Ing.

Ján Poláčik

FME, EI DPE

+420 54114 2573
Jan.Polacik@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ján Poláčik

Creative activities

  • POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J.: TeSta; Systém aktivní teplotní stabilizace pro redukci koncentrace jemných částic ve spalinách malých biomasových zdrojů. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, number of downloads: 0
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.