prof. RNDr.

Jaroslav Cihlář

CSc.

FME, IMSE DCP – Professor

+420 54114 3383
cihlar@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

Creative activities

 • TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.: vstřikování malých dílů; Technologie injekčního vstřikování malých, složitých a tenkostěnných keramických dílů. VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.: vstřikování velkých dílů; Technologie injekčního vstřikování velkých keramických dílů. VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOZÁB, J.: Solvotermální reaktor; Solvotermální mikrovlnný vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: Ulrazvukový reaktor; Ultrazvukový laboratorní vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: mikrovlnný průtokový rektor; Laboratorní mikrovlnný průtokový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; CIHLÁŘ, J.; BEJČEK, L.: VHLR; Reaktor pro studium heterogenní katalýzy v plynné fázi. ÚMVI-OKERAP laboratoř 103a. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; CIHLÁŘ, J.; BEJČEK, L.: FCHR; Fotochemický reaktor pro studium fotolýzy vody a polárních látek. ÚMVI laboratoř 103b. (prototyp)
  Detail

 • VRBA, R.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; JAN, V.; CIHLÁŘ, J.; VLACH, R. MAREČEK, K.; SOCHOR, M.: BDS201401; Tvarování základny tlakového senzoru BD550 pískováním. BD SENSORS s.r.o., Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/overene-technologie/. (ověřená technologie)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/overene-technologie/, number of downloads: 3
  Detail

 • VRBA, R.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; JAN, V.; CIHLÁŘ, J.; VLACH, R.: BD DSK705; Kapacitní snímač tlaku DSK705. BD SENSORS s.r.o., Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/prototypy/. (prototyp)
  https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/prototypy/, number of downloads: 3
  Detail

 • DRDLÍK, D.; HADRABA, H.; CIHLÁŘ, J.: EPD cela v1.0; Elektroforetická cela s vertikálním uložením elektrod. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, A4/119. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 1
  Detail

 • DRDLÍK, D.; HADRABA, H.; CIHLÁŘ, J.: EPD cela v2.0; Elektroforetická cela s horizontálním uložením elektrod. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, A4/119. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 2
  Detail

 • DRDLÍK, D.; HADRABA, H.; CIHLÁŘ, J.: EPD cela v3.0; Elektroforetická cela s vertikálním uložením elektrod. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, A4/119. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 2
  Detail

 • KAŠPÁREK, V.; CIHLÁŘ, J.; KRÁLOVÁ, M.; ČÁSTKOVÁ, K.: adaptér pro planární vzorky 1.0; Adaptér pro uchycení planárních vzorků při fotokatalytických procesech. Adaptér je umístěn v laboratoři 103/A2 fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2, Brno. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 1
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; KAŠPÁREK, V.; SADÍLEK, J.; KRÁLOVÁ, M.: světelný LED zdroj 1.0; Vysokoúčinný úzkopásmový vysokovýkonný světelný zdroj pro fotokatalytické testování materiálů v blízké UV a viditelné oblasti. Adaptér je umístěn v laboratoři 103/A2 fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2, Brno. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 2
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; NOVOTNÁ, L.; DRDLÍK, D.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J.: NewGen scaffold; Biokeramický skafold připravený 3D stereolithografickou metodou (LMC). STI-VUT, lab. 2.04, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.