doc. Ing. arch.

Jan Hrubý

CSc.

FA – Member

+420 54114 6726
Hruby@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Projects

 • 2019

  Architektonické dědictví globalizovaného světa, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Bilance zahraničních exkurzí Řecko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Karel IV. - Sakrální architektura, zahájení: 01.05.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  RP - Vnitřní soutěž, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Veřejné proStory - Příběhy z města, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Umění na VUT, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NAŠÍ HISTORIE, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výzkum lidové architektury - archivní podoba a stávající stav, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Mizející dědictví II, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  Aplikace expertního databázového systému v teoretických disciplínách v architektuře, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Mizející dědictví, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Architektonické tvarosloví, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail