prof. RNDr.

Jan Chvalina

DrSc.

FEEC, UMAT – Professor

+420 54114 6058
chvalina@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Projects

  • 2010

    Kvalitativní metody vyšetřování spojitých a dikrétních dynamických systémů se zřetelem i na jejich algebraickou strukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
    Detail

  • 2008

    Vytvoření předmětu "Matematika 2" pro obor Biomedicínská technika a bioinformarika., zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
    Detail