor

+420 54114 7300
melcher.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Projects

 • 2017

  Stabilitní problémy a skutečné chování nosných prvků z konstrukčního vrstevného skla, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Analýza skutečného chování tenkostěnných kovových nosníků stabilizovaných plošnými prvky, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Numerická a experimentální analýza tenkostěnných nosníků s příčnými vazbami proti vybočení z roviny ohybu a kroucení, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Stabilizace tenkostěnných kovových nosníků plošnými profily nebo lokálními příčnými vazbami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Experimentální a numerická analýza nosníků z vrstveného konstrukčního skla namáhaných ohybem s vlivem ztráty příčné a torzní stability, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Analýza únosnosti tenkostěnných kovových nosníků podepřených plošnými prvky nebo lokálními příčnými vazbami se zřetelem na stabilitní problémy, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Problematika navrhování tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Navrhování a skutečné působení progresivních konstrukčních prvků z oceli, konstrukčního skla, betonu s důrazem na stabilitní problémy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rozpracování výukových podkladů pro navrhování tenkostěnných ocelových prutů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Problematika navrhování nosných konstrukcí z konstrukčního skla, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GAP105/12/0314, Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Moderní spolehlivé a efektivní kompozitní konstrukční prvky z pokročilých materiálů na bázi oceli, dřeva, betonu, vláknových kompozitů a jejich kombinací., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Torzní tuhost ocelových tenkostěnných nosníků , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Rozpracování výukových podkladů pro konstrukční řešení detailů u halových, vícepodlažních a technologických ocelových nosných systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace studijních podkladů pro výuku předmětu BO04 Kovové konstrukce I s důrazem na aplikaci aktuálně platných evropských norem, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  FI-IM5/161, Nová koncepce prefabrikovaných stavebních dílců z vláknocementových desek ČDZ Praha, a.s., pro dřevostavby a nízkoenenrgetické domy, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/068, Výzkum nových vysoce jakostních cementovláknitých neautoklávovaných velkoplošných výrobků v Českých dřevařských závodech Praha, a.s., závod Černousy , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  1M0579, Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, zahájení: 15.04.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GA103/05/0417, Zvýšení spolehlivosti konstrukcí ze skla, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA103/05/2059, Mezní stavy a spolehlivost novodobých stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2005
  Detail

 • 2004

  FI-IM/051, Sklovláknové fasádní obklady, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  1P04LA225, INGO - Spolupráce v oblasti stability konstrukcí v rámci SSRC (Structural Stability Research Council), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Evropské studijní jednotky - BCES, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  GA103/00/0758, Výzkum reálných vlastností hutních materiálů pro zajištění spolehlivosti ocelových nosných prvků, zahájení: 01.01.2001
  Detail

  FB-C3/26, Centrum aplikací nekovových vl… spoluřeš.zahájení v roce 2001, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1999

  MSM 261100007, Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2003
  Detail