Ing.

Jan Prášek

Ph.D.

CEITEC, RG-1-02

+420 54114 9250
jan.prasek@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jan Prášek, Ph.D.

Projects

 • 2018

  QK1810161, Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2016

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-18219S, Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Výzkum excelentních technologií pro 3D pouzdření a propojování elektronických čipů a obvodů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace výuky v předmětu Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Vytvoření multimediálních pomůcek a laboratorních cvičení pro nový předmět Biosenzory, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP205/10/1374, Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Integrované 3D vícevrstvé struktury a pouzdra s vnořenými (embeded) součástkami, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GP102/09/P640, Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace úloh a pracovišť pro předmět Moderní technologie elektronických obvodů a systémů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  GA102/08/1546, Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL), zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  KAN208130801, Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED) , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  Výuková sada pro mikroprocesory s jádrem Intel 8051, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Modernizace laboratorních cvičení z předmětů Mikroelektronika a technologie součástek a Výroba součástek a konstrukčních prvků, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Virtuální laboratoř senzorové techniky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Nekonvenční aplikace tlustých vrstev v oblasti senzorů, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Optimalizace sítotisku v oblasti tlustovrstvých senzorů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  GA102/00/0969, Vývoj a prezentace moderních technologií pro vývoj a inovaci elektronických systémů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Modernizace výukového procesu elektronických technologií - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  GA102/00/0939, Integrované inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail