doc. Ing.

Jaroslav Raclavský

Ph.D.

FCE – associate professor

+420 54114 7726, +420 54114 8080
raclavsky.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Publications

 • 2020

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Stokování a základní výpočty problematiky. Stokování a základní výpočty problematiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2019. p. 1-95.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; MRÁZEK, J.; TANISTROVÁ, L.; KÖHLER, D.; MACSEK, T.; PŘIBYL, O. Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. p. 1-44.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-71.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Propočet navýšení ceny vodného/stočného vlivem nové investice ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. p. 1-44.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; VÍTKOVÁ, E.; TUSCHER, M. Odborné posouzení projektu: Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - část 1. intenzifikace ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. p. 1-108.
  Detail

 • 2018

  RACLAVSKÝ, J.; JAROŠ, Z. Monitoring kanalizační sítě města Znojma. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. p. 199-202. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; VYLAMOVÁ, P.; NOVOTNÁ, J.; RUPP, D.; POLÁŠEK, J.; PEŠOUTOVÁ, R. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. p. 1-37.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; CHORAZY, T.; KÖHLER, D. Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. p. 1-20.
  Detail

 • 2017

  LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J. Vzorkování odpadních vod ve městě Znojmo. Vodovod. info, 2017, no. 1, p. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J. Praktický příklad využití automatických vzorkovačů. Dolní Břežany: TECHNOAQUA, 2017. p. 1-4.
  Detail | WWW

  RACLAVSKÝ, J.; KORYTÁŘ, I. Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-193.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž. Vodovod. info, 2017, no. 8, p. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J. Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-37.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J.; BABÁK, J.; JAROŠ, Z. POSOUZENÍ STAVEBNĚ- TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO. Vodovod. info, 2017, no. 8, p. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; VOLDÁN, K.; KÖHLER, D.; DVOŘÁK, P. Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-32.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J. Výzkumná zpráva SR 12757217 - Měření koncentrace plynných látek negativně ovlivňujících kvalitu betonových trub a šachet v lokalitě Rybitví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-21.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J. Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2017. 100 p. ISBN: 978-80-7204-962-2.
  Detail

  BABÁK, J.; RACLAVSKÝ, J.; MEYER, A. Důvody a zamezení drenážního efektu stokové sítě. Vodovod. info, 2017, no. 8, p. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

 • 2016

  HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 p. ISBN: 978-80-214-5453- 8.
  Detail

  DUFEK, Z.; RACLAVSKÝ, J. Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. p. 183-188. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. p. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

 • 2015

  RACLAVSKÝ, J. Recenze na článek doktorandky Věry Jedličkové Biological pond in the village Krumsin (VaV ID 112902). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. p. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; PEŠOUTOVÁ, R.; NOVOTNÁ, J.; VODIČKOVÁ, E. Eliminace drenážního efektu kanalizace. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. p. 57-61. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. p. 1-39.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu. Vodovod. info, 2015, vol. 2015, no. 11, p. 1-3. ISSN: 1804- 7157.
  Detail | WWW

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; GLOMBOVÁ, P. Navrhování stokových sítí - Vybrané statě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2015. 90 p. ISBN: 978-80-214-5299-2.
  Detail

  HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. p. 221-228. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
  Detail

 • 2014

  ŠKAŘUPOVÁ, K.; RACLAVSKÝ, J. Možnosti sanace velkých profilů stokových sítí. TZB- info, 2014, vol. 16., no. 3, p. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; RACLAVSKÝ, J. ECONOMIC ANALYSIS OF THE GREYWATER TREATMENT PROJECT. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 478-484. ISBN: 978-80-214-5050- 9. ISSN: 1805- 6784.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. p. 175-182. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

 • 2013

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. p. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 14-17. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. p. 344-349. ISBN: 978-80-89062-94- 2.
  Detail

  ŠKAŘUPOVÁ, K.; RACLAVSKÝ, J. Možnosti sanace velkých profilů stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost čistíren odpadních vod a stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A. Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: STP, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

 • 2012

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, vol. 21., no. 2., p. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, vol. 62., no. 2, p. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. p. 137-140. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. p. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  HORÁK, M.; RACLAVSKÝ, J. Degradace betonových a železobetonocých kanalizačních trub. Keramický zpravodaj, 2012, vol. 28, no. 6, p. 19-22. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 p. ISBN: 978-80-214-4665- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

 • 2011

  BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. p. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
  Detail

 • 2010

  RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 2. část. SOVAK, 2010, vol. 19, no. 1, p. 16-19. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2009

  FÜRST, T.; MACHALOVÁ, J.; PŘIBYL, O.; RACLAVSKÝ, J.; VODÁK, R.; ŽENČÁK, P. Možnosti matematického modelování venkovních podtlakových systémů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. p. 61-66. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuemych dlja sanacii vodoprovodnych setej v Čechii. Normy i opyt. Aktualnye vaprosy reformirovanija žiliščno- komunalnogo chozjajstva v Ukrajině. 1. Makijivka, Ukrajina: Donbaska nacionalna akademia, 2009. p. 167-171.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 1. část. SOVAK, 2009, vol. 18, no. 11, p. 14-18. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. p. 37-42. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
  Detail

 • 2008

  RACLAVSKÝ, J. Theoretical problems of pipe inserting by making use of the method of horizontal directional drilling. Acta Montanistica Slovaca, 2008, vol. 13, no. 2, p. 229-234. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  HORÁK, M.; KOZELSKÝ, J.; RACLAVSKÝ, J. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokových sítí. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, vol. XI, no. 4/ 2008, p. 48-52. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2007

  MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MIFEK, R.; MALANÍK, S.; HORÁK, M. Rekognoskace a poruchy na stokových sítích na poddolovaném území. In NO- DIG Praha 2007. Praha: CzSTT, 2007. p. 47-51.
  Detail

  HORÁK, M.; MALANÍK, S.; MIČÍN, J.; MIFEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Monitoring a sanace na poddolovaném území. NO- DIG, 2007, vol. 13, no. 3/ 2007, p. 7-10. ISSN: 1214- 5033.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; KLEPSATEL, F. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. 11. 11. Bratislava: JAGA, 2007. 144 p. ISBN: 978-80-8076-053- 3.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení. Inžinierske stavby, 2007, vol. 55, no. 1, p. 38-39. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H. ORFEUS. 2007, vol. 2007, no. 10, p. 45-47.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sítí mikrotunelováním. SOVAK, 2007, vol. 16, no. 11, p. 22-24. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sietí mikrotunelování. 2007, vol. 3, no. 7- 8, p. 40-41.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuiemich dlja sanacii vadapravodnych sietej v čechii. Normy i opit. In Science and innovations in modern construction - 2007, konference SPBGASU. Petrohrad, Ruská federace: SPBGASU, 2007. p. 226-232.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Plánování výstavby a rekonstrukcí sítí vodovodů a kanalizací. In Plasty ve vodovodech a kanalizacích - sborník referátů. Praha: Medim s.r.o., 2007. p. 47-48.
  Detail

 • 2006

  TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J. Vodárenství. Vodárenství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-223.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; MALANÍK, S. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-171.
  Detail

  KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P. Projekt vodní hospodářství obcí. Projekt vodní hospodářství obcí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-206.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Sanácia stokových sietí a kanalizačných prípojok. Stavebné materiály, 2006, vol. II, no. 11- 12, p. 34-35. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J.; MALANÍK, S. Stav vodohospodářských trubních sítí v Ruské federaci. In NO- DIG 2006. 1. Praha: CzSTT, 2006. p. 34-38.
  Detail

 • 2005

  BERÁNEK, J. a kol. Inženýrské sítě. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. p. 1-183.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopové technologie z pohledu legislativy, norem a předpisů. In NO- DIG. Hradec Králové: NO- DIG, 2005. p. 14-18.
  Detail

  MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.; NOSEK, R. Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. NO- DIG, 2005, vol. 11, no. 1, p. 13 ( p.)ISSN: 1214- 5033.
  Detail

  MIFEK, R., POLLERT, J., RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. p. 397-400. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  MIFEK, R., POLLERT, J., RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. p. 397-400. ISBN: 80-86020-46- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: ÚVHO, 2005. p. 1-190.
  Detail

  RACLAVSKÝ, Jaroslav; MALANÍK, Stanislav. Theoretical Problems of Pipe Inserting. In Infrastruktura podziemna miast. Wroclaw: Institut of the Civil Engineering of the Wroclaw University of Technology, 2005. p. 315-324. ISBN: 0324- 9735.
  Detail

 • 2004

  NOSEK, R.; MALANÍK, S.; RACLAVSKÝ, J. Metodika výběru úseku stokové sítě k rekonstrukci. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-86020-44- 4.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopové sanace a výstavba potrubí z PE. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. p. 29 ( p.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., NOSEK, R. Rekonstrukce stokových sítí jako součást expertního systému spolehlivosti a bezpečnosti stokové sítě a kanalizačních přípojek v rámci integrovaného systému odvodnění. In Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. p. 43 ( p.)ISBN: 80-7204-329- 3.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., KLEPSATEL, F. THEORETICAL PROBLEMS OF PE PIPES LAID BY MEANS OF HDD TECHNOLOGY. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  NOSEK, R., MIČÍN, J., RACLAVSKÝ, J. Optimisation of the Method and Link Choice for Sewer Network Rehabilitation. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S. Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. p. 391 ( p.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Slovník pojmů ve výstavbě - geotechnika a bezvýkopové technologie. 2004.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, vol. 54, no. 11/ 2004, p. 327 ( p.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. p. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. p. 1-200.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; RACLAVSKÝ, J. Slovník pojmů ve výstavbě bezvýkopové technologie, metodická řada DOS M 01.01. BVT. Slovník pojmů ve výstavbě bezvýkopové technologie, metodická řada DOS M 01.01. BVT. 1. ČKAIT, 2004. p. 1-125. ISBN: 80-86769-24- 0.
  Detail

 • 2003

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. p. 7 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Sanace stokové sítě. In Odvodnění urbanizovaných území – koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: 2003. p. 453 ( p.)ISBN: 80-86020-39- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopové technologie. In Svařování plastů v plynárenství a vodárenství. Říčany u Prahy, Česká republika: GAS, s.r.o., 2003. p. 30 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová sanace a výstavba plynovodů a přípojek z polyetylénů. 2003, vol. 2003, no. 4, p. 38 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová sanace a výstavba plynovodů a přípojek z polyetylénů. In Nové předpisy pro plynovody z PE. Říčany u Prahy, Česká republika: GAS, s.r.o., 2003. p. 16 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. CargoCap - nový systém dopravy zboží v potrubí DN 1600. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. p. 19 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., RACLAVSKÝ, J. Expertní systémy pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí - projekt CARE- W. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7204-301- 3.
  Detail

  MIČÍN, J.; KŮRA, O.; RACLAVSKÝ, J. Vývoj procesů, výstavby a rekonstrukce stokových a vodovodních sítí v městě Brně. In Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. vydání, kapitola 13. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 122 ( p.)ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., KUŽMOVÁ, V., MERTOVÁ, J. Databáze sanačních technologií a provozních opatření na stokové síti. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. p. 225 ( p.)ISBN: 80-86020-41- X.
  Detail

  MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol. Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. In Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků. 1. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. ISBN: 80-7204-279- 3.
  Detail

 • 2002

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002". Trenčín, Slovenská republika: STU Bratislava, 2002. p. 13 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí. STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika: STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002. p. 33 ( p.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Navrhování řízených vodorovných vrtů (HDD). In Sborník - 7. konference o bezvýkopových technologiích. Praha: CzSTT, 2002. p. 78 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. p. 33 ( p.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Výuka bezvýkopových technologií na VUT v Brně. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. p. 86 ( p.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Technické problémy zatahování PE potrubí. In Plasty v rozvodech plynu. Praha: Gas s.r.o. a Medium s.r.o., 2002. p. 43 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí. In NO- DIG 2002. Praha 2002: CzSTT, 2002.
  Detail

 • 2001

  TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. Projekt CARE- W. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. p. 46 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. p. 53 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Modelování provozu a řízení stokových sítí - sanace stokového systému. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. p. 59 ( p.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  MIČÍN, J., RACLAVSKÝ, J. The conception of tutorial-instructional process in the field of no- dig technologies at the Brno University of Technology. In NODIG Prague, 19- th International Conference. Praha: CzSTT, 2001.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Project V4 – “Effective Application of Trenchless Methods for Construction and Reconstruction of Underground Lines”. In NO- DIG 2001. Praha: Guarant s.r.o., 2001. p. 10 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. CARE - W Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. p. 35 ( p.)ISBN: 80-01-02510- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. p. 53 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová technologie výstavby potrubních systémů s využitím nových materiálů a metod. In Plasty v rozvodech plynu - Sborník referátů. Praha: GAS s.r.o., 2001. p. 103 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In VODA ZLÍN 2001. Vodovody a kanalizace Zlín, 2001. p. 139 ( p.)ISBN: 80-238-6726- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Modelování provozu a řízení stokových sítí - sanace stokového systému. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. p. 59 ( p.)
  Detail

 • 2000

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J. SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. p. 41-47. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J. Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. p. 166 ( p.)ISBN: 80-86020-29- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J. Problematika sanace stok jako součást modelování provozu a řízení stokových sítí. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. p. 29-35. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Teoretické základy řízeného horizontálního vrtání s použitím vysokotlaké kapaliny. In 6. konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 2000. p. 15 ( p.)
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. Expert system as Support of the Make Decision Process for Rehabilitation of Water Mains. In IV. International Conference Water Supply and Water Quality. 2000. Krakow, Polsko: Polish Association of Sanitary Engineers & Technicians - PZITS, 2000. p. 123-131.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Expertní systém pro sanace venkovních systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. In Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. p. 148 ( p.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. p. 54-59. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; KŮRA, O. R&D Aspect of Trenchless Technology at the Heart of Europe - in the Czech republic. In World Congress NO- DIG 2000. Perth, Austrálie: ISST, ASST, 2000. p. 1-10.
  Detail

  ŠPALEK, P., RACLAVSKÝ, J. Sanace stok a kanalizačních přípojek. SOVAK. 2000. p. 30 ( p.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A SANACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ. In 6. konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 2000. p. 25 ( p.)
  Detail

 • 1999

  MIČÍN, J.; KŮRA, O.; RACLAVSKÝ, J. Long- Therm Strategy of Renewal and Construction of Sewerage and Water Systems Employing Trenchless Technologies in the City of Brno. In 17th International NO- DIG 99. Budapešt, Maďarsko: 1999. p. 20 ( p.)
  Detail

  KŮRA, O.; RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J. Vývoj procesu výstavby a rekonstrukce stokových sítí a vodovodních sítí v městě Brně. In Konference o bezvýkopových technologiích. Brno: 1999. p. 20-23.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Problematika protlačování v oblouku v městkých aglomeracích. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. p. 257 ( p.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

 • 1997

  PETŘÍK, M., RACLAVSKÝ, J. Příspěvek k problematice výběru materiálů a technologií pro rekonstrukce a výstavbu inženýrských sítí z pohledu ekonoma. In 3. Konference o bezvýkopových technologiích. Karlovy Vary: 1997. p. 20 ( p.)
  Detail

  BLOOMFIELD, T., RACLAVSKÝ, J. Kanalizace a šachty z polymerbetonu. In 3. Konference o bezvýkopových technologiích. Karlovy Vary: 1997. p. 20 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce štítových štol. In Pozemní stavby 1997. Praha, Česká republika: ITA/ AITES, 1997. p. 20 ( p.)
  Detail

 • 1996

  RACLAVSKÝ, J. Použití polymerbetonu pro bezvýkopové technologie - výstavba a rekonstrukce. In 2. Konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 1996. p. 20 ( p.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., HAMERLÍKOVÁ, A. Vplyv výkopových a bezvýkopových technologií výstavby kanalizácie na životné prostredie miest a obcí. In NO-DIG ´ 96 Mikrotunelovanie a životné prostredie. Bratislava, Slovenská republika: CzSTT, 1996. p. 20 ( p.)
  Detail

 • 1995

  RACLAVSKÝ, J. Použití polymerbetonu pro bezvýkopové technologie - výstavba a rekonstrukce. In 1. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 1995. p. 20 ( p.)
  Detail

  MIČÍN, J., RACLAVSKÝ, J. Údržba - oprava a obnova poškodených stok. In Aqua ´ 95. Bratislava, Slovenská republika: 1995. p. 60 ( p.)
  Detail

  KLEPSATEL, F., RACLAVSKÝ, J. Rozvoj technologie mikrotunelování v Berlíně. Tunel, 1995, vol. 2, no. 2, p. 261 ( p.)ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rekonštrukcie kanalizačných sietí bezvýkopovými technológiami. APS, 1995, vol. 7- 8, no. 7- 8, p. 42 ( p.)ISSN: 1335- 0315.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J. Rekonštrukcie kanalizačných sietí bezvýkopovými technológiami. APS, 1995, vol. 6, no. 6, p. 26 ( p.)ISSN: 1335- 0315.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rekonštrukcie kanalizačných sietí bezvýkopovými technológiami. APS, 1995, vol. 5, no. 5, p. 26 ( p.)ISSN: 1335- 0315.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rekonštrukcie kanalizačných sietí bezvýkopovými technológiami. APS, 1995, vol. 4, no. 4, p. 16 ( p.)ISSN: 1335- 0315.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rekonštrukcie kanalizačných sietí bezvýkopovými technológiami. APS, 1995, no. 3, p. 20 ( p.)ISSN: 1335- 0315.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J. POLYCRETE - nový kanalizační program z polymerbetonu. Inžinierske stavby, 1995, vol. 2-3/ 1995, no. 2- 3, p. 85 ( p.)ISSN: 1335- 0846.
  Detail

 • 1994

  RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J. Rekonstrukce stokových sítí bezvýkopovými technologiemi. SOVAK, 1994, vol. 1994, no. 7- 8, p. 11 ( p.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.