doc. Ing.

Jan Eliáš

Ph.D.

FCE – researcher

+420 54114 7132
elias.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.

Projects

 • 2019

  Sdružená Úloha Mechaniky a Proudění v Betonu Řešená Pomocí Meso-Úrovňového Diskrétního Modelu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Únava konstrukčního betonu řízená kumulativním smykovým přetvořením, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Zohlednění vlivu krátkých polymerních vláken na únosnost kompozitních materiálů v částicovém modelu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Numerická a experimentální studie vlivu rychlosti zatěžování na porušení betonových vzorků., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Zohlednění tvaru zrn při modelování štěrku železničního lože, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Zdroje variability a vliv korelační délky u stochastických diskrétních modelů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  GJ15-19865Y, Diskrétní modely lomového porušení: adaptivní zjemňování diskretizace, hnací síla trhliny a napětí na hranici, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Analýza tělesa železničního svršku pomocí FEM-DEM modelu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  FEM-DEM modelování štěrku pro těleso železničního svršku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Zohlednění rychlosti zatěžování v sekvenčně lineárních řešičích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Simulace ohybových experimentů betonových trámců pomocí stochastických diskrétních modelů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  LH12062, Stochastické diskrétní modelování lomových procesů v kvazikřehkých materiálech, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Víceúrovňový stochastický model poškozování moderních kompozitů s heterogenní výztuží, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  GPP105/11/P055, Modelování zrnitých geomateriálů pomocí metody diskrétních elementů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Predikce náhodné pevnosti konstrukcí z vláknobetonu a textilního betonu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail