prof. Ing.

Jaroslav Boušek

CSc.

FEEC, UMEL – professor

+420 54114 6104, +420 54114 6089
bousek@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

Publications

 • 2018

  ZNBILL, L.; BOUŠEK, J. Photovoltaic single cell energy harvesting. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 36-39. ISSN: 1802-4564.
  Detail | WWW

  ZNBILL, L.; BOUŠEK, J. Potovoltaic single cell energy harvesting. In 4th IMAPS FLASH CONFERENCE 2018. Brno: NOVPRESS, Brno, 2018. p. 44-49. ISBN: 978-80-214-5680-8.
  Detail

 • 2017

  MOJROVÁ, B.; BOUŠEK, J. Potential Induced Degradation Effect on n- Type Solar Cells with Boron Emitter. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. p. 517-521. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  ZNBILL, L. , BOUŠEK, J. Printed thermoelectric generators. In 3nd IMAPS FLASH CONFERENCE. Brno: NOVPRESS, Brno, 2017. p. 76-77. ISBN: 978-80-214-5535-1.
  Detail

  ZNBILL, L.; BOUŠEK, J. Printed thermoelectric generators. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 4-7. ISSN: 1802-4564.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZNBILL, L.; BOUŠEK, J. Packaging and installation of the organic photovoltaic cells. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 3-5. ISSN: 1802-4564.
  Detail | WWW

  ZNBILL, L. , BOUŠEK, J. Low Voltage Converter for Energy Harvesting. In 2nd IMAPS FLASH CONFERENCE. Brno: NOVPRESS, Brno, 2016. p. 78-81. ISBN: 978-80-214-5416-3.
  Detail

 • 2015

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Tantalum nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Electrical characterization. Hammamet, Tunisia: 2015. p. 19-19.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrical/dielectric properties of tantalum nanotube arrays via porous-alumina- assisted electrodeposition from ionic liquid. E-MRS Spring Meeting, Lille, France: 2015.
  Detail | WWW

  BOUŠEK, J.; DUBEN, O.; KRATZER, J.; DĚDINA, J. Dielectric barrier discharge plasma atomizer for hydride generation atomic absorption spectrometry-Performance evaluation for selenium. Spectrochimica Acta Part B, 2015, vol. 111, no. 9, p. 57-63. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  Znbill L., Bousek J. Packaging and instalation of the organic photovoltaic cells. In IMAPS Flash conference 2015. BRNO: NOVPRESS, 2015. p. 29-30. ISBN: 978-80-214-5270- 1.
  Detail

  Boušek J., Kosina P., Mojrová B. Elektronické součástky. BRNO: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  Boušek J., Mojrová B., Kosina P. Elektronické součástky sbírka příkladů. BRNO: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  Boušek J., Kosina P. Vakuová technika. BRNO: VUT v Brně, 2015.
  Detail

 • 2014

  MOJROVÁ, B.; BOUŠEK, J.; HOFMAN, J.; HÉGR, O.; BAŘINKA, R.; BAŘINKOVÁ, P. Optimization of Surface Texturing in the Solar Cells Production. In EDS 14 Imaps Cs International Conference Proceedings. Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 11-14. ISBN: 978-80-214-4985- 5.
  Detail

  Kratzer, J. ; Svoboda, M.; Novák, P..; Duben,O.; Boušek, J.; Mester, Z.; Sturgeon, R.E.; Dědina, J. DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES: CRITICAL EVALUATION OF A NOVEL AAS ATOMIZERS. 13th RIO SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY MERIDA, YUCATAN – MEXICO October 19-24, 2014. 2014.
  Detail

  J. Kratzer, M.Svoboda, J. Boušek, Z. Mester, R. E. Sturgeon, J. Dědina. DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE: CRITICAL EVALUATION OF A NOVEL AAS ATOMIZER. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 &15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE; MARCH 16 - 21, 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. Praha: 2014.
  Detail

  MOJROVÁ, B.; BAŘINKOVÁ, P.; BOUŠEK, J.; HÉGR, O.; BAŘINKA, R.; HOFMAN, J. Scanning Probe Microscopy in Technology of Solar Cells Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-6. ISSN: 1802- 4564.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrical properties of tantalum nanotube arrays prepared by electrodeposition from ionic liquid. Nanocon 2014, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2014. p. 106-106. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Formation and electrical properties of tantalum nanotube arrays via electrodeposition from ionic liquid. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference 2014. Didot, spol. s.r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno: Masaryk University, Brno, 2014. p. 225-225. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrodeposition of Tantalum Coatings from TaF5 in ([BMP]Tf2N) Ionic Liquid and Their XPS Characterization. International Conference EUCHEM 2014 Tallinn. 2014. ISBN: 9789949430734.
  Detail

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; KALINA, L.; SEDLÁČEK, J.; BOUŠEK, J.; MOZALEV, A. Electrolytic formation of tantalum nanotube arrays on the metal substrate through the alumina nanopores. Book of Abstracts of the Anodizing Science and Technology International Conference (AST) 2014. Sapporo, Japan: Anodizing Research Society, The Surface Finishing Society of Japan, 2014. p. 102-102.
  Detail

  KRATZER J., BOUSEK J., STURGEON R.E., MESTER Z., DĚDINA, J. Determination of Bismuth by Dielectric Barrier Discharge Atomic Absorption Spectrometry Coupled with Hydride Generation: Method Optimization and Evaluation of Analytical Performance. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2014, vol. 2014, no. 86, p. 9620-9625. ISSN: 0003-2700.
  Detail

 • 2011

  KOSINA, P.; BOUŠEK, J.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; MIKULÍK, P.;KADLEC,F. 3D- LTCC struktura pro pouzdření modulátoru terahertzových vln. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: Novpress, 2011. p. 50-55. ISBN: 978-80-214-4405- 8.
  Detail

  KOSINA, P.; MIKULÍK, P.; MUSIL, V.; BOUŠEK, J.; PROKOP, R.;KADLEC,F. Spínaná mřížková struktura pro modulaci terahertzových vln. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: Novpress, 2011. p. 44-49. ISBN: 978-80-214-4405- 8.
  Detail

 • 2010

  BLACK, G.; BRETT, L.; MORETTO, P.; BOUSEK, J. Performance Testing of a MOSFET Sensor. In Proccedings of 18th World Hydrogen Energy Conference 2010, Essen, Germany. 2010. p. 301-307. ISBN: 978-3-89336-655-2.
  Detail

  BOUŠEK, J.; HÉGR, O. Detekce náboje vázaného v pasivačních vrstvách pro fotovoltaické křemíkové články. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektonických systémech a nanotechnologiích. 1. Brno: Novpress, 2010. p. 33-37. ISBN: 978-80-214-4229- 0.
  Detail

  BOON-BRETT, L.; BLACK, G.; MORETTO, P.; BOUSEK, J. A comparison of test methods for the measurement of hydrogen sensor response and recovery times. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2010, vol. 35 (2010), no. 14, p. 7652-7663. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

  BOON-BRETT, L.; BOUSEK, J.; BLACK, G.; MORETTO, P.; CASTELLO, P.; HUBERT, T.; BANACH, U. Identifying performance gaps in hydrogen safety sensor technology for automotive and stationary applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2010, vol. 35 (2010), no. 1, p. 373-384. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

 • 2009

  BOUŠEK, J. Reliability of commercially available hydrogen sensors for detection of hydrogen at critical concentrations: Part II selected sensor test results. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2009, vol. 2008, no. 1, p. 562-571. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

 • 2008

  FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BOUŠEK, J. Charakterizace solárních multikrystalických článků metodou LBIC s různými vlnovými délkami - abstrakt. 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. p. 49-49. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  BOUŠEK, J.; SALYK, O. Reliability of commercially available hydrogen sensors for detection of hydrogen at critical concentrations: Part I Testing facility and methodologies. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 7648-7657. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

 • 2007

  BOUŠEK, J.; FOŘT, T. Testing of photovoltaic solar cells using LBIC with variable wavelength. In Electronic Devices and Systems, EDS´ 07 PROCEEDINGS 1. Brno: nakl. Ing. Zdeněk Novotný, Brno, 2007. p. 153-158. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  BOUŠEK, J. PC controled equipment for FAST TRANSIENTS TESTING OF SILICON SOLAR CELLS. In Electronic Devices and Systems, EDS´ 07 PROCEEDINGS 2. nakl. Ing. Zdeněk Novotný, Brno, 2007. p. 415-420. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  BOUŠEK, J. Pracoviště pro dynamické testování fotovoltaických solárních článků. In Sborník výzkumného záměru. Brno: 2007. p. 45-50. ISBN: 978-80-214-3534- 6.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J. Pracoviště pro zkoumání částečných výbojů na DPS. 1. Brno: 2007. p. 1-8.
  Detail

  BOUŠEK, J.; HORÁK, M.; HÉGR, O. Elektronické součástky BESO. Brno: 2007.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J.; MAGÁT, M. PC Partial Discharge Processing. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 245-248. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J.; PORUBA, A.; BAŘINKA, R.; SOBOTA, J. Comparison of different silicon solar cell structures. In Internetový sborník. 2007. p. 1 ( p.)
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J.; FOŘT, T.; PORUBA, A.; BAŘINKA, R. Sputtered SiNx, AlN and SiC as passivation and ARC layers. In Electronic Devices and Systems EDS´ 07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. p. 164 ( p.)ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J.; MAGÁT, M. Microsensors for PD diagnostics. In Electronic Devices and System IMAPS CS International Conference 2007. Brno: Z. Novotný, 2007. p. 193-196. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J. Sputtered nylon as passivation layers of silicon solar cells. In EDS 2007 - 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. p. 421 ( p.)ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  BOUŠEK, J. Safety sensors for future Hydrogen Technologies. In Electronic Devices and Systems, EDS´ 07 PROCEEDINGS 1. Brno: nakl. Ing. Zdeněk Novotný, Brno, 2007. p. 202-205. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  BOUŠEK, J.; PORUBA, A. Precise Evaluation of Fast Transients in Testing of Silicon Solar Cells. In In 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference. Milano, Italy: WIP-Renewable Energies, 2007, 2007. p. 385-388. ISBN: 3-936338-22- 1.
  Detail

 • 2006

  Ondrej Hégr, Jaroslav Bousek, Jaroslav Sobota, Radim Bařinka, Aleš Poruba. Pasivační vrstvy solárních článků vytvářené reaktivním magnetronovým naprašováním. In 2. česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80–239–7361– 4.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; FOŘT, T.; BOUŠEK, J. Rychlé LBIC rastrování solárních článků. In 2. česko- slovenská fotovoltaická konference. Rožnov p. R.: Czech RE Agency, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  Hégr Ondřej, Boušek Jaroslav, Sobota Jaroslav, Bařinka Radim, Poruba Aleš. Reactive magnetron sputtering nitride layer for passivation of crystalline silicon solar cells. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. WIP- Renewable Energies, 2006. p. 822 ( p.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J., BOUŠEK, J., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. Different Wavelenghts of light source used in LBIC. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germeny: WIP- Renewable Energies, 2006. p. 324 ( p.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; FOŘT, T.; JANDA, M. Fast LBIC scanning of solar cells. In 21. european photovoltaic solar energy conference. 2006. p. 347 ( p.)ISBN: 3936338205.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J.; MAMMADOV, A.; MAGÁT, M. Multichannel PD Measurement. In Electronic System Design 2006, Socrates International Conference Proceedings. Chania, Greece: Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. p. 129-132. ISBN: 978-960-8025-99- 8.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek. Minority carriers lifetime in Si PV cells with sputtered passivation. In Socrates workshop 2006. nakl. Z. Novotný, 2006. p. 177 ( p.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  J.Bousek, A. Poruba. Testing of solar cells using fast transients. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. 2006. p. 253 ( p.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  J.Bousek, A. Poruba. Fast Transients in Testing of Silicon Solar Cells. In Proceedings EDS ° 06. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 461 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Jaroslav Boušek, Tomáš Havlíček , Anar Mammadov. PC Supported Amplitude Analysis for the Partial Discharge Measurement. In Proceedings EDS ° 06. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 473 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Boušek J. Bias Voltage Control for RF PE CVD. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Nakl. Novotný, 2006. p. 163 ( p.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek. Reaktivní magnetronové naprašování vrstev SiNx pro povrchovou pasivaci krystalických solárních článků. In Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. nakl. Z. Novotný, 2006. p. 124 ( p.)ISBN: 80-214-3342- 6.
  Detail

  Boušek J., Havlíček T., Mammadov A., Magát M. Multi channel PD measurement. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. 2006. p. 173 ( p.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek, Jaroslav Sobota, Radim Bařinka, Aleš Poruba. Reactive Magnetron Sputtering for Passivation of Solar Cells. In IMAPS CS International Conference 2006, Proceedings. nakl. Z. Novotný, 2006. p. 526 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  J.Boušek, T. Fořt. Testing of photovoltaic solar cells using LBIC with variable wavelength. In Socrates International Conference. Electronic System Design 2006. Nakl. Novotný, 2006. p. 169 ( p.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M.; FOŘT, T.; BAŘINKA, R. Fast LBIC Scanning of Solar Cells. In Electronic Devices and Systems EDS 06. Brno: Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 539 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Boušek J. Safety sensors for future Hydrogen Technologies. In Socrates International Conference. Electronic System Design. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 183 ( p.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  Boušek J., Havlíček T. , Mammadov A. Diagnostika částečných výbojů v elektronických zařízeních pomocí amplitudové analýzy. In Konference MIKROSYN. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 119 ( p.)ISBN: 80-214-3342- 6.
  Detail

  Boušek J. Testování fotovoltaických článků pomocí přechodových dějů. In Konference MIKROSYN. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-3342- 6.
  Detail

  Jaroslav Boušek, Tomáš Fořt. Pracoviště pro testování solárních článků metodou LBIC s proměnnou vlnovou délkou. In Konference MIKROSYN. Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-3342- 6.
  Detail

  J. Boušek, M. Horák. Electronic devices. Brno: FEKT VUT, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J. Investigation of Partial Discharge. In Proceedings of the 12th conference STUDENT EEICT 2006. 1. Brno: Nakladatelství ing. Zdeněk Novotný, 2006. p. 157-160.
  Detail

 • 2005

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J. Wide Current Range Potentiostat. In EDS ' 05 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2005. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  J. Boušek. Pulse power supply for magnetron sputtering. In Socrates Workshop. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 163 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  J. Boušek. Vakuová technika. 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  Jaroslav Boušek, Anar Mammadov. Partial Discharge in Planar Transformer. In Socrates Workshop. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 169 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  J. Boušek. In In: Socrates Workshop. Intensive Training Programme in Electronic Systeme Design. Proceedings. Technological Institute of Chania (Greece). September 21-23, 2005. Nakl. Novotný, 2005. p. 163 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  J. Boušek. Fast transients in testing of solar cells PN-junction. In Socrates Workshop. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  Jaroslav Boušek, Tomáš Fořt, Jiří Kvaltin. Metoda LBIC s proměnnou vlnovou délkou budícího záření. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno 12.12. 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  J. Boušek. Zdroj pro Pulsní Magnetronové Naprašování. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno 12.12. 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  J. Boušek. Miniaturní elektrodový systém pro generování ozónu. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno 12.12. 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  J. Boušek. Dynamické testování solárních článků. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 168 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  J. Boušek. Testing of solar cells using fast transients. In Electronic Devices and Systems 2005. Proceedings. Brno: Nakl. Novotný, 2005. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M. Zrychlené rastrování solárních článků v režimu LBIC. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích 2005. Brno: Z. Novotny, 2005. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J. Měření částečných výbojů v elektronických zařízeních. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: Z. Novotny, 2005. p. 117 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, T.; BOUŠEK, J. Partial Discharge Measuring. In Socrates Workshop 2005. Brno: Technological Institute of Chania (Greece), 2005. p. 181 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  Ondrej Hegr, Jaroslav Bousek. SiNx and SiO2 as passivation layers for high grade solar cells. In Socrates workshop 2005. Brno: nakl. Z. Novotný, 2005. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J. Depozice pasivačních vrstev SiNx a SiO2. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: nakl. Z. Novotný, 2005. p. 111 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

 • 2004

  BOUŠEK, J. Resonant Converter- a Simple Device for Large Power Conversion. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 480 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear tester. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear tester. In Nano 04 Nenamat mobilization workshop. Brno: Auda, Bezručova 17a, Brno university of technology, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-2672- 1.
  Detail

  BOUŠEK, J. Planar transformer – a way to small dimensions and high power density in switched power supply. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Chania, Greece: Technological Institute of Crete, Greece, 2004. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2819- 8.
  Detail

  BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamic impact wear test exploitation. In VRSTVY A POVLAKY 2004. Trenčín: DIGITAL GPRAPHIC, Trenčín, 2004. p. 47 ( p.)ISBN: 80-968337-8- 2.
  Detail

  BOUŠEK, J., FIBICH, M., FOŘT, T., GROSSMAN, J., SOBOTA, J. Dynamický měřič otěru. In VRSTVY A POVLAKY 2004. Trenčín: DIGITAL GPRAPHIC, Trenčín, 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-968337-8- 2.
  Detail

  BOUŠEK, J. Electron Cyclotron Resonance Plasma and Ion Sources Design and Use. In Electronic Devices and Systems 2004. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 251 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

 • 2003

  BOUŠEK, J. Variable Frequency/ Amplitude Sine Wave Resonant Power Source for High Voltage and Electric Discharge Devices. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Chania, Greece, Technological Institute of Crete, 2003. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-2461- 3.
  Detail

  BOUŠEK, J. Resonant Converter - an Easy Way to Large Power in Barrier Discharge and High Voltage Power Sources. In Proceedings of the Socrates Workshop 2003. Intensive Training Programme in Electronic System Design. BRNO: Chania, Greece, Technological Institute of Crete, 2003. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-2461- 3.
  Detail

  MUSIL, V., BOUŠEK, J. Mikroelektronické praktikum_ L. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  BOUŠEK, J., ŠANDERA, J. Elektrovakuové přístroje a technika nízkých teplot_ S. BRNO: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  BAJER, A., MUSIL, V., BOUŠEK, J. Elektronické součástky - laboratorní cvičení. Elektronické skriptum VUT FEKT 2003. Elektronické skriptum VUT FEKT 2003.: VUT FEKT 2003., 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2002

  VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
  Detail

 • 2001

  ZEMÁNEK, M., BOUŠEK, J. Vícenásobný programovatelný vysokonapěťový napájecí zdroj. In PROCEEDINGS OF 7th CONFERENCE STUDENT FEI 2001. BRNO: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2001. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-1859- 1.
  Detail

 • 1999

  Deineka AG, Tarasenko AA, Jastrabik L, Chvostova D, Bousek J. An ellipsometric study of W thin films deposited on Si. Thin Solid Films, 1999, vol. Volume 339, no. 1- 2, p. 216-219. ISSN: 0040- 6090.
  Detail

 • 1989

  SALYK, O., SCHAUER, F., ZMEŠKAL, O., ZUBÍK, K., POLCER, J., BOUŠEK, J. A-Si: H Prepared by magnetoactive Hydrogen Plasma Stream Assited Evaporation. In IX. conf. Non- Crystalline Semiconductors 89. Užhorod: 1989. p. III. - 114 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.