Ing.

Jaroslav Kašpárek

Ph.D.

FME, ITE DHBM – Head of sub-department

+420 54114 2432
kasparek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. p. 46-51. ISBN: 9788089276608.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; ZEIZINGER, L.; ŠKOPÁN, M. Problems of the central joint in an articulated frame. Transport Means, 2020, vol. Part I, no. 1, p. 481-484. ISSN: 1822-296X.
  Detail | WWW

 • 2019

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Identifikace silových účinků při pracovním režimu vyvážecího stroje. In Sborník - 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 113-119. ISBN: 978-80-261-0884-9.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; HLOUŠEK, D. Reverse analysis of the frame destruction causes. In Transport Means 2019, Sustainability: Research and Solutions – Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Transport Means. Palanga, Lithuania: Kaunas university of technology, 2019. p. 1364-1369. ISSN: 1822-296X.
  Detail | WWW

 • 2018

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 208-215. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

  POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Provozní schopnosti prototypu nástavby komprimačních bočnic. In Dynamics of rigid and deformable bodies 2018 - Proceeding of conference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 135-141. ISBN: 978-80-7561-142-0.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; HLOUŠEK, D. Dynamic simulation of the wheeled transport machine. In ZBІRNIK NAUKOVICH PRAC VІІІ-I MІŽNARODNOI NAUKOVO-PRAKTIČNOI KONFERENCІI «TRANSPORT І LOGІSTIKA: PROBLEMI TA RІŠENNA». Odessa, Ukrajina: VOLODYMYR DAHL EAST UKRAINIAN NATIONAL UNIVERSITY, 2018. p. 9-12. ISBN: 978-617-7414-37-6.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M. The development of the modular forwarder superstructure for the dendromass transport. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 537-541. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; SEDLÁČEK, M.; KAŠPÁREK, J. The experimental testing of the operational capabilities of the compression superstructure prototype. In Transport Means 2018 Proceedings. Transport Means. 1. Kaunas University of Technology, Kaunas: Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA, 2018. p. 1156-1160. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2017

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Výzkum variabilního vyvážecího traktoru LVS 511. Mendlova univerzita v Brně: Mendlova univerzita v Brně, 2017. 196 p. ISBN: 978-80-263-1086- 0.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Experimental verification of regulated vibration on the subsoil. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2017. p. 15-19. ISSN: 2345-0533.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M. Design of the tracked chassis module. In Transport Means 2017. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2017. p. 666-670. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2016

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Tenzometrické ověření napěťových stavů predikovaných FEM analýzou na lesním vyvážecím stroji. In XIV. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016 - Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016. p. 1-7. ISBN: 9788075610164.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; KOTEK, L. Experimental Validation of a Discrete Tire Model. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 741-744. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 751-755. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M. Simulace pásového podvozku prototypu vyvážecího stroje. In Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. prvá. Kočovce, Slovenská republika: STU Bratislava, Slovenská republika, 2016. p. 59-64. ISBN: 978-80-227-4584- 0.
  Detail

 • 2015

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; MALÁŠEK, J.; ŘEZNÍČEK, M. DEM simulace procesu vyprazdňování korečku s použitím konvexních mnohostěnů. In 41. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. p. 12-17. ISBN: 978-80-7494-196- 2.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje. In 41. Mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 55-18- 15. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. p. 72-77. ISBN: 978-80-7494-196- 2.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J. Výpočtový model pružného kola využívající metody diskrétních prvků a jeho validace. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2015 Sborník přednášek z XIII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2015. p. 1-5. ISBN: 978-80-7414-914- 6.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklad tvorby virtuálního terénu pro dynamickou simulaci v MBS. In XIII. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2015 - Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-7414-914- 6.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Advanced approaches for modeling of a virtual terrain. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 37-40. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J. Discrete computational model of a tire. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 341-344. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2014

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; JONÁK, M. Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Analysis of the dynamics of a virtual prototype wheeled transport machine. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 99-102. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; ŘEZNÍČEK, M. Numerická simulace pohybu nehomogenního materiálu. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-7414-749- 4.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklady tvorby modelu pružného kola. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. p. 1-8. ISBN: 978-80-7414-749- 4.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace jízdy virtuálního transportního stroje. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P.; ULRICH, R.; NOVOTNÝ, V. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích při řešení projektu TA04020087 "Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství" za rok 2014. Hrabová 50: Strojírna Novotný, s.r.o., 2014. p. 1-16.
  Detail

 • 2013

  KAŠPÁREK, J. Bilance výkonu pohonné jednotky lesního těžebního stroje - harvestoru. In Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Horní Bečva: Institut Dopravy, VŠB- TU Ostrava, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-248-3124- 4.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje. Strojírenská technologie, 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 9-10. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

 • 2012

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace pracovního cyklu a pevnostní analýza mobilní nádrže. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované machanice. Computation and experimental methods in applied machanics. 1. Ústí nad Labem: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. p. 39-44. ISBN: 978-80-7414-377-9.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Analytický návrhový výpočet jízdních odporů prototypu kolového transportního stroje. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2012. Sborník přednášek ze X. mezinárodní konference. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-7414-510- 0.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Metodika určování výkonové bilance pohonné jednotky transportního kolového stroje. In XXXVIII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů - Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. p. 59-62. ISBN: 978-80-261-0141- 3.
  Detail

 • 2011

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Numerická simulace hydraulicky poháněného zařízení jeřábového typu na vozidle. In Vybrané problémy dynamiky těles. Dynamika tuhých a deformovatelných těles. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. p. 59-64. ISBN: 978-80-7414-272-7.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Pevnostní analýza univerzální korbové nástavby nákladního vozu. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2011. Sborník přednášek ze IX. mezinárodní konference. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-7414-376- 2.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Identifikace zátěžových účinků na cisternovou nástavbu numerickou simulací. In Sborník přednášek XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: VUT Brno, 2011. p. 95-98. ISBN: 978-80-214-4323- 5.
  Detail

 • 2010

  POKORNÝ, J.; ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M. Simulace jízdy traktorové soupravy po nerovné silnici. Mechanizace zemědělství, 2010, vol. 15, no. 4, p. 69-72. ISSN: 0373- 6776.
  Detail

  POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J. Průzkum zákaznických preferencí předcházející vývoji zemědělských přípojných vozidel. In 6. ročník Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-7318-922- 8.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. p. 170-177. ISBN: 978-80-228-2139- 1.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Výpočtová analýza hydraulického zdvihadla jako nástavbového zařízení vozidel. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010. Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-7414-270- 3.
  Detail

  POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M.; ŠKOPÁN, M. Experimentální analýza napjatosti na rámu podvozku zemědělského návěsu. Mechanizace zemědělství, 2010, vol. LX, no. 10, p. 57-61. ISSN: 0373- 6776.
  Detail

 • 2009

  POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.; VAVERKA, M. Technologie inteligentních vibračních válců a jejich využití a propojení. Stavební technika, 2009, vol. 8, no. 1, p. 42-45. ISSN: 1214- 6188.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, J. Dynamická nelineární optimalizace hutnícího procesu vibračního válce. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2009. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. p. 69-76. ISBN: 978-80-7414-153- 9.
  Detail

 • 2008

  KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, J. SIMULACE JÍZDY TRAKTOROVÉ SOUPRAVY S NÁVĚSEM A PŘÍVĚSEM. In Dynamika tuhých a deformovatelnných těles 2008 sborník přednášek z VI. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: 2008. p. 99-104. ISBN: 978-80-7414-030- 3.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. OPTIMALIZACE HUTNÍCÍCH ÚČINKŮ VIBRAČNÍCH VÁLCŮ. Brno: Vutium Brno, 2008. p. 1-124.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Effect of shape and dimension characters to stiffness and durability of trailers frame. In 34. ročník mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 2008 sborník. Ostrava 2008: Institute of Transport, VŠB- TU of Ostrava, 2008. p. 12-12. ISBN: 978-80-248-1820- 7.
  Detail

 • 2007

  POKORNÝ, P.; NÁVRAT, T.; KAŠPÁREK, J.; VRBKA, M. Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030. 11. In Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007. Brno: VUT Brno 2007, 2007. p. 130-133. ISBN: 978-80-214-3391- 5.
  Detail

  POKORNÝ, J.; VAVERKA, M.; KAŠPÁREK, J. Regulace a automatizované systémy řízení hutnící techniky. Stavební technika, 2007, vol. 6, no. 4, p. 14-16. ISSN: 1214- 6188.
  Detail

 • 2006

  NÁVRAT, T.; VRBKA, M.; POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J. Deformačně- napěťová analýza stavebního věžového jeřábu. In 14. ANSYS Users Meeting 2006. Brno: SVS FEM, 2006. p. 1-8. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  KAŠPÁREK, J., ŠKOPÁN, M. Regulace parametrů vibračního běhounu při procesu hutnění soudržných a nesoudržných zemin. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. p. 154-155. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

 • 2005

  ŠKOPÁN, M.; MALÁŠEK, J.; KAŠPÁREK, J. Interaction of working mechanisms and reshaped substances. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONICS SYSTEMS I. mechatronics. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 85-93. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Vliv parametrů vibračního válce na proces hutnění. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005 - III. mezinárodní konference. Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí n. L., 2005. p. 55-62. ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

  KAŠPÁREK, J., POKORNÝ, P., ŠEBEK, R. Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace. In Experimental Stress Analysis 2005. Skalský Dvůr: ÚMTMB FSI VUT v Brně, 2005. p. 41-47. ISBN: 80-214-2941- 0.
  Detail

 • 2004

  KAŠPÁREK, J., ŠKOPÁN, M. Analýza hutnících účinků vibračních válců. In Sborník XXX. seminára katieder dopravnej a manipulačnej techniky. Košice: Technická univerzita, 2004. p. 25-32. ISBN: 80-8073-164- 0.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračního běhounu s proměnným vektorem vibrace při hutnění. Brno: 2004. p. 1-28.
  Detail

  ŠKOPÁN, M., KAŠPÁREK, J. Vibrationswalzen - Analyse Verdichtungseffekte bei veränderlichem Vibrationsvektor. Magdeburg: Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e.V., 2004. p. 315-322.
  Detail

  KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračních běhounů na podloží. In FSI Junior konference 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 151-157. ISBN: 80-214-2619- 5.
  Detail

 • 2002

  KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračního běhounu v procesu zhutňování soudržných a nesoudržných podloží. In FSI Junior konference 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 107-115. ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.