prof. Ing.

Jan Kudrna

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7340, +420 54114 8018
kudrna.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Publications

 • 2019

  SACHR, J.; DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; KUDRNA, J.; BOHUŠ, Š. Vliv použití výztužných sklovláknitých mříží v asfaltové vozovce na spojení vrstev. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

  SACHR, J.; STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; BOHUŠ, Š. Vliv použití výztužných sklovláknitých mříží v asfaltové vozovce na spojení vrstev. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

  KUDRNA, J.; KLEC, M.; ŠPERKA, P.; URBANEC, K. Porovnání celkových nákladů asfaltových a cementobetonových vozovek. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. Praha: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

  ŠPERKA, P.; STROMECKÝ, R.; KUDRNA, J. Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti obsahující vyšší podíl R-materiálu. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

 • 2018

  BEBČÁK, P.; BEBČÁKOVÁ, K.; ŠPERKA, P.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. Asfaltové vozovky v tunelech. Silnice a železnice, 2018, no. 1/2018, p. 114-116. ISSN: 1801-822X.
  Detail

  HOLOMEK, J.; ŠPERKA, P.; KUDRNA, J.; BOHUŠ, Š.; SACHR, J. Testing of Bituminous Pavement Layers Reinforced with Fiberglass Grids. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CeTRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. Záhřeb, Chorvatsko: Tiskara Zelina, 2018. p. 1681-1687. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
  Detail

  BOHUŠ, Š.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; KUDRNA, J. Prodloužení životnosti vozovek při opravách pomocí vyztužení sklovláknitými kompozity. Litomyšl: Konference dopravní infrastruktura 2018, 2018.
  Detail

  BEBČÁKOVÁ, K.; BEBČÁK, P.; ŠPERKA, P.; KUDRNA, J. Asfalty v silničních tunelech. Silniční obzor, 2018, no. 3, p. 82-84. ISSN: 0322-7154.
  Detail

 • 2017

  KOZÁK, P.; MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J. Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BEBČÁK, P.; BEBČÁKOVÁ, K.; KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; STOKLÁSEK, S. Asfaltové vozovky v tunelech. In ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; PUDA, A.; KRÖNIG, M.; URBANEC, K. Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev. In ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SALAJKA, V.; BOHUŠ, Š.; URBANEC, K. Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek. In ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

 • 2016

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P. Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks. In Resources, Environment and Engineering II. The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2016. p. 83-90. ISBN: 978-1-138-02894- 4.
  Detail | WWW

  KUDRNA, J.; PLÍHAL, J.; NEDOMA, P.; HERDA, Z.; KOZÁK, P. Vývoj adaptivního interaktivního systému pro zvýšení bezpečnosti osádky vozidel a jeho využití pro hodnocení povrchových vlastností vozovek. In Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 1. Vyškov: Velitelství výcviku - Vojenská akademie, Vyškov, 2016. p. 47-54. ISBN: 978-80-904625-8- 8.
  Detail

  DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; KUDRNA, J. The Skid Resistance Evaluation in Accordance with the Wehner/ Schulze Method. In Resources, Environment and Engineering II. The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2016. p. 27-34. ISBN: 978-1-138-02894- 4.
  Detail

 • 2015

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. The Stress Relaxation of Modified Bitumens. The International Journal of Pavement Engineering and Asphalt Technology (PEAT), 2015, vol. 16, no. 1, p. 66-81. ISSN: 1464- 8164.
  Detail

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Rheological Properties of Asphalt Rubber. In Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference. 1. Las Vegas: Locape - Artes Gráficas, Lda., 2015. p. 369-388. ISBN: 978-989-20-5949- 5.
  Detail

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KUDRNA, J. Reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem při vysoké teplotě. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015. 1. České Budějovice: 2015. p. 1-15. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

 • 2014

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. The Stress Relaxation of Modified Bitumens. In Proceeding of The 13th Annual International Conference on ASPHALT, PAVEMENT ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE. 1. Liverpool: Liverpool Centre for Materials Technology, 2014. p. 1-14. ISBN: 978-0-9571804-4- 4.
  Detail

  KUDRNA, J. Modernizace D1, úsek 09. 2014. p. 1-98.
  Detail

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I. Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 116-121. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  KUDRNA, J. Modernizace D1, úsek 14. 2014. p. 1-99.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; NEKULA, L. SKID RESISTANCE OF CONCRETE PAVEMENTS AND THEIR DURABILITY. 12th international Symposium on Concrete Raoads 2014. Praha: Guarant International spol. s r.o., 2014. p. 25-38.
  Detail

  KUDRNA, J. Modernizace D1, úsek 05. 2014. p. 1-86.
  Detail

 • 2013

  KUDRNA, J.; URBANEC, K.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KACHTÍK, J. Nové technologie údržby a oprav asfaltových vozovek se zaměřují na úsporu materiálu a snížení hluku. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 4, p. 74-79. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J. Vrstvy vozovek s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. Materiály pro stavbu, 2013, vol. 19, no. 3, p. 26-29. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KUDRNA, J.; KACHTÍK, J.; DAŠEK, O.; URBANEC, K. Nové technologie údržby a oprav netuhých vozovek. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. p. 1-11. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  KUDRNA, J. Měření tlouštěk vrstev mostní vozovky dálnice D3 a stanovení příčin poruch. 2013. p. 1-65.
  Detail

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KUDRNA, J. Směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. p. 1-11. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  DAŠKOVÁ, J.; KUDRNA, J.; NEKULA, L.; SVOBODA, P.; MATĚJKA, T. Laboratorní zrychlená metoda na měření protismykových vlastností povrchů vozovek. In Konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Zkušenosti s výrobou asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem v ČR. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

 • 2012

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Czechy - produkcja asfaltu gumowego. Polskie drogi, 2012, vol. 6, no. 6, p. 38-43. ISSN: 1232- 7484.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. European Approach to Asphalt Rubber. In Asphalt Rubber 2012 Proceedings. 1. Munich, Germany: Locape - Artes Gráficas, Lda., 2012. p. 239-252. ISBN: 978-989-20-3255- 9.
  Detail

  DAŠKOVÁ, J.; KUDRNA, J. The experience with Wehner/ Schulze procedure in the Czech Republic. In V International Congress Sustainability of Road Infrastructures Roma 2012. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1. Rome: Sapienza - Universita di Roma, 2012. p. 1035-1044. ISBN: 978-88-902409-0- 4. ISSN: 1877- 0428.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; SPIES, K.; URBANEC, K. Asfaltové vrstvy s gumoasfaltovým pojivem. Stavitel, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 20-21. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; KACHTÍK, J.; SPIES, K. Asphalt Rubber in the Czech Republic. In Asphalt Rubber 2012 Proceedings. 1. Munich, Germany: Locape - Artes Gráficas, Lda., 2012. p. 869-884. ISBN: 978-989-20-3255- 9.
  Detail

 • 2011

  KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L.; MALIŠ, L.; URBANEC, K. Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?. Silnice a železnice, 2011, vol. 6., no. 2, p. 37-45. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  NEKULA, L.; DAŠKOVÁ, J.; KUDRNA, J. Technologie údržby a oprav nehodových úseků s nevyhovujícími protismykovými vlastnostmi a zhodnocení zkušeností z realizovaných oprav. In Asfaltové vozovky 2011. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2011. p. 1-11. ISBN: 978-80-903925-2- 6.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L.; URBANEC, K. Laboratorní zkouška zrychleného ohlazování kameniva a povrchů vozovek zařízením Wehner/ Schulze. In Asfaltové vozovky 2011. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-903925-2- 6.
  Detail

  GOTTVALDOVÁ, J.; KUDRNA, J. SNIŽOVÁNÍ DOPRAVNÍHO HLUKU VE MĚSTECH. Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. 1. Hustopeče: Česká silniční společnost, 2011. p. 153-159. ISBN: 978-80-02-02321- 0.
  Detail

 • 2010

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J. Změny vlastností asfaltu a asfaltové směsi po aplikaci regeneračního postřiku Reclamite. Silniční obzor, 2010, vol. 71, no. 4, p. 95-99. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2009

  AKKERMAN, A.; KUDRNA, J.; APELTAUER, T. Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic. PROMET– Traffic &Transportation, 2009, vol. 21, no. 4, p. 247-258. ISSN: 0353-5320.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KUDRNA, J. Zhodnocení vybraných úseků provedených vyvinutými pojivy. Olomouc: 2009. p. 1-30.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Scrap tires used in pavement reduce traffic noise. II. international conference environmantally friendly roads Enviroad 2009. 1. Warsaw, Poland: 2009. p. 1-30. ISBN: 83-89252-02- 3.
  Detail

 • 2008

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo modifikované gumovým granulátem z ojetých pneumatik a gumoasfaltové silniční směsi. Silniční obzor, 2008, vol. 69, no. 4, p. 93-99. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo modifikované gumovým granulátem a gumoasfaltové směsi. Sanace betonových konstrukcí, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KUDRNA, J. Je zájem o gumoasfaltové směsi?. Luhačovice: 2008. p. 1-20.
  Detail

  KUDRNA, J. Výhled stavebních aktivit na pozemních komunikacích - zhodnocení Silniční konferece 2008. Luhačovice: 2008. p. 1-24.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Ještě ke gumoasfaltovým směsím. Silniční obzor, 2008, vol. 69, no. 10, p. 270-272. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2007

  KARÁSKOVÁ, S.; KUDRNA, J. Design and examination of base layers from soils, waste and recycled materials in term of their benefit for long life pavement structures in various load conditions. In technical sheets. 1. Praha: CIDEAS, 2007. p. 1-2.
  Detail

  KUDRNA, J. Gumoasfaltové obrusné vrstvy vozovek. 1. Praha: 2007.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J.; NEKULA, L. Dlouhodobá měření protismykových vlastností povrchů vozovek v ČR. In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 65-84. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  KUDRNA, J. Protismykové vlastnosti povrchů vozovek. In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  MALIŠ, L.; HALÁSKOVÁ, J.; KUDRNA, J. Analýza nehodových úseků ve vztahu ke stavu vozovek. In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 30-38. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J.; NEKULA, L. Novelizace ČSN 736177 "Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek". In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 120-125. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  KUDRNA, J. Program na identifikaci nehodových úseků a návrh opatření pro snížení nehodovosti. In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 125-134. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  KUDRNA, J. Účinek dopravního zatížení na snižování protismykových vlastností povrchů vozovek a stanovení požadavků na ohladitelnost kameniva. In Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací. 1. Brno: ÚPKO, 2007. p. 135-137. ISBN: 978-80-214-3429- 5.
  Detail

  KUDRNA, J.; NEKULA, L. Dlouhodobá měření protismykových vlastností povrchů vozovek a novelizace ČSN 73 6177. In Sborník Asfaltové fozovky 2007. 1. České Budějovice: Sdružení, 2007. p. 36-44. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  KUDRNA, J.; NEKULA, L. Program na identifikaci nehodových úseků a návrh opatření pro snížení nehodovosti. In Sborník Asfaltové fozovky 2007. 1. České Budějovice: Sdružení, 2007. p. 50-56. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J.; MALIŠ, L.; NEKULA, L. Vliv protismykových vlastností povrchů vozovek na nehodovost a program na snižování nehodovosti. In Bezpečná silniční infrastruktura. 1. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2007. p. 175-181. ISBN: 978-80-86502-66- 3.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J.; MALIŠ, L. Vliv protismykových vlastností na nehodovost. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. České Budějovice: Sdružení, 2007. p. 36-46. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Gumoasfaltové pojivo a směsi obrusných vrstev vozovek. In Sborník příspěvků 18. konference Hydroizolace a vozovky na mostech. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. p. 115-120. ISBN: 978-80-7204-546- 4.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J.; MALIŠ, L.; NEKULA, L. Vliv protismykových vlastností povrchů vozovek na nehodovost a program na systematické snižování nehodovosti. Silniční obzor, 2007, vol. 2007, no. 10, p. 271-275. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  KUDRNA, J.; NEKULA, L. Stav povrchů silnic ovlivňuje nehodovost. Dopravní inženýrství, 2007, vol. 2007, no. 2, p. 3-4. ISSN: 1801- 8890.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek. Stavebnictví, 2007, vol. 1, no. 06- 07, p. 55-56. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  KUDRNA, J.; NEKULA, L.; MALIŠ, L.; URBANEC, K. Stav povrchů silnic ovlivňuje nehodovost. Dopravní inženýrství, 2007, vol. 2007, no. 2, p. 3-4. ISSN: 1801- 8890.
  Detail

  KUDRNA, J.; VOJTĚŠEK, A. Posouzení protismykových vlastností při návrhu asfaltových směsí. In Soubor technických listů řešení. 1. Praha: CIDEAS, 2007. p. 60-61.
  Detail

  KUDRNA, J.; VOJTĚŠEK, A. Check of the skid resistence properties in design of the asphalt mixture. In Soubor technických listů řešení. 1. Praha: CIDEAS, 2007. p. 61-62.
  Detail

  KARÁSKOVÁ, S.; KUDRNA, J. Návrh a posouzení podkladních vrstev s použitím zemin, odpadních materiálů a recyklátů z hlediska jejich přínosu pro dlouhodobou životnost konstrukcí vozovek v různých podmínkách zatížení. In soubor technických listů. 1. Praha: CIDEAS, 2007. p. 1-2.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S. Návrh a posouzení podkladních vrstev s použitím zemin, odpadních materiálů a recyklátů z hlediska jejich přínosu pro dlouhodobou životnost konstrukcí vozovek v různých podmínkách zatížení. soubor výzkumných zpráv. 1. Praha.: CIDEAS, 2007. p. 1-13. ISBN: 80-214-3109- 1.
  Detail

  KUDRNA, J.; HALÁSKOVÁ, J. Protismykové charakteristiky povrchů pozemních komunikací měřené podle EN pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 1. 2007.
  Detail

  KUDRNA, J. Zpráva za řešení projektu v roce 2006. 1. Brno: VUT FAST, 2007. p. 1-160.
  Detail

  KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Pojivo upravené gumovým granulátem a směsi s tímto pojivem. 1. Brno: 2007. p. 1-41.
  Detail

  KUDRNA, J. Vyjádření ke srážkám z ceny podle TKP kap. 7. Brno: VUT FAST, 2007. p. 1-3.
  Detail

  KUDRNA, J. Gumoasfalt pro obrusné vrstvy vozovek. Štrbské Pleso: 2007.
  Detail

  KUDRNA, J. Pavement Design for Public Private Partnership projects. 1. Lipno: VUT FAST, 2007. p. 1-70.
  Detail

  KUDRNA, J. Obrusné vrstvy vozovek z gumoasfaltu. In sborník. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o. Košice, 2007. p. 65-70. ISBN: 978-80-232-0274- 8.
  Detail

 • 2006

  KUDRNA, J. Recyklace a využití odpadních materiálů v EU při stavbě a údržbě PK. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě PK. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 8-14. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J. Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice". 2006. p. 1-40.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití ojetých pneumatik ve stavbě PK. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě PK. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 81-92. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

  KUDRNA, J. Odpadní sklo a jeho možné užití při stavbě PK. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě PK. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 93-95. ISBN: 80-85348-71- 3.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití recyklátů ze SDO ve stavbě komunikací v rámci platných technických předpisů Ministerstva dopravy. In Recycling 2006. Brno: VUT fakulta strojní, 2006. p. 75-78. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  KUDRNA, J.; VOJTĚŠEK, A. Mezinárodní srovnávací měření odolnosti proti smyku vozovek uskutečněné v České republice. In Aktuální problémy inženýrské geodézie. 1. Rajecké Teplice: MASM ZILINA, 2006. p. 105-110. ISBN: 80-85348-71- 3.
  Detail

  KUDRNA, J.; MALIŠ, L. Program zvyšování bezpečnosti silničního provozu. In Zborník prednášok. 1. Rajecké Teplice: MASM ZILINA, 2006. p. 35-41. ISBN: 80-85348-71- 3.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S. Metodika zkoušení jemnozrnných zemin v triaxiálním přístroji s cyklickým zatěžováním. In sborník. 1. Brno: VUT Brno FAST, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-214-3109- 1.
  Detail

  KUDRNA, J. Oponentní posudek záverečné zprávy výzkumné zprávy staátního programu vědy a výzkumu 2003 ŠP 20 02805 03. In Brno: FAST, 2006. p. 1-4.
  Detail

  KUDRNA, J.; MALIŠ, L. Road Skid resistance Influence on the Number of Crash Accidence. In Proceeding of conference. 1. Budapest: PIARC, 2006. p. 181-186.
  Detail

  KUDRNA, J. Je možné v ČR zavést gumoasfaltové směsi?. 1. 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení opravy vozovky silnice I/11 Vratimovská - Šenovská / Šenovská - hranice okr. Frýdek- Místek. 1. SFDI Praha: 2006. p. 1-63.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení opravy vozovky silnice I/39 Černá v Pošumaví - hranice okresu Prachatice. 1. SFDI Praha, 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Zpráva za řešení projektu MD ČR 1F45B/064/ 120 připravená jako podklad pro jednání Silniční společnosti o protismykových vlastnostech pozemních komunikací. 1. VUT FAST, 2006. p. 1-24.
  Detail

  KUDRNA, J. Zpráva za řešení projektu v roce 2005. 1. Brno: VUT FAST, 2006. p. 1-190.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení materiálu PRESTAB ve směsi s popílkem do zemního tělesa dálnice D47. 1. Brno: 2006. p. 1-18.
  Detail

  KUDRNA, J. Stanovení modulu pružnosti vrstvy kameniva stmeleného cementem ze stavby D11. Brno: SKANSKA DS, a.s., 2006. p. 1-20.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vlivu nákladní automobilové dopravy vyvolané výstavbou "Rezidence Bílá Hora" na stav vozovek přilehlých komunikací. Brno: VUT FAST, 2006. p. 1-9.
  Detail

  KUDRNA, J. Oponentní posudek disertační práce Deformační a reologické vlastnosti recyklovaných směsí. Brno: FAST, 2006. p. 1-5.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení předloženého návrhu výzkumného projektu k financování Ministerstrvem dopravy. Brno: FAST, 2006. p. 1-4.
  Detail

  KUDRNA, J. Oponetní posudek závěrečné zprávy státního programu vědy a výzkumu č. 2003 ŠP 20 02805 03. Brno: FAST, 2006. p. 1-4.
  Detail

  KUDRNA, J. Program zvyšování bezpečnosti silničního provozu. 1. Rájecké Teplice: 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. The influence of pevement skid resistance on road accidents. 1. Budapast: 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Protismykové charakteristiky povrchů pozemních komunikací měřené podle evropských norem pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 1. Liberec: 2006. p. 1-18.
  Detail

  KUDRNA, J. Projekt modernizace silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji při použití drcené gumy a likvidace gumového odpadu. 1. Brno: 2006. p. 1-23.
  Detail

  KUDRNA, J. Recyklace a využití odpadních materiálů při stavbě a opravách pozemních komunikací. 1. Brno: FAST Brno, 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití recyklátů ze stavebně demoličních odpadů ve stavbě PK. 1. FASTBrno: 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití ojetých pneumatik ve stavbě pozemních komunikací. 1. FAST Brno: 2006.
  Detail

  KUDRNA, J. Odpadní sklo a jeho možné využití při stavbě pozemních komunikací. 1. VUT FAST v Brně: 2006.
  Detail

  SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; JŮZA, P. Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/50 Bánov, obchvat". 2006. p. 1-24.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití recyklátů ze stavebně demoličních odpadů ve stavbě PK. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě PK. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 22-30. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

 • 2005

  KUDRNA, J. Možné definování požadavků kvality asfaltových směsí podle EN. In Reakizácia a ekonomika dopravných stavieb. Tatranská Lomnica: Dom techniky Košice, 2005. p. 1-5.
  Detail

  KUDRNA, J. Definování požadavků kvality asfaltových směsí podle soustavy EN. Reakizácia a ekonomika dopravných stavieb. Tatranská Lomnica: Dom techniky Košice, 2005. p. 1-5.
  Detail

  KUDRNA, J. Stárnutí, trvanlivost a provozní vlastnosti asfaltových vozovek za nízkých teplot. In Sborník z konference. 1. Brno: Silmos, 2005. p. 185-197. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S.; ZDŘÁLEK, P. Optimalizace návrhu vozovek pozemních komunikací. In Soubor technických listů řešení. 1. Praha: CIDEAS, 2005. p. 1-2. ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S.; ZDŘÁLEK, P. Optimization of road structures design. In Technical sheets of Results. 1. Praha: CIDEAS, 2005. p. 1-2. ISBN: 80-01-03631- 6.
  Detail

  KUDRNA, J.; ZDŘÁLEK, P. Návrh a posouzení asfaltových směsí s vyhodnocením jejich přínosu pro dlouhodobou životnost a trvanlivost konstrukcí vozovek v různých podmínkách zatížení s využitím funkčních zkoušek. Sborník zpráv. 1. Praha: 2005. p. 1-7.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S. Návrh a posouzení podkladních vrstev s použitím zemin, odpadních materiálů a recyklátů z hlediska jejich přínosu pro dlouhodobou životnost konstrukcí vozovek v různých podmínkách zatížení. výzkumná zpráva 2005. 1. Praha: CIDEAS, 2005. p. 1-7.
  Detail

  KUDRNA, J. Návrhy a posouzení vozovek pro manipulační plochu s kontejnery automobilky KIA Žilina. 1. KIA Slovensko, 2005. p. 1-10.
  Detail

  KUDRNA, J. Pozemní komunikace II, modul 04 Navrhování vozovek. BRNO: FAST, 2005. p. 1-43.
  Detail

  KUDRNA, J. Opravy účelových komunikací Škoda Mladá Boleslav. Brno: Škoda Mladá Boleslav, 2005. p. 1-62.
  Detail

  KUDRNA, J. Diagnostika a návrh opravy úseku silnice I/ 46 v napojení na D1. Brno: Silniční projekt, 2005. p. 1-5.
  Detail

  KUDRNA, J. Upřesnění navržených oprav úseků silnice II/ 150. Brno: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2005. p. 1-6.
  Detail

  KUDRNA, J. Upřesnění navržených oprav silnic II/150, II/374 a III/ 3742. Brno: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2005. p. 1-8.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovky dálnice D1 stavby 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ. Brno: VIAPONT, s.r.o., 2005. p. 1-6.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení budované konstrukce vozovky I/ 55 Horní Moštěnice. Brno: Consultest s.r.o., 2005. p. 1-28.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení konstrukce vozovky na akci "Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín-Hladké Životice a stavba 4706 Hladké Životice-Bílovec". Dopravoprojekt, a.s. Brno, 2005. p. 1-6.
  Detail

  KUDRNA, J.; KARÁSKOVÁ, S. Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. In sborník - díl 4. 1. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-214-2828- 7.
  Detail

 • 2004

  KUDRNA, J. Nové poznatky z výzkumu a vývoje pro stavbu a opravu vozovek. In Sborník. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. p. 38-43.
  Detail

  KUDRNA, J. Uživatelský manuál pro pozemní komunikace. Brno: SKANSKA DS, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J.; HÝZL, P. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In EXPERIMENT 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 133-138. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In sborník z konference. 1. VUT v Brně, 2004. p. 133-138. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KUDRNA, J. Review of the state of art in road and other industry by- product use in road construction and rehabilitation in the Central and East European countries. 1. Brno: 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Výzkumný projekt MD ČR S 803/120/117 Asfaltové vozovky nové generace, 2001 až 2005, zpráva za rok 2003. 1. Praha: Stavby silnic a železnic Praha, 2004. p. 1-36.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vodostavebních asfaltových betonů PVE Dlouhé Stráně. Brno: Aquatis Brno, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení opravy vozovky II/ 406 Dvorce telč. 1. Brno: Krajský úřad Vysočina, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Technology of ground waste tyres usage in bituminous mixtures for road construction. 1. 1. Roma: Roma University, 2004. 12 p.
  Detail

  KUDRNA, J. Navrhování vozovek pozemních komunikací. 1. 1. Praha: VUT FAST, 2004. 108 p.
  Detail

  KUDRNA, J. Technická příručka stavbyvedoucího pro stavbu, údržbu a opravu pozemních komunikací. Brno: SKANSKA DS, 2004. 254 p.
  Detail

  KUDRNA, J. Experimenty pro navrhování konstrukcí vozovek pozemních komunikací. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 249- 256 ( p.)
  Detail

  KUDRNA, J. Odborná expertiza stavební akce ISPROFIN 3271141001 R10 Rekonstrukce silnice v km 25.970-75.00, Posouzení stavu v záruční době. Státní fond dopravní infrastruktury, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Odborná expertiza stavební akce ISPROFIN-3271147001I/11 Mosty u Jablunkova II. stavba, Posouzení stavu vozovek v záruční době. Brno: Státní fond dopravní infrastruktury, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Návrh a posouzení konstrukce areálové komunikace a zpevněných ploch, skladovací hala s administrativní budovou Hustopeče. Brno: KHS Brno, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení zpevněných ploch komunikací v parku Michalov v Přerově. Brno: Město Přerov, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Výstavba dálnic v ČR. Brno: VUT Brno, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení opravy vozovky II/425 Rajhrad až křižovatka s II/ 421. Brno: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení opravy vozovky II/415 v úseku křižovatka s I/ 53 po státní hranici. Brno: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení cementobetonové vozovky v tunelu Sitina v Bratislavě. Brno: SHB Bratislava, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Variantní návrhy opravy vozovky I/10, objekt 106A km 79,406 až 79, 719. Brno: STRABAG, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Diagnostika vozovky silnice I/ 55 Tlumačov průtah. Brno: Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, 2004.
  Detail

  KUDRNA, J. Diagnostika a návrh oprav vozovek. In Q- 2004 Technologie údržby ciest. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. p. 38-43.
  Detail

 • 2003

  KUDRNA, J.; HÝZL, P. Měření funkčních vlastností asfaltových směsí s novými asfalty a přínos pro návrh vozovky. In Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS Brno, 2003. p. 73-80. ISBN: 80-903279-0- 7.
  Detail

  KUDRNA, J. Porovnání modulu tuhost asfaltových směsí při namáhání ohybem a příčným tahem. In Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS Brno, 2003. p. 86 ( p.)ISBN: 80-903279-0- 7.
  Detail

  KUDRNA, J. Navrhování vozovek podle TP77 z roku 2003. In Asfaltové vozovky 2003. Brno: Silmos, 2003. p. 143 ( p.)ISBN: 80-903279-0- 7.
  Detail

  KUDRNA, J. Zkušenosti s opravami a rekonstrukcí silnic a dálnic v ČR. In Dialnica a cestné komunikácie. Bratislava: STU Bratislava, 2003.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Měření funkčních vlastností asfaltových směsí a jejich využití při navrhování vozovek. In 2003.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu 803/120/117 " Asfaltové vozovky nové generace". 2003. p. 1-70.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovek pro obec Jevišovka. Obecní úřad Jevišovka, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení a návrh úpravy rekonstrukce vozovky v obci Troubsko. Brno: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Vibrační válec s automatickou optimalizací parametrů hutnění. Brno: Konsorcium, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení průkazní zkoušky a technologického postupu vrstvy vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. ŘSD ČR Jihlava, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Propad vozovky v ulici Elišky Přemyslovny, posouzení příčiny poruchy vozovky. Brno: Brněnské komunikace, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovek zpevněných ploch Rekonstrukce vnitrozávodových komunikací. Brno: ABB, s.r.o., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení zeminy a zlepšení příměsí pojiv stavby "Automobilka Trnava". COLAS CZ, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení cementobetonové vozovky I/ 47 Drahotuše. Brno: ŘSD ČR Olomouc, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovky v areálu firmy FEMONT Opava, s.r.o. 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení příčin poruch vozovky silnice I/38 Pávov- Zvonějov. ŘSD ČR Jihlava, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Návrh konstrukcí vozovek na stavbě "Silnice I/44 Postřelmov-obchvat". Brno: STRABAG. a.s., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Zhodnocení stavu vozovky silnice I/ 44 Zábřeh na Moravě. SKANSKA, a.s., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Diagnostika vozovky silnice I/47 Hulín - Kroměříž. Brno: ŘSD ČR Zlín, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Doplňková diagnostika vozovek na silnici I/50 Holubice - Střílky v km 4,00 - 34, 757. Brno: ŘSD ČR Brno, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení ložní vrstvy na silnici I/50 Bučovice - Střílky v km 36,2570-36, 581. Brno: ŘSD ČR Brno, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení stavby zemního tělesa I/50 Vésky - Veletiny. Brno: SKANSKA, a.s., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vrstev zpevnění atletických ploch areálu UK. Brno: ITALMEC, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Vyjádření k poruchám atletické dráhy AC Turnov. Brno: ITALMEC, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení směsného recyklátu ze skládky Dornych v Brně. Brno: LIDL CZ, s.r.o., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovky místní komunikace v Prostějově. Brno: SKANSKA , a.s., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Upřesněný návrh vozovky pro stavbu "Oprava ulic Zábřehská, Tyrše a Fügnera a Nádražní v Mohelnici. Brno: SKANSKA, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Odborné posouzení vozovky Masarykova, Květinářská a na Zelném trhu v Brně. Brno: Železniční stavitelství,a.s., 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Návrh oprav silnice II/ 496 Bojkovice Nový Dvůr. Brno: ŘSD ČR Zlín, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Návrh oprav silnice III/4981 Nivnice – Bánov zatížené objížďkovou trasou při opravě I/50 Staré Hutě – Hrozenkov. Brno: ŘSD ČR Zlín, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Evaluation pf pavement structures in car asembly TPCA Kolin. Brno: KOVOPROJEKTA, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. The usage of scrambled rubber in bituminous mistures. The 10th annual. Brusel: ETRA, 2003.
  Detail

  KUDRNA, J. Zkušební zařízení pro stanovení funkčních vlastností asfaltového betonu. Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS Brno, 2003. p. 81 ( p.)ISBN: 80-903279-0- 7.
  Detail

  KUDRNA, J. TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Brno: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2003.
  Detail

 • 2002

  KUDRNA, J. Zpráva o zkouškách vozovky na stavbě Pražská radiála v Brně. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Diagnostika vozovek silnic I/69, I/36 a I/ 57 pro ŘSD správa Zlín. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vozovky Masarykova okruhu v Brně I a II. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení asfaltových pojiv PARAMO funkčními zkouškami asfaltových směsí. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Evaluation of Bituminous Mixtures by Performance Laboratory tests. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. The Usage of scrambed rubber in bitumious mixture. Bruxeless: 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Silnice a dálnice v ČR. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Navrhování vozovek založené na funkčních charakteristikách vlastností vrstev. 1. Brno: 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Performance Testing and Specification for Binders in the Czech Republic. 1. Kielce, Polsko: 2002.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " Zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2002. p. 1-100.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu 803/120/117 "Asfaltové vozovky nové generace". 2002. p. 1-60.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení vlastností recyklovaných vrstev v konstrukci vozovek. In 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Hlučnost dlážděných vozovek. In 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Technické podmínky pro navrhování vozovek pozemních komunikací. In 1. TU Žilina, 2002. p. 38-43.
  Detail

  KUDRNA, J. The Evaluation of the Pavement Design proposed by D 47 Motorway Designers. 1. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Asfaltové vozovky nové generace. neuvedeno. 2002. p. 1-36.
  Detail

  KUDRNA, J. Výzkumný projekt MD ČR S301/120/601 Zlepšení stavu vozovek pozemních komunikací, závěrečná zpráva za rok 2001. neuvedeno. FAST, 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Užití membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovek. T01. Neuveden: Neuveden, 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Zlepšení vozovek pozemních komunikací. Neuveden: Neuveden, 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Posouzení a návrh opravy vozovky přivaděče z R 35 Olomouc. 2002.
  Detail

  KUDRNA, J. Předběžné posouzení stavu vozovky na stavbě Pisárecký tunel v Brně. 2002.
  Detail

 • 2001

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2001. p. 1-50.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva S301/120/801 "Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti". 2001.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu S302/120/801 "Využití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky". 2001. p. 1-50.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Zařízení pro stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových vrstev. In České budějovice: 2001. p. 350-353.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky. In České Budějovice: 2001. p. 454-460.
  Detail

  KUDRNA, J. The experience with cold recycling in Czech Republic. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Technické podmínky pro navrhovánív vozovek s použitím funkčních charakteristik. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Evropské normy pro asfaltové směsi a jejich využití při navrhování vozovek. In Hydrouzolace a vozovky na mostech. Akademické nakladatwelství CERM Brno, s.r.o.: 2001. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7204-221- 1.
  Detail

  KUDRNA, J. Evropská norma Litý asfalt pro vodotěsné úpravy. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. TP 147 užití asfaltových memrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Zařízení pro stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových vrstev. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Metody zkoušek opakovaným zatěžováním podle EN. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Zkoušení modulu tuhosti a únavy asfaltových směsí. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Využití prEN 12697- 12 při posuzování porušování vozovek. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Technologie recyklace materiálů netuhých vozovek za studena. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS). In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Užití cihelného a betonového recyklátu v pozemních komunikacích. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Užití struskového kameniva do pozemních komunikací. In 2001.
  Detail

  KUDRNA, J. Inovace TP Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. In 2001.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; BLÁHA, D. TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky. Brno: 2001. p. 1-24.
  Detail

  KUDRNA, J. Předepsání složení asfaltových směsí nebo funkční zkoušky, otázka položená evropskými normami. In 2001.
  Detail

 • 2000

  KUDRNA, J. Využití odpadní gumy z pneumatik pro výrobu asfaltových směsí - technologie RUBIT. In Sborník žilinské silniční konference. Neuveden: TU Žilina, 2000. p. Neueden ( p.)
  Detail

 • 1993

  KUDRNA, J., SALAJKA, V., PLANER, D. Respektování určitých jevů ve výpočtu cementových vozovek. In 1993.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.