Ing.

Jakub Zlámal

Ph.D.

FME, IPE DSSPS – Assistant professor

+420 54114 2788
zlamal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.

Publications

 • 2020

  POLAT, Ö.; COSKUN, M.; COSKUN, F.; ZLÁMAL, J.; DURMUS, Z.; CAGLAR, M.; TURUT, A. Influence of transition element Os substitution on the structural and electrical features of perovskite structure LaCr1-xOsxO3. MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 2020, vol. 124, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1873-4227.
  Detail | WWW

  Polat, O.; Coskun, M.; Kalousek, R.; Zlamal, J.; Kurt, BZ.; Caglar, Y.; Caglar, M.; Turut, A. Frequency and temperature-dependent electric modulus spectroscopy of osmium-doped YbFeO3 structure. Journal of Physics: Condensed Matter, 2020, vol. 32, no. 6, p. 065701-065701. ISSN: 0953-8984.
  Detail | WWW

 • 2019

  POLAT, Ö.; COSKUN, M; COSKUN, F. M.; ZLÁMAL, J.; ZENGIN KURT, B.; DORMUS, Z., CAGLAR, M.; TURUT, A. Co doped YbFeO3: exploring the electrical properties via tuning the doping level. IONICS, 2019, vol. 25, no. 8, p. 4013-4029. ISSN: 0947-7047.
  Detail | WWW

 • 2018

  Ferreira, I.; Ayre, M.; Bavdaz, M.; Guainazzi, M.; Stefanescu, A.; Komarek, M.; Valenta, T.; Hynek, R.; Zavodnik, M.; Sobotka, P.; Pejchal, T.; Badin, V.; Kalousek, R.; Bacovsky, J. Horak, M. Flajsman, L.; Wojewoda, O.; Zlamal, J. Design of the charged particle diverter for the ATHENA mission. In SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2018: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2018. p. 1-16. ISBN: 978-1-5106-1952-4.
  Detail

  HORÁK, M.; BADIN, V.; ZLÁMAL, J. Accurate interpolation of 3D fields in charged particle optics. ULTRAMICROSCOPY, 2018, vol. 189, no. 1, p. 95-101. ISSN: 1879-2723.
  Detail | WWW

 • 2017

  KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; ZLÁMAL, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.; SHEN, Z.; SALAMON, D.; MACA, K. Rapid heating of zirconia nanoparticle- powder compacts by infrared radiation heat transfer. Journal of the European Ceramic Society, 2017, vol. 37, no. 3, p. 1067-1072. ISSN: 0955-2219.
  Detail

 • 2016

  SALAMON, D.; KALOUSEK, R.; ZLÁMAL, J.; MACA, K. Role of conduction and convection heat transfer during rapid crack-free sintering of bulk ceramic with low thermal conductivity. Journal of the European Ceramic Society, 2016, vol. 36, no. 12, p. 2955-2959. ISSN: 0955-2219.
  Detail | WWW

 • 2015

  ZLÁMAL, J.; LENCOVÁ, B. Influence of Saturation of Magnetic Lens Material on Fields of Deflectors and Parasitic Fields. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2015, vol. 21, no. S4, p. 188-193. ISSN: 1431-9276.
  Detail

  KOLOŠOVÁ, J.; HRNČÍŘ, T.; JIRUŠE, J.; RUDOLF, M.; ZLÁMAL, J. On the Calculation of SEM and FIB Beam Profiles. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2015, vol. 21, no. S4, p. 206-211. ISSN: 1431-9276.
  Detail

  NEUMAN, J.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; ZLÁMAL, J.; KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T. Experimental optimization of power-function-shaped drive pulse for stick-slip piezo actuators. PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, 2015, vol. 42, no. 1, p. 187-194. ISSN: 0141-6359.
  Detail

 • 2014

  GLAJC, P.; ZLÁMAL, J.; MACH, J.; KOLÍBAL, M.; ŠIKOLA, T. Návrh iontového zdroje se sedlovým polem a žhavenou katodou. Jemná mechanika a optika, 2014, vol. 59, no. 6- 7, p. 181-183. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  SHÁNĚL, O.; ZLÁMAL, J.; ORAL, M. Calculation of the performance of magnetic lenses with limited machining precision. Ultramicroscopy, 2014, vol. 137, no. 1, p. 1-6. ISSN: 0304- 3991.
  Detail

  MACH, J.; ŠAMOŘIL, T.; KOLÍBAL, M.; ZLÁMAL, J.; VOBORNÝ, S.; BARTOŠÍK, M.; ŠIKOLA, T. Optimization of ion-atomic beam source for deposition of GaN ultrathin films. Review of Scientific Instruments, 2014, vol. 85, no. 8, p. 083302-1 (083302-5 p.)ISSN: 0034-6748.
  Detail

 • 2012

  KOLÍBAL, M.; KONEČNÝ, M.; LIGMAJER, F.; ŠKODA, D.; VYSTAVĚL, T.; ZLÁMAL, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Guided Assembly of Gold Colloidal Nanoparticles on Silicon Substrates Prepatterned by Charged Particle Beams. ACS Nano, 2012, vol. 6, no. 11, p. 10098-10106. ISSN: 1936- 0851.
  Detail

 • 2011

  MACH, J.; ŠAMOŘIL, T.; VOBORNÝ, S.; KOLÍBAL, M.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T. An ultra-low energy (30–200 eV) ion-atomic beam source for ion-beam- assisted deposition in ultrahigh vacuum. Review of Scientific Instruments, 2011, vol. 82, no. 8, p. 083302- 1 (083302-7 p.)ISSN: 0034- 6748.
  Detail

  NEDĚLA, V.; KONVALINA, I.; LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. Comparison of calculated, simulated and measured signal amplification in a variable pressure SEM. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2011, vol. 645, no. 1, p. 79-83. ISSN: 0168- 9002.
  Detail

  ZLÁMAL, J.; LENCOVÁ, B. Development of the program EOD for design in electron and ion microscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2011, vol. 645, no. 1, p. 278-282. ISSN: 0168- 9002.
  Detail

 • 2009

  ŠIKOLA, T.; KEKATPURE, R.; BARNARD, E.; WHITE, J.; VAN DORPE, P.; BŘÍNEK, L.; TOMANEC, O.; ZLÁMAL, J.; LEI, D.; SONNEFRAUD, Y.; MAIER, S.; HUMLÍČEK, J.; BRONGERSMA, M. Mid-IR plasmonic antennas on silicon-rich oxinitride absorbing substrates: Nonlinear scaling of resonance wavelengths with antenna length. Applied Physics Letters, 2009, vol. 95, no. 25, p. 253109- 1 (253109-3 p.)ISSN: 0003-6951.
  Detail

  JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; LENCOVÁ, B.; ZOBAČ, M.; VLČEK, I.; RADLIČKA, T. Numerical simulations of the thermionic electron gun for electron- beam welding and micromachining. Vacuum, 2009, vol. 84, no. 2, p. 357-362. ISSN: 0042- 207X.
  Detail

  BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Role of humidity in local anodic oxidation: A study of water condensation and electric field distribution. PHYSICAL REVIEW B, 2009, vol. 79, no. 19, p. 195406-195412. ISSN: 1098- 0121.
  Detail

  SPOUSTA, J.; ZLÁMAL, J.; URBÁNEK, M.; BĚHOUNEK, T.; PLŠEK, R.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Citlivostní analýza vyhodnocování optických parametrů tenkých vrstev (aneb jaké jsou naše šance získat věrohodný výsledek fitováním spekter odrazivosti). Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 7- 8, p. 225-228. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

 • 2008

  LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. A new program for the design of electron microscopes. Physics Procedia, 2008, vol. 1, no. 1, p. 315-324. ISSN: 1875- 3892.
  Detail

 • 2007

  BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. The influence of humidity on the kinetics of local anodic oxidation. Journal of Physics: Conference Series, 2007, vol. 61, no. 0, p. 75-79. ISSN: 1742- 6588.
  Detail

  LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. The development of EOD program for the design of electron optical devices. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2007, vol. 13, no. S03, p. 2-3. ISSN: 1431- 9276.
  Detail

 • 2005

  JÁNSKÝ, P.; LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. Optimalizace optiky elektronové svářečky. 2005, vol. 50, no. 2, p. 46 ( p.)ISSN: 0447- 6411.
  Detail

 • 2003

  JÁNSKÝ, P.; LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. Calculations of Intensive Electron Source for Electron Beam Welding. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2003, vol. 9, no. 3, p. 22-23. ISSN: 1431- 9276.
  Detail

  JÁNSKÝ, P., LENCOVÁ, B., ZLÁMAL, J. Calculations of Intensive Electron Source for Electron Beam Welding. 2003, no. 9, p. 22-23.
  Detail

 • 2002

  SPOUSTA, J., ŠIKOLA, T., ZLÁMAL, J., URBÁNEK, M., NAVRÁTIL, K., JIRUŠE, J., CHMELÍK, R., NEBOJSA, A. In situ measurements of surface homogeneity of optical parameters of weakly absorbing thin films. Surface and Interface Analysis, 2002, vol. 34, no. 1, p. 664 ( p.)ISSN: 0142- 2421.
  Detail

 • 2001

  LENCOVÁ, B., ZLÁMAL, J., URBAN, P. Graphical inputs and outputs for electron optical computations. In Dreiländertagung für elektronenmikroskopie. A conference on Modern Microscopical methods. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2001. p. 12 ( p.)
  Detail

  URBÁNEK, M., SPOUSTA, J., ŠIKOLA, T., ZLÁMAL, J., CHMELÍK, R., HARNA, Z., JIRUŠE, J., JÁKL, M. In situ plošné monitorování optických parametrů tenkých vrstev. Jemná mechanika a optika, 2001, vol. 46, no. 4, p. 143 ( p.)ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  VOBORNÝ, S., ŠIKOLA, T., PRŮŠA, S., ZLÁMAL, J., BÁBOR, P. Diagnostics and optimization of ion source parameters. In Sborník příspěvků konference Nové trendy ve fyzice. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 304 ( p.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  SPOUSTA, J., URBÁNEK, M., ŠIKOLA, T., NEBOJSA, A., CHMELÍK, R., ZLÁMAL, J., JIRUŠE, J. In situ measurements of surface homogeneity of optical parameters of weakly absorbing thin films. In 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'01) Book of Abstracts. Avignon, France: P. Marcus, A. Galtayries, N. Frémy, 2001. p. 295 ( p.)
  Detail

  VOBORNÝ, S., ZLÁMAL, J., BÁBOR, P. Deposition of Ultrathin Films - Optimalisation of Ion Beam Optics. In Juniormat ' 01 sborník. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2001. p. 281 ( p.)
  Detail

  URBÁNEK, M., ZLÁMAL, J. In situ plošné monitorování optických vlastnotí tenkých vrstev připravovaných metodou IBAD. In Juniormat ' 01 sborník. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2001. p. 274 ( p.)
  Detail

 • 2000

  ŠIKOLA, T., NEBOJSA, A., SPOUSTA, J., DITTRICHOVÁ, L., LOPOUR, F., ZLÁMAL, J., TICHOPÁDEK, P., KRÁL, J., RAFAJA, D., RANNO, L. Deposition of Thin Films/ Multilayers by IBAD. In procedings of conference Metal 2000. Ostrava: VŠB Ostrava, 2000. p. 81 ( p.)
  Detail

  URBÁNEK, M., ŠIKOLA, T., SPOUSTA, J., CHMELÍK, R., LOPOUR, F., ZLÁMAL, J., JIRUŠE, J. Zařízení k in situ sledování plošné homogenity růstu tenkých neabsorbujících vrstev. In Sborník abstraktů přednášek konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkum a aplikacích. Brno: MU Brno, 2000. p. 17 ( p.)
  Detail

  URBÁNEK, M., ŠIKOLA, T., NEBOJSA, A., SPOUSTA, J., DITTRICHOVÁ, L., CHMELÍK, R., ZLÁMAL, J., JIRUŠE, J. Monitoring of surface homogeneity of optical parameters of thin films. In Micromat 2000. Berlin: Editors: B. Michel, T. Winkler, M. Werner,H. Fecht, 2000. p. 604 ( p.)
  Detail

  VOBORNÝ, S., ZLÁMAL, J. Optimalizace plazmatického iontového zdroje pro přímou depozici tenkých vrstev. In II. sborník příspěvků doktorandů, konference u příležitosti 100. výročí založení FSI. Brno: Vutium, 2000. p. 353 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.