prof. Ing. arch.

Jan Koutný

CSc.

FA – External Pedagogue

+420 54114 6740
Koutny@fa.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.

Projects

 • 2018

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2014

  ... Aby měli lidé k sobě blíž. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2007

  WD-69-07-4, Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  Implementace systémového hlediska do vzdělávání při přechodu k udržitelnému rozvoji, zahájení: 01.11.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  WB-19-05, Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu, zahájení: 30.09.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  WB-20-05, Suburbanizace - hrozba fungování malých měst, zahájení: 01.09.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  WB-44-04, Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  WB-43-04, Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  WB-42-04, Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu, zahájení: 01.09.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA103/03/1008, Metody komunikace při urbanistickém rozvoji města, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Modernizace výuky předmětů Aplikovaná ekologie a Tvorba a ochrana krajiny, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.01.2003
  Detail

 • 2001

  Základy urbanistické tvorby , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 21.12.2001
  Detail

  Regulování rozvojového území a typy regulativů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Dendrologie pro architekty , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail