Ing.

Jan Koplík

Ph.D.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9366
koplik@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Jan Koplík, Ph.D.

Publications

 • 2020

  CÁBA, V.; KOPLÍK, J. Fixation of Lead in Alkali Activated Materials Based on Different Types of Ashes. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 54-54. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  BYSTRIANSKA, E.; KOPLÍK, J. The influence of alkaline activator on immmoblization of metals in alkali-activated blast furnace slag. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; HAJZLER, J.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; JANČA, M.; ZLÁMAL, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; MATĚJKA, L.; ŠVEC, J.; KUZIELOVA, E. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials, 2020, vol. 13, no. 22, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SMIRNOVA, O.; KAZANSKAYA, L.; KOPLÍK, J.; HONGBO, T.; GU, X. Concrete Based on Clinker-Free Cement: Selecting the Functional Unit for Environmental Assessment. Sustainability, 2020, vol. 13, no. 1, p. 135-147. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠVEC, J.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; JANČA, M.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; OPRAVIL, T.; KOLÁŘOVÁ, I. Simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis determination of products formed during hydration of blended Portland cement doped with zinc. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, no. 142, p. 1749-1758. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. The hydration of calcium aluminates phases at low temperatures (5 °C, 10 °C, 15 °C). In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. - (- p.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, vol. 12, no. 18, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2018

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BUŠO, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. THICKNESS DETERMINATION OF CORROSION LAYERS ON Fe USING XPS DEPTH PROFILING. Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, no. 5, p. 537-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 2018, p. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 15-18. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J. Research of fireproof glass whitening. 2017.
  Detail

  ŠILER, P.; KOPLÍK, J. Porovnání různorodých standardů různými metodami. Brno: 2017. p. 1-117.
  Detail

 • 2016

  MIKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; JANOVÁ, D.; KOPLÍK, J.; KRČMA, F. Using of Argon- Hydrogen Plasma as a Tool for Removing of Corrosion Layers from Bronze Samples. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 13, no. 2, p. 59-61. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PALOU, M.; KALINA, L. The influence of pH buffers on hydration of hydraulic phases in system CaO-Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 124, p. 629-638. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; ŽŮROVÁ, M.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J. Mechanisms of macro-pores origin in the MDF composites fabrication. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 86-91. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  KOPLÍK, J.; SMOLKOVÁ, M.; TKACZ, J. The leachability of heavy metals from alkali- activated fly ash and blast furnace slag matrices. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 141-146. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F. Hexavalent chromium reduction by ferrous sulphate heptahydrate addition into the Portland clinker. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. 2016. p. 73-79. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  HANISKOVÁ, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOPLÍK, J.; OPRAVIL, T. The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker. In procedia engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 394-401. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 4. 2016. p. 1-13.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 4 rok 2016. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2016. p. 1-10.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of a Combination Fly Ash and Shrinkage-Reducing Additives on the Properties of Alkali-Activated Slag-Based Mortars. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 5, p. 813-817. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix. Materials, 2016, vol. 7, no. 9, p. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag. Materials, 2016, vol. 9, no. 5, p. 395-410. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J. Zpracování bypassových odprachů. 2015.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Charakterizace a výzkum brusných vrstev. 2015. p. 1-13.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 4 rok 2015. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2015. p. 1-13.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Výzkum a vývoj oxidových keramických materiálů pro výrobu keramických pěn. 2015. p. 1-41.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; HAJDÚCHOVÁ, M.; OPRAVIL, T. Influence of Chemical Admixtures on Properties of Alkali-Activated Slag- Based Mortars. AMR - Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015, no. 1124, p. 37-42. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of Fly Ash and Shrinkage Reducing Additives on Properties of Alkali Activated Slag Based Mortars. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. p. 60-60. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

 • 2014

  KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; TOMALA, L. Hydration of Calcium Aluminate Phases at Different Temperatures. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 24-27. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí. VUT v Brně: 2014. p. 1-23.
  Detail

  KALINA, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. XPS characterization of polymer–monocalcium aluminate interface. Cement and Concrete Research, 2014, vol. 2014, no. 66, p. 110-114. ISSN: 0008-8846.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-58.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Úprava složení výrobku Antikon - voděodolnost. VUT v Brně: 2014. p. 1-20.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L. Fixation of heavy metals in alkali-activated alumino- silicate matrices. NON TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE V. Brno: 2014. p. 109-110. ISBN: 978-80-214-4867- 4.
  Detail

 • 2013

  ŠAFÁŘ, M.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; TKACZ, J. Optimization of concrete mixture based on alkali activation of secondary materials. In 17. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (2013). Brno: T.D.V. Brno, 2013. p. 107-110. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

 • 2012

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Potential uses of geopolymers to immobilize toxic metals from by- products materials. ENVIRON ENG MANAG J, 2012, vol. 11, no. 3, p. 579-584. ISSN: 1582- 9596.
  Detail

 • 2011

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; JASKOWIECOVÁ, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of heavy metals in aluminosilicate matrixes. Chemické listy. 2011. p. 930-931. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Geopolymers - earth friendly building material based on alkali activation of industrial by- products. Chemické listy. 2011. p. 925-925. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. Increases in water resistance of macro-defect- free composites. Chemické listy. 2011. p. 930-930. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  JASKOWIECOVÁ, L.; KALINA, L.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. LEACHABLE POLLUTANTS OF SECONDARY RAW MATERIALS. Chemické listy. 2011. p. s929 (s929 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  STRAKA, R.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J. STUDY OF USABILITY OF SANDS FOR PREPARATION OF AEROCONCRETE IN HYDROTERMAL CONDITIONS. Chemické listy. 2011. p. 934-935. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. STABILIZATION OF FLY- ASH CONTAINING HEAVY METALS BY ALKALI ACTIVATION. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 311-315. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Stabilization of blast furnace slag and fly ash by alkali activation. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 149-152. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Synthesis of aluminosilicate systems based on alkali activation of industrial by- products. In XIVth International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 145-148. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J. IMPROVING THE WATER RESISTANCE OF MACRO-DEFECT- FREE CEMENTS. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. 1. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 321-325. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  BUZEK, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Aluminosilicate system based on alkali activation of industrial by- products reinforced with wollastonite microfibers. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. p. 316-320. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  MÁSILKO, J.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; REPKA, M. Modification of macro-defect- free composites by organotitanate agents and fibrous reinforcement. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. p. 311-314. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

 • 2009

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. High- heat resistant phosphate binders. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 200-203. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Preparation of clinker phases and their hydration under various conditions. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 160-163. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  MÁSILKO, J.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Increases in water resistance of MDF composites. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. p. 332-335. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Vápenato- hlinité fáze a jejich hydratace. In 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář - Sborník píspěvků. Pardubice: 2009. p. 93-96. ISBN: 978-80-7395-178- 8.
  Detail

 • 2008

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Influence of Conditions on Hydraulic Calcium Aluminate Phases Hydration Mechanisms. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 916-918. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.