prof. RNDr.

Jaroslav Cihlář

CSc.

FME, IMSE DCP – Professor

+420 54114 3383
cihlar@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

Projects

 • 2020

  Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Effects of donor groups of Organic Acids as chelating agents during synthesis of TiO2 Xerogels and over hydrogen production. , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  TH03030197, Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  TA04011611, Senzory tlaku pro kosmický výzkum, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  LD14072, Funkčně a strukturně gradientní biokompozity a skafoldy na bázi Ca-fosfátů pro kostní tkáňové inženýrství, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Biokeramické porézní materiály na bázi ZTA s bioaktivními vrstvami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium přípravy a vlastností obrobitelných keramických materiálů pro lékařské aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  LD12004, Studium katalyticky aktivních nanočástic a nanostruktur pro syntézu vodíku, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium elektroforetické depozice vrstevnatých nanokeramických materiálů a jejich fyzikálně-mechanických vlastností, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozvoj laboratoře pokročilých keramických technologií, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  OC 180, Heterogenní katalyzátory pro oxidaci organických látek založené na kompozitních perovskitových oxidech, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  OC 105, Fotokatalytické keramické nanomateriály a vrstvy pro fotochemický rozklad vody a polárních látek, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  MSM0021630508, Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  OC D32.001, Ultrazvukové sonochemické sol-gel syntézy nanometrických oxidových částic a solů, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  FF-P/056, Umělé náhrady skeletárního systému člověka z osteoindukčních elastokompatibilních materiálů nové generace, zahájení: 01.05.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2000

  OK 424, Regionální kontaktní organizace pro jiřní Moravu, zahájení: 01.07.2000, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  OC 525.10, Příprava a vlastnosti keramických materiálů s iontovou nebo iontově-elektronovou vodivostí, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.07.2005
  Detail

  Ústav materiálových věd a inženýrství, odbor keramiky a polymerů, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1998

  Umělé náhrady skeletálního systému člověka z bioinertních a bioaktivních materiálů nové generace, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  OC 523.10, Syntézy a vlastnosti nanometrických keramických prášků a solí, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 29.02.2004
  Detail

 • 1996

  VS96121, Laboratoř pro výzkum pokročilých keramických materiálů, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  OK 248, Injekční vstřikování biokeramických materiálů, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1992

  OC 504.10, Pokročilá technická keramika pro přesné letí vysoce reaktivních slitin, zahájení: 01.01.1992, ukončení: 31.12.1994
  Detail