doc. Ing. arch.

Jan Hrubý

CSc.

FA – Member

+420 54114 6726
Hruby@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Publications

 • 2020

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. 118 p. ISBN: 978-80-214-5841-3.
  Detail

  HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 70 p. ISBN: 978-80-214-5840-6.
  Detail

 • 2019

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 p. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2018

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2018.
  Detail

 • 2017

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN: 978-80-214-5597-9.
  Detail

  HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5569-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5570-2.
  Detail

 • 2016

  BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). Brno: VUT v Brně, 2016. 218 p. ISBN: 978-80-214-5329-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5327-2.
  Detail

 • 2015

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FaVU, ústavy teorie. In FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-160. ISBN: 978-80-214-5296-1.
  Detail

 • 2014

  VRABELOVÁ, R.; SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění., 2014. 96 p. ISBN: 9788021450882.
  Detail

  SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 p. ISBN: 978-80-214-5088- 2.
  Detail

 • 2012

  HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, vol. 48, no. 51, p. 352-360. ISSN: 0449-0436.
  Detail

 • 2011

  HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A. Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav. Brno: FA VUT, 2011. p. 1-156.
  Detail

 • 2010

  HRUBÝ, J.; HRABEC, J. Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. In Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho. 0. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 2-28. ISBN: 978-80-214-4172-9.
  Detail

 • 2003

  HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. p. 1-156. ISBN: 80-214-2399- 4.
  Detail

 • 2002

  HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. p. 1-164. ISBN: 80-214-2146- 0.
  Detail

 • 1999

  HRUBÝ, J. Petr Uhlíř v Brně. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, vol. 1999, no. 10, p. 57 ( p.)ISSN: 0862- 7010.
  Detail

  HRUBÝ, J. Petr Uhlíř_ architektura. Brno: ME TO DA, 1999. 18 p.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.