prof. Ing.

Jan Kudrna

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7340, +420 54114 8018
kudrna.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Projects

 • 2020

  CK01000033, Prodloužení životnosti vozovek krajských a místních komunikací pomocí inovativních asfaltových vrstev s využitím vysokopevnostních kompozitních materiálů, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 30.11.2023
  Detail

 • 2019

  Vyztužování asfaltových vrstev a zvýšení životnosti vozovek, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  TH04010335, Vakuový systém pokovení pro aditivní technologie, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Vliv R-materiálu použitého v obrusné vrstvě na protismykové vlastnosti povrchu vozovky, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Akustické vlastnosti různých druhů vodorovného dopravního značení, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  TH01011292, Výzkum a aplikace nových technologií stavby a oprav vozovek se sníženou tloušťkou asfaltových vrstev, zahájení: 01.07.2015, ukončení: 31.10.2018
  Detail

  Omezení vzniku trhlin u asfaltových vozovek v závislosti na vybraném asfaltovém pojivu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  TA04031642, Asfalty v silničních tunelech, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA04030998, Optimalizace profilového vodorovného dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA04031769, Vývoj adaptivního interaktivního systému pro zvýšení bezpečnosti osádky vozidel a jeho využití pro hodnocení povrchových vlastností vozovek, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  TA04030458, Vyhodnocení silničních technologií na provozovaných vozovkách pro analýzy celkových nákladů na stavbu, údržbu a opravy pozemních komunikací a pro stanovení požadavků na prodloužení životnosti technologií, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.09.2017
  Detail

 • 2012

  TA02031191, Výzkum a realizace dodávky asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem systémem “just in time” a komplexní servis při výrobě asfaltových směsí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  TA01031562, Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA01031805, Cementobetonové vozovky na mostech , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  CG923-038-910, Zlepšení trvanlivosti protismykových vlastností nově položených i opravených povrchů cementobetonových krytů vozovek s vysokým dopravním zatížením, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  2A-3TP1/099, Technologie pro zlepšení povrchu vozovky na nehodových úsecích sítě pozemních komunikací, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  CG723-065-910, Účinek dopravního zatížení na snižování protismykových vlastností povrchů vozovek a stanovení požadavků na ohladitelnost kameniva, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  1F45B/066/120, Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.03.2007
  Detail

  1F42I/004/110, Black Box, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 01.04.2007
  Detail

  1F45B/064/120, Protismykové charakteristiky povrchů pozemních komunikací měřené podle EN pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu , zahájení: 01.04.2004, ukončení: 01.04.2007
  Detail

 • 2003

  Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 28.02.2006
  Detail

 • 2001

  Asfaltové vozovky nové generace, dílčí část VUT, zahájení: 01.04.2001, ukončení: 31.03.2005
  Detail

 • 2000

  CA301120601, Zlepšení stavu vozovek, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 30.03.2002
  Detail

 • 1998

  CA304120703, Použití druhotných surovin, zahájení: 01.04.1998, ukončení: 30.03.2001
  Detail

  Asfaltové směsi s vysokým modulem, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.03.2001
  Detail

  CA302120801, Využití membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1996

  PD301120601, Zlepšení stavu vozovek, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1999
  Detail