JUDr. Ing.

Jan Kopřiva

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 2620
kopriva@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Publications

 • 2019

  KOPŘIVA, J. Evidence údajů o skutečných majitelích: základní otázky. Poradce, 2019, vol. 2019, no. 3, p. 4-11. ISSN: 1211-1686.
  Detail

 • 2018

  KOPŘIVA, J. Daň z nemovitých věcí. In Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C.H.Beck, 2018. p. 864-871. ISBN: 978-80-7400-701-9.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Daň z nabytí nemovitých věcí. In Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C.H.Beck, 2018. p. 854-864. ISBN: 978-80-7400-701-9.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období leden až duben 2018. Poradce, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 11-21. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období květen až srpen 2018. Poradce, 2018, vol. 2018, no. 10, p. 4-10. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období září až prosinec 2017. Poradce, 2018, vol. 7, no. 2018, p. 17-22. ISSN: 1211-1686.
  Detail

 • 2017

  KOPŘIVA, J. Zdanění příjmů vyplacených společníkovi společnosti s ručením omezeným. Daně a finance, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 16-20. ISSN: 1801-6006.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu České republiky za období červenec až prosinec 2016. Poradce, 2017, vol. 2017, no. 7, p. 14-23. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Zdanění příjmů vyplácených společníkovi společnosti s ručení omezeným. Poradce, 2017, vol. 4, no. 2017, p. 10-14. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu České republiky za období leden až červen 2016. Poradce, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 4-10. ISSN: 1211-1686.
  Detail

 • 2016

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období červenec až prosinec 2015 – část 2/ 2. Poradce, 2016, no. 9, p. 22-30. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období červenec až prosinec 2015 – část 1 / 2. Poradce, 2016, no. 8, p. 24-27. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období červenec - prosinec 2014. Poradce, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 13-21. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Prokazování příjmů a prolomení lhůty pro stanovení daně. Poradce, 2016, no. 9, p. 4-9. ISSN: 1211-1686.
  Detail

 • 2014

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období leden až prosinec 2013 – I. část. Poradce, 2014, vol. 2014, no. 5, p. 22-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období leden až prosinec 2013 – II. část. Poradce, 2014, vol. 2014, no. 6, p. 23-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

 • 2013

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období květen, listopad a prosinec roku 2012. Poradce, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 12-23. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období srpen až říjen roku 2012 – II. část. Poradce, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 7-12. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novinky z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR za období srpen až říjen roku 2012 – I. část. Poradce, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 19-25. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Daňové a účetní aspekty insolvenčního řízení a procesu likvidace u společností. In ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2013/ 2014. Monografie. Praha: Linde, 2013. p. 284-300. ISBN: 978-80-7201-916- 8.
  Detail

 • 2007

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Methodic and contetual inovation of education of subjekt managerial consultancy. In . International scientific konference. Brno University of technology, Faculty of Business and Management. Brno, 25 - 26.5. 2007. 2007. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Přímé daně jako předmět harmonizačních snah Evropské unie. In MEKON 2007, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. Ostrava, 21.-22.2. 2007. 2007. ISBN: 978-80-248-1324- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Harmonizace evropské daňové politiky v oblasti nepřímých daní. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. Zlín, 26.4.-27.4. 2007. 2007. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Vybrané aspekty evropské daňové integrace. In PFAMEI 2007. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Brno, 8.-9.5.2007. 8 s. ISBN 978-80-210-4286-5. 2007. ISBN: 978-80-210-4286- 5.
  Detail

  POLÁK, M.; KOPŘIVA, J. Metodická a obsahová inovace výuka z předmětu manažerské poradenství. In Sborník konference. Brno: FBM VUT Brno, 2007. p. 9-95. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Harmonizovaný základ daně - konec daňové konkurence v EU. In MendelNet 2007. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 28.11.2007. Brno. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. ISBN: 978-80-903966- 6.
  Detail

  KOPŘIVA, J. TAX BASED HARMONISATION IN EU - THE END OF TAX COMPETITON IN EU. In Days of Publik Law - Masaryk University. Brno: MU, 2007. ISBN: 978-80-210-4430- 2.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Harmonizace daní v Evropské unii. In Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 12.-14. September 2007, Brno. 2007. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Z judikatury Nejvyššího správního soudu za období leden až květen 2007 - část I. Poradce, 2007, vol. 2007, no. 7, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Z judikatury Nejvyššího správního soudu za období leden až květen 2007 - část II. Poradce, 2007, vol. 2007, no. 8, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Z judikatury Nejvyššího správního soudu. Poradce, 2007, vol. 2007, no. 5, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Jak postupovat při zdaňování příjmů společníků s. r. o., kteří vlastní živnostenský list a fakturují za svou samostatně prováděnou podnikatelskou činnost této společnosti?. Ekonom, 2007, vol. 2007, no. 12, ISSN: 1210- 0714.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Problematika zdanění společníků s.r.o. vykonávajících samostatně výdělečnou činnost pro společnost. Právní rádce, 2007, vol. 2007, no. 4, ISSN: 1214- 7966.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Z judikatury Nejvyššího správního soudu. Poradce, 2007, vol. 2007, no. 1, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Z judikatury Nejvyššího správního soudu. Poradce, 2007, vol. 2006, no. 7, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Daň z příjmů fyzických osob - skriptum. Daň z příjmů fyzických osob. CERM, 2007. ISBN: 978-80-214-3492- 9.
  Detail

  POLÁK, M. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů fyzických osob. Brno: CERM s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-214-3492- 9.
  Detail

 • 2006

  KOLEŇÁK, J.; KOPŘIVA, J. INFLUENCE OF STATE UNTITRUST POLICY TO BEGINNING COALTIONS BETWEEN CORPORATIONS. In ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAM CONDITIONS - IV. International Scientific Conference. Brno 2006. Brno University Of Technology, Faculty of businness and Management. 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; HAMPLOVÁ, P. Tax harmonization experienced by Czech companies. In MU doktoranský workshop. 2006. ISBN: 80-210-4156- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Daň z příjmů fyzických osob - skriptum. Daň z příjmů fyzických osob. CERM, 2006. ISBN: 80-214-3265- 9.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; VEČEŘOVÁ, T. Překážka res iudicata v daňové kontrole. In MEKON 2006 - VIII. Ročník mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 15.-16.2. 2006. 2006. ISBN: 80-248-1013- 1.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Překážka res iudicata v daňové kontrole. Poradce, 2006, vol. 2006, no. 4, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Soudní ochrana daňových subjektů. Právní rádce, 2006, vol. 2006, no. 4, ISSN: 1214- 7966.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; HAMPLOVÁ, P. Influence of european tax policy to determination in company. In Mezinárodní konference Management, economics and business development in the new european conditions - IV. International Scientific Conference. Brno 2006. Brno University Of Technology, Faculty of businness and Management, Brn. 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Problematika zdanění činnosti společníka s.r.o. vykonávajícího činnost pro společnost. In Evropská vědecká konference doktorandů MendelNet 2006. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Brno, 29.11.2006. 9 s. ISBN 80-86851-62- 1. 2006. ISBN: 80-86851-62- 1.
  Detail

  VEJVODOVÁ, H.; KOPŘIVA, J. PRÁVO I. - Finanční právo - skriptum. PRÁVO I. - Finanční právo - skriptum. CERM, 2006. ISBN: 80-214-3266- 7.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Soudní ochrana v průběhu daňové kontroly. Právní rádce, 2006, vol. 2006, no. 3, ISSN: 1214- 7966.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Zdaněni činnosti společníka s.r.o. vykonávajícího činnost pro společnost. In Doktorandský workshop - VUT v Brně fakulta podnikatelská. 2006. ISBN: 80-214-3323- X.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Ekologické daně a ekologická daňová reforma. In Mezinárodní baťova doktorandská konference. Zlín 2006. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín, 27.4.2006. 2006. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; HAMPLOVÁ, P. Tax harmonization experienced by czech companies. In New trends for a new Europe:Research for entrepreneurship - IV. Research meeting among spanish and czech academics. Brno 26.10.2006. Brno University Of Technology, Faculty of business and Management. 2006. ISBN: 80-214-3298- 5.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; VEČEŘOVÁ, T. Oceňovací rozdíly. In IMEA 2006 - 6. ročník doktorandské konference. Univerzita Hradec Králové Fakulta Informatiky a managementu, Hradec Králové, 15.-16.5.2006. 2006. ISBN: 80-7041-164- 3.
  Detail

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Manažerské poradenství. Manažerské poradenství. CERM, 2006. ISBN: 80-214-3090- 7.
  Detail

 • 2005

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Daň z příjmů fyzických osob - skriptum. Daň z příjmů fyzických osob. CERM, 2005. ISBN: 80-214-3084- 2.
  Detail

  KOPŘIVA, J., SOUKUP, T. International and European Business Law. VUT, 2005. p. 1-78. ISBN: 963-661-676- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Novela zákona o daních z příjmů k 1.1. 2005. Poradce, 2005, vol. 2005, no. 3, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Nový pohled na tzv. "Švarcsystém" na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Poradce, 2005, vol. 2005, no. 7, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Možnost ochrany daňových poplatníků již v průběhu daňové kontroly. Poradce, 2005, vol. 2005, no. 10, ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Možnost ochrany daňových subjektů již v průběhu daňové kontroly. In PROGRESSIVE METHODS AND TOOLS OF MANAGEMENT AND ECONOMICS OF COMPANIES. Brno 2005. Brno University Of Technology, Faculty of businness and Management, Brno, 7. - 8. 12. 2005. 2005. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Soudní ochrana daňových subjektů v průběhu daňové kontroly. In DOKTORANDSKÝ WORKSHOP. Brno 2005. VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 25.11. 2005. 2005. ISBN: 80-214-3080- X.
  Detail

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Výuka problematiky daně z příjmů fyzických osob na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. In Mezinárodní konference FINANCE A ÚČETNICTVÍ VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI Zlín 2005. Univerzita Tomáše Bati Zlín Fakulta managementu a ekonomiky. 2005. ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

  KOPŘIVA, J., POLÁK, M. Nový pohled na švarcsystém na základě rozhodnutí Nejvyššího správního souduNový pohled na švarcsystém na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. In Mezinárodní konference FINANCE A ÚČETNICTVÍ VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI Zlín 2005. Univerzita Tomáše Bati Zlín Fakulta managementu a ekonomiky. 2005. ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Soudní ochrana daňových subjektů v průběhu daňové kontroly. In 2005. ISBN: 80-214-3080- X.
  Detail

  KOPŘIVA, J. Švarcsystém ve světle rozhodnutí nejvyššího správního soudu ČR. In III. Mezinárodní konference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno, 27. - 28. května 2005. 2005. ISBN: 80-214-2953- 4.
  Detail

  KOPŘIVA, J.; MINAŘÍKOVÁ, V. Impacts of New Legal Regulation of So-Called "Schwarcsystem" Prohibition in the Czech republik. In 2005.
  Detail

  VEJVODOVÁ, H.; KOPŘIVA, J. PRÁVO I. - Finanční právo - skriptum. PRÁVO I. - Finanční právo - skriptum. CERM, 2005. ISBN: 80-214-3037- 0.
  Detail

 • 2004

  KOPŘIVA, J., MINAŘÍKOVÁ, V. Nauka o podnikání. 2004. p. 1-87. ISBN: 80-214-2760- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.