prof. Ing.

Jaroslav Smutný

Dr.

FCE – Professor

+420 54114 7322, +420 54114 7325
smutny.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr.

Projects

 • 2021

  Hodnocení dynamických účinků působících na konstrukci pokročilými metodami matematické analýzy, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Analýza dynamické odezvy drážních konstrukcí metodou spekter vyšších řádů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě metodou afinních časově frekvenčních transformací, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů., zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium a analýza dynamických jevů probíhajících ve výhybkách, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Studium dynamických jevů probíhajících ve výhybkách metodou Margenau-Hillovy distribuce, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01031297, Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnení, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Inovace předmětu Železniční konstrukce II, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  CG712-102-120, Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací , zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GA103/07/0183, Analýza dynamických účinků od kolejové dopravy metodou kvadratických časově a frekvenčně invariantních transformací., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  GA103/06/1107, Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  1F52B/103/520, Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť., zahájení: 03.01.2005, ukončení: 30.12.2007
  Detail

 • 2004

  GA105/04/1424, Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail