prof. Ing. arch.

Jan Koutný

CSc.

FA – External Pedagogue

+420 54114 6740
Koutny@fa.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.

Publications

 • 2019

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 p. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2012

  WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; KOUTNÝ, J.; HORKÁ, J.; LÖW, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Urbánní prostředí v souvislostech. Utváření udržitelného města a jeho přírodního zázemí v souvisejících tématech. -. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 107 p. ISBN: 978-80-7204-802-1.
  Detail

 • 2011

  WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; KOUTNÝ, J.; URBÁŠKOVÁ, H.; PETŘÍČKOVÁ, M. Manuál inovace. Projekt OPVK. Projekt OPVK. 2011. 211 p. ISBN: 978-80-214-4384-6.
  Detail

 • 2007

  ŠILHÁNKOVÁ, V.; KUČEROVÁ, Z.; MAŠTÁLKA, M.; KARLÍKOVÁ, T.; POKLUDOVÁ, P.; PAVLAS, M.; TETŘEVOVÁ, L.; OBRŠÁLOVÁ, I.; KOUTNÝ, J. Suburbanizace - horzba fungování (malých) měst. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, A.; KOUTNÝ, J. Město jako makro a mikrostruktura. Brno: 2007.
  Detail

 • 2005

  KOSTROŇ, L.; KOUTNÝ, J.; LAKOMÝ, L. Metody komunikace urbanistické vize. MDS Brno, 2005. p. 131-144. ISBN: 80-86633-44- 6.
  Detail

  KOUTNÝ, J. Veřejné prostory soudobého středoevropského města. In 2005. ISBN: 80-210-3759- 8.
  Detail

  KOUTNÝ, J.; POKLUDOVÁ, P. Bydlení a rozvoj města. In Sborník příspěvků. 2005. p. 37-42. ISBN: 80-7194-777- 6.
  Detail

 • 2003

  KOUTNÝ, J. Moderní urbanistické koncepce. Habilitační a inaugurační spisy. Habilitační a inaugurační spisy. Brno: Vutium, 2003. 26 p. ISBN: 80-214-2463- X.
  Detail

 • 2001

  KOUTNÝ, J., ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v  územně plánovací praxi. 2001.
  Detail

  ŠILHÁNKOVÁ, V., KOUTNÝ, J. Veřejné prostory v  územně plánovací praxi. In Město, venkovský prostor a krajina. Praha: 2001. p. 99 ( p.)ISBN: 80-902945-5- 3.
  Detail

  KOUTNÝ, J., ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v  územně plánovací praxi. 2001.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.