doc. Ing. arch.

Jan Hrubý

CSc.

FA – Member

+420 54114 6726
Hruby@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Artistic outcomes

  • BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E.; HRUBÝ, J.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.: Arnoldova vila, možnosti a limity památkové péče. gal:Moravské zemské muzeum, Česká republika, Brno, 02.02.2018 - 01.04.2018.
    Detail

  • HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.: Architektonická interpretace archeologických nálezů. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Česká republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014.
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.