prof. Ing.

Jan Kudrna

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7340, +420 54114 8018
kudrna.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Creative activities

 • KUDRNA, J.; STEHLÍK, D.: TP 137; Použití struskového kameniva do pozemních komunikací. podmínky pro celou ČR. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • Jan Kudrna: Rubit; Asfaltová vrstva Rubit. Technický předpis pro užití, návrh, provedení a zkoušení. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.: TP MD ČR 148; Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik. TP MD 148. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • KUDRNA, J.; HÝZL, P.: TP 147; Užití membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovek. TP 147 MDS ČR. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • Jan Kudrna: namrzavost; Hydraulically bound and unbound materials - Test methods - Frost susceptibility. laboratoř PKO FAST. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
  Detail

 • KUDRNA, J.: TP 170; Navrhování vozovek pozemních komunikací. TP MD ČR. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.: RAC; Gumoasfaltový koberec tenký pro kryty vozovek. Provedení povrchu silnice. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.; FIŠER, J.; VARAUS, M.: RAE; Recyklace asfaltových vrstev za studena na místě asfaltovou emulzí. Vozovky na Moravě. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.; VARAUS, M.; FIŠER, J.: TeP; Technický předpis pro recyklaci asfaltových vrstev za stuena na místě asfaltovou emulzí. Skanska DS, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.; NEKULA, L.; MALIŠ, L.: Podpora SFDI; Metodika identifikace nehodových úseků a návrh údržby a oprav. Jihomoravský kraj. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.; DAŠEK, O.: TP 148; Hutněné asfaltové vrstvy s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik. Text Technických podmínek. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • KUDRNA, J.; DAŠEK, O.: PA, CRmB; Drenážní koberec s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. Ověřená technologie realizovaná na MK Michelská v Praze. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.; REBIČOVÁ, M.; MALIŠ, J.; MELUZÍN, P.; VALENTIN, J.; NEUVIRT, V.; NEKULA, L.; VODIČKA, J.; ZAJÍČEK, J.: TP 87; Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Text Technických podmínek. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; KUDRNA, J.: TP 147; Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky. TP 147 MD. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • SLÁNSKÝ, B.; KUDRNA, J.: Pilotní projekt. areál firmy Skanska a.s. ve Starém Městě. (funkční vzorek)
  Detail

 • SLÁNSKÝ, B.; KUDRNA, J.: TePř 50/2011; Technologický předpis přípravy a pokládky CB krytu finišerem na mostě. Staré Město. (poloprovoz)
  Detail

 • SLÁNSKÝ, B.; KUDRNA, J.: TePř 50/2013; Technologický předpis přípravy a pokládky CB krytu finišerem na mostě. Skanska a.s. (Uherské Hradiště). (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • SLÁNSKÝ, B.; KUDRNA, J.: TP 212; Návrh na úpravu TP 212. Skanska a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.; URBANEC, K.; DAŠEK, O.: Přepravník asfaltu; Přepravník asfaltu s dohříváním. mobilní zařízení. (prototyp)
  Detail

 • KUDRNA, J.; URBANEC, K.; DAŠEK, O.: SAMI; Provedení vrstvy SAMI pomocí samopojízdného postřikovače. Silnice v ulici Koliště v Brně, dále např. silnice II/324 v ulici Hradecká a III/32224 v ulici Poděbradská v Pardubicích. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.; DAŠEK, O.; URBANEC, K.: Gumoasfalt; Metodika pro využití asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PODROUŽEK, J.; KUDRNA, J.: XSHV 1.0; XSHV - Software na stanovení WLC a jeho užívání. AIU. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/podrouzek.j/XSHV/WLCModul_1.1.xlsx. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/STM/podrouzek.j/XSHV/WLCModul_1.1.xlsx, number of downloads: 1
  Detail

 • PODROUŽEK, J.; KUDRNA, J.: XSHV 1.0 - WLC; Modul WLC - Databáze pro hodnocení technologií. AIU. URL: https://www.dropbox.com/s/w4l31rltgxpt0yo/release.zip?dl=0. (software)
  https://www.dropbox.com/s/w4l31rltgxpt0yo/release.zip?dl=0, number of downloads: 1
  Detail

 • MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; KOZÁK, P.; CAUDR, M.: 978-80-214-5493-4; Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů vodorovného dopravního značení. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.: TA04030458-V7; Návrhy na úpravu technických předpisů. TP MD ČR. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • KUDRNA, J.: TA04030458-V10; Úpravy předpisů k prodloužení životnosti technologií stavby, údržby a oprav pozemních komunikací. TP MD ČR. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.