Ing.

Jan Boháček

Ph.D.

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 4904
bohacek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jan Boháček, Ph.D.

Patents

 • 2012

  užitný vzor
  RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Systém čištění vláknového výměníku tepla. 24602, užitný vzor. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; BOHÁČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Rozvodová skříň s úpravou pro odvod tepla do venkovního prostředí. 23756, užitný vzor. (2012)
  Detail