Jan Nouza

FEEC, UTKO – External Cooperator

Send BUT message

Jan Nouza

Projects

  • 2008

    GA102/08/0707, Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2011
    Detail