doc. Ing.

Jan Viktorin

CSc.

FA – Head

+420 54114 6770
Viktorin@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Projects

 • 2019

  Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky FA VUT, část 2, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky na FA VUT, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2009

  E-learning ve výuce "počítačové podpory architektonické tvorby", zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  E-learning ve výuce CAD systémů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  Modernizace a inovace výuky oboru architektura, zahájení: 27.06.2006, ukončení: 26.06.2008
  Detail

 • 2003

  Zavedení nového předmětu "3D počítačová grafika", zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Zavedení nového předmětu "Prezentace architektonické tvorby", zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Specializovaná pracoviště pro počítačovou grafiku, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Technologické centrum - výpočetní a modelové, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Inovace předmětu CAD systémy v architektuře , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky předmětu Nosné konstrukce na FA VUT , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1997

  Bydlení v období funkcionalismu, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail