Ing.

Jan Boháček

Ph.D.

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 4904
bohacek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jan Boháček, Ph.D.

Projects

  • 2020

    LTAUSA19053, Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2010

    Možnost zvýšení intenzity přenosu tepla z povrchů pod vrstvou kapaliny, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
    Detail