doc. Ing.

Jan Viktorin

CSc.

FA – Head

+420 54114 6770
Viktorin@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Publications

 • 2003

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet- based Presentstion of 3D Architectural models. In EDA2003. Prague 2003, Czech republic: Euroarch, P.O. BOX 235, PSC 160 41 Prague 6, Czech republic, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2001

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet- based Presentation of Architectural Design. In EDA 2001. EDA2001 - European Digital Architect. Praque 2001: Euroarch, 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Vliv informačních technologií na prezentaci architektonické tvorby. In RUFIS 2001 - Sborník příspěvků. Plzeň: ZČU, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7082-783- 1.
  Detail

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internetové technologie pro prezentaci architektonické tvorby. Česká arcitektura a urbanismus v nové situaci. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Vědeckovýzkumný záměr č. 590016, 2001.
  Detail

 • 2000

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora architektonické tvorby - CAAD. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2000. p. 1-19.
  Detail | WWW

 • 1999

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora v architektuře. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 1999. p. 1 ( p.)
  Detail

  VIKTORIN, J. Informační technologie a architeltura. In Technical Sciences and Engineering Education in the Information Society of the 21st century. BRNO: Vysoké učení technické v Brně, 1999. p. 68 ( p.)ISBN: 80-214-1518- 5.
  Detail

 • 1996

  VIKTORIN, J. Evaluation of Estate, GIS. neuvedeno. neuvedeno. Manchester: MANCAT, 1996. 42 p.
  Detail

 • 1995

  VIKTORIN, J. Informační knihovní středisko a jeho integrace v síti VŠ knihoven. Brno: Vysoké učení technické VUT v Brně, 1995. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1994

  VIKTORIN, J. Číslicové zpracování signálů. Brno: VA v Brně, 1994. 160 p.
  Detail

 • 1993

  VIKTORIN, J. Special Spectral Analysis. In Mezinárodní konference CATE 93. Brno: VA v Brně, 1993.
  Detail

  VIKTORIN, J. Spectral Analysis of Heart Pulse Variability. Košice: TÚ FE Košice, 1993. p. 4 ( p.)
  Detail

  VIKTORIN, J. Spektrální analýza variability srdečního tepu. In 55. kolokvium. Praha: ÚRE ČSAV, 1993. p. 12 ( p.)
  Detail

 • 1992

  VIKTORIN, J. Číslicové zpracování signálů. Číslicové zpracování signálů. S- 2222. Brno: VA AZ Brno, 1992. p. 1 ( p.)
  Detail

  VIKTORIN, J. Využití maskovacích schopností ucha. In IV. mezinárodní vědecká konference TÚ FE Košice. Košice: TÚ FE Košice, 1992.
  Detail

  VIKTORIN, J. Dvoudimenzionální zvýraznění řečového signálu. In Sborník konference RADIOELEKTRONIKA 92. Brno: FE VUT v Brně, 1992. p. 13 ( p.)
  Detail

 • 1990

  VIKTORIN, J. Systémový pohled na zvyšování srozumitelnosti řeči. Elektrotechnický magazín, 1990, vol. 41, no. 1990, p. 51-56. ISSN: 1210- 5422.
  Detail

 • 1987

  VIKTORIN, J. Electrical Measurements and Instruments. Electrical Measurements and Instruments. Brno: VA AZ Brno, 1987. p. 1 ( p.)
  Detail

  VIKTORIN, J. Zvýraznění maskované řeči metodou spektrálního odečítání. Slaboproudý obzor, 1987, vol. 48, no. 5, p. 367 ( p.)ISSN: 0037- 668X.
  Detail

 • 1985

  VIKTORIN, J. Enhancement of Noisy Speech Using Spectral Subtraction. In ECCTD 85. Praque: URE CSAV, 1985. p. 568 ( p.)
  Detail

 • 1984

  VIKTORIN, J. Zvýšení informačního obsahu řeči maskované aditivním šumem. Zvýšení informačního obsahu řeči maskované aditivním šumem. Brno: VA AZ Brno, 1984. p. 1 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.