doc. RNDr.

Jaroslav Petrůj

CSc.

FCH

+420 54114 9437
petruj@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Creative activities

  • PŘIKRYL, R.; BÁLKOVÁ, R.; TOCHÁČEK, J.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J.: Hydal I; Plast pro injekční vstřikování na bázi poly-3-hydroxybutyrátu HYDAL-Powder. FCH VUT v Brně, Nafigate corporation. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.